Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii

Krátky opis
Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
18.10.2019

Popis projektu

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie.

Inštitúcie ako galérie a múzea v súčasnosti plnia funkciu mediátorov medzi ponúkaným programom inštitúcie a verejnosťou, ktorá od nás ako tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov očakáva čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a ponuky, ktoré ich dostatočne oslovia na to aby sa ich zúčastnili.

Aj tento rok si preto na metodickom dni priblížime ako svoj program koncipujú rôzni odborníci z mnohých galérii a múzeí. Predstavíme si aj pohľad teoretikov, ktorí aktívne spolupracujú s galerijnými a múzejnými pedagógmi a veríme, že rozprúdime živú diskusiu o aktuálnych trendoch v alternatívnom vzdelávaní.

Program je prioritne určený (nie nevyhnutne) galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom vyučujúcim na základných umeleckých školách s regionálnym dosahom.

Názov prímateľa
Východoslovenská galéria

Celkový rozpočet:
2 110,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €