Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prvý človek bol umelec_4

Krátky opis
PREDNÁŠKA S REŠTAURÁTOROM MIROSLAVOM SLÚKOM
Fotogaléria
Názov podujatia
ZREŠTAUROVANÉ – maľby Dominika Skuteckého

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
21.08.2019

Popis projektu

streda 21. august 2019 o 17 hod.
záhrada Vily Dominika Skuteckého, Horná 55
Banská Bystrica

Reštaurátor Miroslav Slúka odhalí najnovšie zreštaurované obrazy Skuteckého.
V prednáške priblíži zaujímavosti z https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">reštaurovania celej galerijnej kolekcie obrazov Dominika Skuteckého.
 
Po prednáške pozývame o 19:00 na https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">koncert Ivany Mer a o 20:30 na premietanie https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">dokumentárneho filmu – Inde o Alexovi Mlyrárčikovi. 
 

Koncert je súčasťou programu festivalu https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=2316421675114402&extragetparams=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%5C%5C%5C%22%5B%5D%5C%5C%5C%22%5C%22%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22eid%22%3A%22ARBiltRO7oLuITE3aKBZiTZ-d3fsqO7AoSqFXnlZWbMDaJoye5tBqVNLHDQ3AanY7t2JqZp5Rln8yeck%22%2C%22directed_target_id%22%3A2273680866060552%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">Festival / Prvý Človek Bol Umelec 4 vo Vile D. Skuteckého, ktorý od augusta do decembra 2019 ponúka filmové premietania, divadlo, koncert, piknik v unikátnej mestskej záhrade maliara Dominika Skuteckého, autorské čítania, tematickú prednášku a rozmanité tvorivé aktivity pre deti.

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert a premietanie uskutočnia vo Vile Dominika Skuteckého (s obmedzenou kapacitou). 

Vstup voľný. 

Festival z verejných zdrojov podporil https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">Fond na podporu umenia.

Projekty reštaurovania a výskumu z verejných zdrojov podporil https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">Fond na podporu umenia.  Reštaurovanie je realizované vďaka finančnej podpore https://www.ssgbb.sk/vystava/stala-expozicia-dominika-skuteckeho/" style="color: rgb(240, 78, 35); touch-action: manipulation;">Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Názov prímateľa
Stredoslovenská galéria

Celkový rozpočet:
4 150,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €