Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Krátky opis
V Galérii umelcov Spiša diela nie len nakupujeme, ale ich aj chránime a reštaurujeme. Vďaka projektu „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sme ošetrili 76 poškodených diel autora. Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžili sme tak ich životnosť. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.08.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

V Galérii umelcov Spiša diela nie len nakupujeme, čím rozširujeme zbierkový fond, ale ich aj chránime a reštaurujeme. Vďaka projektu „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sme ošetrili 76 poškodených diel autora Emila Makovického. Vybrané diela zahŕňajú viaceré námety opakujúce sa v tvorbe autora, najmä figurálne výjavy, skice, portréty, a iné žánrové či prírodné námety. Kresby sú väčšinou prevedené grafitom, tušom, gvašom a akvarelom.


Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžili sme tak ich životnosť. Ošetrenie a konzervovanie vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
2 112,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €