Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Leto v galérii 2019

Krátky opis
výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti - júl 2019 Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3 Termín konania: 2.7.2019 – 26.7.2019 Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu ART LABORATÓRIUM 2019 program pre prázdninujúce deti a mládež pod názvom Leto v galérii 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
Leto v galérii 2019

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
02.07.2019 - 26.07.2019

Popis projektu

Počas leta v galérii sa deti zoznámia s tvorbou troch trnavských sochárov - Martina Kochana, Andreja Haršányho a Mira Trubača.

Program letných tvorivých dielní 2019:

1. Týždeň 2.7. – 4.7. 2019
Tvorivé aktivity s Martinom Kochanom
2.7. 2019

Tvorivé aktivity prvého dňa s umelcom Martinom Kochanom budú inšpirované jeho pubartovou tvorbou. Deti budú pomocou rôznych techník dotvárať a pretvárať vyradené knihy s pomocou umelca a galerijných pedagógov.
3.7. 2019
Aktivity druhého dňa budú vychádzať z performatívnej tvorby umelca Martina Kochana. Ten návštevníkov vtiahne do tejto časti jeho tvorby pomocou akčnejších aktivít – pôjde o prácu s telom a gestami, ktorá bude fotograficky zachytávaná. Z vyhotovených fotografií bude v závere vytvorená výstava.
4.7. 2019
Posledný deň s umelcom Martinom Kochanom bude inšpirovaný jeho supermarketovými akvarelmi maľovanými na žuvačky wrigley´s spearmint. Deti si budú môcť túto netradičnú techniku pod vedením jej vynálezcu vyskúšať a vytvoriť tak drobné, no originálne diela.

2. Týždeň 9.7. – 12.7.2019
Tvorivé aktivity s Andrejom Haršánym
9.7. 2019
Umelec Andrej Haršány si na prvý deň pre malých a mladistvých návštevníkov galérie pripravil skupinovú tvorbu land-artového diela v exteriéri galérie. Deti si najprv individuálne podľa vlastných predstáv kamene pomaľujú a následne rozmiestňovaním a spájaním kameňov v prírodnom exteriéri galérie utvoria spoločné land-artové dielo.
10.7. 2019
Druhý deň budú deti pod vedením Andreja Haršányho utvárať vlastné maxi domino. Drevené domino dieliky budú dotvárané maľbou. Dieliky budú tiež slúžiť k rôznym hrám s rozkladaním, či so zhadzovaním a k utváraniu obrovských dominových kompozícií.
11.7. 2019
Počas tretieho dňa s umelcom Andrejom Haršánym sa deti oboznámia s technikou drippingu, ktorú preslávil najmä americký maliar Jackson Pollock. Pôjde o utváranie veľkoformátových malieb. Na plátna horizontálne umiestnené na zemi budú deti nanášať farby kvapkaním, prskaním, liatím a pod. Deti budú následne pod vedením umelca do týchto malieb zasahovať a dotvárať ich.
12.7. 2019
Počas posledného dňa s umelcom Andrejom Haršánym budú mať malí návštevníci možnosť kresbou a kolážou dotvoriť jednu zo stien budovy Galérie Jána Koniarka. Táto práca bude prebiehať v rámci určitej hry, ktorej výsledkom bude obrovská skupinová kresba na stene.

3. Týždeň 16.7. – 19.7.2019
Tvorivé aktivity s Mirom Trubačom
16.7. 2019
V prvý deň s umelcom Mirom Trubačom si deti vyskúšajú hneď dve rôzne aktivity. Pomocou emotikonov budú písať listy z prázdnin a tiež utvárať reliéfy z hliny.
17.7. 2019
Druhý deň si deti pod vedením umelca Mira Trubača vyskúšajú vytvoriť pomocou rôznych materiálov (hlina, sadrové obväzy,...) a drôtených konštrukcií drobné sošky na tému banality. Tieto sošky budú umiestňované v priestoroch galérie.
18.7. 2019
Počas tretieho dňa s Mirom Trubačom si deti budú vytvárať odliatky z drobných častí svojich tiel. Tieto odliatky budú následne pretvárané v morské živočíchy.
19.7. 2019
Posledný deň s umelcom Mirom Trubačom budú deti skupinovo vytvárať skelet z konštrukcií, kartónov a kašírovaných fragmentov.

4. Týždeň 23. – 26.7.2019
Tvorivé programy študentov na voľnú tému
Program posledného týždňa Leta v galérii bude v réžii študentiek Animácie výtvarného umenia z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Tie si pre detských návštevníkov pripravia množstvo zaujímavých tvorivých aktivít nadväzujúcich na prevažne sochársku tematiku predošlých týždňov.

26.7.2019 Detská VERNISÁŽ
Rozlúčka s Letom v galérii 2019 ukončená výstavkou detských prác. Leto v galérii bude slávnostne ukončené vernisážou detských prác, ktoré počas neho deti vytvárali.


Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
2 450,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €