Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia PGU 2019/2 Jana Kapelová: Nylonové súvislosti (2017)

Krátky opis
Získanie diela/novej akvizície do zbierky Považskej galérie umenia v Žiline.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jana Kapelová: Nilonové súvislosti (2017)

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
13.09.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

JANA KAPELOVÁ: Nilonové súvislosti (2017)

autonómne video, 18´19´´, farba, zvuk 

Video - záznam z kolektívnej performancie sa dotýka témy prekarizácie, skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Jana Kapelová oslovila umelkyne, historičky umenia a kurátorky, aby sprostredkovali svoje pracovné skúsenosti a profesnú situáciu vplývajúcu na ich život. Subjektivita výpovedí bola motivovaná potrebou zverejniť nepohodlnú realitu a sprostredkovať všeobecný pocit žien pôsobiacich v kultúre. Primárne nešlo o "sťažovanie sa" či utápanie v krivdách alebo vo vlastnom zlyhaní, naopak - forma kolektívnej performancie vytvorila priestor pre uvedomenie si spoločnej situácie, no i na (seba)reflexiu v porovnaní sa navzájom a v spolupatričnosti s druhými, s dôležitým emancipačným potenciálom stať sa aktívnym subjektom. Performanciu v podobe monológov jednotlivých aktériek J. Kapelová zosnímala a postprodukčne (strih, otitulkovanie v ENG jazyku) upravila a prezentovala v roku 2017 v Centrum Ciachovňa Arzenal v Žiline, kde bola aj nasnímaná. Video v podobe monológov jednotlivých aktériek trefne pomenúva známe súvislosti ohľadom práce žien v kultúre, ktoré sa však všeobecne nespájajú s takmer žiadnou iniciatívou usilujúcou o ich zmenu. Je to typické najmä pre kultúru, kde je práca stále ponímaná viac ako poslanie a je nedostatočne finančne hodnotenou profesiou. Video sa snaží nazerať na situáciu z rodového aspektu - predkladá fungovanie umeleckej prevádzky ako feminizovanej oblasti, no zároveň marginalizovanej a mzdovo nerovnej. 

Od septembra 2019  je dielo Jany Kapelovej súčasťou zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline. Dielom bolo získané nákupom od autorky. Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. Projekt spolufinancoval zriaďovateľ galérie Žilinský samosprávny kraj. 

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
2 700,00 €

Výška podpory:
2 565,00 €