Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Retro-svet v múzeu – letné múzejno-pedagogické dni pre deti

Krátky opis
Podujatie s názvom RETROsvet v múzeu je zamerané na život a kultúru ľudí v 60. až 80. rokoch XX. storočia v našom gemersko-banskom regióne. Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre záujemcov letné múzejno-pedagogické aktivity v oblastiach dobového umenia a kultúry, odievania a stravovania, pracovných zvyklostí, voľnočasových aktivít a hračiek v múzeu a v teréne. Jednotlivé témy sú obohatené interaktívnymi tvorivými dielňami. Podujatie je určené pre deti v školskom veku 6-12 rokov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Retro-svet v múzeu/ Výstupy: prednášky, interaktívna tvorivá časť podujatia, odborné ukážky, nakúpenie hmotného majetku: projektora, lisu na výrobu odznakov, propagácia prostredníctvom letákov, plagátov a tlačovej správy

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
08.07.2019 - 12.07.2019

Popis projektu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja usporiada letné múzejné dni pre deti vo veku 6 až 10 rokov. Celotýždňové podujatie sa uskutoční v termíne od 8. do 12. júla 2019 a tematicky sa bude niesť v štýle retro a tak vlastne nadviaže na aktuálnu RETROvýstavu, inštalovanú v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Z tohto dôvodu aj zaujímavé podujatie nesie názov „RETROsvet v múzeu – letné múzejno-pedagogické dni pre deti“.

Múzejníci majú pre účastníkov pripravený bohatý program, v rámci ktorého navštívia banské lokality a pozostatky banských strojov, čaká ich hra so stavebnicou – návrh a stavba nových banských strojov a konštrukcií, prezentácia odievania v 60. až 80. rokoch, výroba dobových a terajších odznakov, batikovanie tričiek, prezentácia stravovania a stravovacích zvyklostí v 60. až 80. rokoch a ešte mnoho ďalších poučno-zábavných činností. Cieľom podujatia je prijateľnou a hravou formou priblížiť spôsob života v období socializmu žiakom 1. stupňa ZŠ. „Počas letných dní sa s našimi malými bádateľmi prenesieme v čase do pomyselného RETROsveta a okrem množstva zábavy sa spolu aj veľa naučíme.“ dodala Gabriella Badin, pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave.

Záujemcovia môžu svoje ratolesti na podujatie prihlásiť e-mailom alebo telefonicky u múzejných pedagogičiek:

           Gabriella Badin: pedagog.galeria@banmuz.sk, 0907 769 338

            Juliána Kelemenová: pedagog.sentinel@banmuz.sk, 0908 101060

Podujatie RETROsvet v múzeu – letné múzejno-pedagogické dni pre deti, podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Banícke múzeum v Rožňave

Celkový rozpočet:
2 793,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €