Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia súboru hasičských predmetov do zbierkového fondu história Kysuckého múzea v Čadci

Krátky opis
Akvizícia súboru 161 ks hasičských predmetov obohatilo ešte v r. 2019 zb. fond Kysuckého múzea v Čadci vďaka podpore z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Od kúpy predmetov akými sú hasičské helmy, tesáky či rôzne medaily z čias od Rakúsko-Uhorska, cez „1. a 2. ČSR“, 1. SR, až po socialistické ČSR, prebieha do súčasnosti odborné spracovanie kurátorom za účelom budúcej prezentácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
akvizícia

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
01.07.2019 - 30.06.2020

Popis projektu

Akvizičná činnosť predstavuje prirodzenú súčasť aktivít každého múzea. V priebehu roka 2019 sa Kysuckému múzeu v Čadci podarilo získať do svojho zbierkového fondu pozoruhodnú zbierku 161 hasičských predmetov. Získané predmety mapujú fenomén vývoja požiarnictva na Kysuciach ako i v ďalších častiach krajiny počas rôznych historických období. Táto rozsiahla akvizícia bola výsledkom dlhodobej snahy Kysuckého múzea rozšíriť dovtedy málo početný zbierkový fond požiarnictva. Predmety boli zakúpené od súkromného zberateľa, zanieteného nadšenca pre dejiny požiarnych zborov a dlhoročného hasiča z povolania slúžiaceho v miestnom Hasičskom a záchrannom zbore v Čadci, pána Jozefa Oravca. Získanie predmetov bolo možné, vďaka prostriedkom pochádzajúcim z Fondu na podporu umenia a 5% účasti Kysuckého múzea na financovaní. Kladnému stanovisku FPU predchádzala dôkladná príprava projektu, ktorej súčasťou bolo vypracovanie samotných podkladov projektu, fotografické zachytenie každého jedného predmetu ako i zvolaná komisia na tvorbu zbierok, ktorá celú akvizíciu odobrila svojím súhlasom. Zisk súboru 161 hasičských predmetov voľne nadväzuje na zapojenie Kysuckého múzea pri vydaní ocenenej publikácie s názvom Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji vydanej ešte v roku 2015.

Medzi jednotlivé zbierkové predmety, ktoré sa podarilo získať nájdeme rôznorodú zmes uniforiem a ďalšieho hasičského vybavenia, insígnií, odznakov, medailí za príkladnú prácu, ochranných prostriedkov, zástavu, ako aj patronátnu ozdobnú kazetu so sv. Floriánom. Predmety zachytávajú vývoj požiarnictva od rakúsko-uhorskej éry, cez „prvú a druhú ČSR“, Slovenský štát až po socialistické Československo. Akvizícia konkrétne pozostáva zo 7 hasičských prilieb (nájdeme tu prilbu pre veliteľa zboru, námestníka zboru, veliteľa čaty-samaritána, námestníka veliteľa čaty, čatovodiča-samaritána, rojvodiča-tubača, a takisto prilbu pre mužstvo, respektíve hasiča-samaritána), 10 opaskov (kožený opasok na tesák so závesníkom pre činovníka, 2 farebné vychádzkové opasky - žltý a červený so sponou, opasok pre mladého hasiča, 3 opasky tzv. motýliky a 3 farebné plátené opasky). Súčasťou akvizície sú takisto 3 samostatné pracky na opasok (jedna na opasok tzv. „motýlik“ z obdobia 1. ČSR, ďalej bližšie nedatovaná rakúsko-uhorská pracka a takisto aj zberateľsky vzácna a raritná pracka na opasok s vyobrazeným znakom Podkarpatskej Rusi). Medzi získanými predmetmi nájdeme rovnako aj uniformy: vychádzkovú uniformu ZHJ, bielu rakúsko-uhorskú vychádzkovú uniformu a takisto pracovnú uniformu s čiapkou. Medzi získanými predmetmi nájdeme aj 4 čiapky (čiapku z obdobia ČSR, 2 čiapky ZHJ s odznakom a takisto rakúsko-uhorskú čiapku s odznakom). Súčasťou akvizície sú rovnako ochranné pomôcky pre hasičov: ochranné okuliare a kožená kukla. Osobitý celok v rámci súboru predstavujú tesáky. Súčasťou zbierkového fondu sa tak stali 2 tesáky pre činovníka vrátane puzdra, 2 tesáky pre veliteľa s puzdrami a 6 typologicky rozmanitých tesákov pre hasičov. Neodmysliteľnou súčasťou vybavenia hasičov v minulosti ako i dnes je sekera. V rámci akvizície sa nám do múzea podarilo získať: sekerku pre činovníka, veliteľa zboru, námestníka veliteľa, pre lekára, veliteľa čaty-tajomníka-dozorcu (vrátane závesníka), veliteľa čaty-samaritána a 4 rôzne sekerky pre mužstvo. Súčasťou súboru sú takisto dychové nástroje neodmysliteľne späté s hasičmi. V rámci tohto záberu predmetov sa podarilo nadobudnúť: 2 vysokotónové trúby, 2 dvojtónové trúby a šnúru s píšťalkou pre činovníka. Súčasťou fondu sa stali i prenosné svietidlá ako 2 lampáše a fakľový lampáš-sviečka. Medzi ďalšie získané predmety patrí plátené vedro na hasenie ohňa. Osobitý celok tvoria odznaky: 6 náramenných rozlišovacích, 10 čiapkových, 8 prilbových a 3 rozlišovacie klopové odznaky.
Súčasťou akvizície sú takisto 2 výložkové označenia hodnosti, 71 rozmanitých medailí, krížov a odznakov na uniformu (pochádzajú z obdobia Rakúsko-Uhorska až po rôzne dekády medzivojnového a socialistického Československa). Z hľadiska regionálnych dejín Kysúc má umocnenú hodnotu získanie štandardy zástavy z roku 1890 a šerpy z rovnakého roku, ktorú venoval barón Armin Popper čadčianskym hasičom. Nezvyklá je takisto ozdobná patronátna kazeta s vyobrazením sv. Floriána. Maľba na kazete je dielom akademického maliara V. Brázdila.
Akvizícia súboru hasičských predmetov pomôže Kysuckému múzeu zachytiť vývoj požiarnictva v regióne a priblížiť ho verejnosti.

Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.  

Autor: Mgr. Vladimír Homola, kurátor a historik Kysuckého múzea v Čadci

Názov prímateľa
Kysucké múzeum

Celkový rozpočet:
12 212,00 €

Výška podpory:
11 600,00 €