Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Doplnenie vybavenia konzervátorskej dielne Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote určenej pre rozmerné zbierkové predmety

Krátky opis
Tlačová správa "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skvalitnilo svoju konzervátorskú dielňu" s trojicou priložených fotografií informujúca z priebehu realizácie projektu. Tlačová správa informuje o realizácii projektu a o jeho podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tlačová správa: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skvalitnilo vybavenie konzervátorskej dielne

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
30.08.2019 - 29.09.2019

Popis projektu

Text tlačovej správy:

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skvalitnilo svoju konzervátorskú dielňu  

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote spravuje mimoriadne rozsiahle zbierkové fondy. Začiatkom roku 2019 zbierkový fond múzea  pozostával z 103 988 položiek. Z toho bolo 71 134  zbierkových predmetov a 32 854 historických tlačí. Zbierkové predmety sú z rôznych materiálov a rôznych rozmerov, od najmenších, ako mince či šperky, až po nábytok alebo poľnohospodárske náradie. Preto nielen od rozsahu zbierkových predmetov, ale aj od ich veľkosti a členitosti je závislý proces ich konzervovania. Je prirodzené, že z viacerých dôvodov je problematickejší proces odborného ošetrenia rozmernejších a členitejších zbierkových predmetov. Toto bola aj hlavná motivácia vypracovania a realizácie projektu Doplnenie vybavenia konzervátorskej dielne Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote určenej pre rozmerné zbierkové predmety, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Múzeum má okrem štandardnej konzervátorskej dielne aj konzervátorskú dielňu určenú pre odborné ošetrenie rozmerných zbierkových predmetov. Podstatou projektu bolo zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov ako celotvárové masky, celotelové obleky, rukavice a čižmy, a konzervačných látok ako toluén a Solakryl BT 55. Získané bolo tiež vybavenie v podobe manipulačného vozíka pre manipuláciu s rozmernejšími a ťažšími zbierkovými predmetmi, a priemyselného ventilátora na odsávanie výparov z priestoru konzervátorskej dielne.

V rámci projektu prešlo odborným ošetrením 22 rozmernejších zbierkových predmetov: päť  súsekov (truhlíc skladaných zo štiepaného tvrdého dreva), drevená maľovaná truhlica, lavica, menšie sane a predovšetkým rôzne poľnohospodárske náradie, hlavne jarmá (7 ks), strniskové hrable, ale i drevené časti pôvodnej dedinskej kováčskej vyhne (kováčske mechy). Išlo predovšetkým o zbierkové predmety, ktorých hmota dreva bola poškodená drevokazným hmyzom. Drevené časti predmetov boli impregnované prípravkom proti drevokaznému hmyzu a následne roztokom Solakrylu BT 55 v toluéne v konzervátorskej vani. Vzhľadom na charakter procesu (odpar toluénu) odborní pracovníci múzea pracovali v celotelových oblekoch a celotvárových maskách. Po procese impregnácie boli predmety, ktoré boli impregnované v rozobratom stave, kompletizované. Jeden z ošetrených zbierkových predmetov, rezbou zdobený súsek, je s popisom projektu a fotodokumentáciou vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea.

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote realizovalo projekt „Doplnenie vybavenia konzervátorskej dielne Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote určenej pre rozmerné zbierkové predmety“ vďaka tomu, že projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.


Logo FPÚ.

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €