Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ART LABORATÓRIUM 2019

Krátky opis
V rámci projektu ART LABORATORIUM 2019 sa uskutočnia jesenné tvorivé dielne a vianočné pre deti materských, základných a stredných škôl v mesiacoch september – november 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jesenné tvorivé dielne

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
16.09.2019 - 20.12.2019

Popis projektu

Tvorivé aktivity k Aktuálnym výstavám:

mária balážová: ženský dezén
12.09. – 27.10. 2019

Autorka využíva výrazové prostriedky geometrickej abstrakcie ako nástroja kritiky rodovej nerovnosti na rôznych úrovniach. Svojim prístupom tlmočí feministické a rodovo podfarbené obsahy, odkazuje k postaveniu ženy v spoločnosti a hovorí tiež o postavení ženy ako výtvarníčky v kontexte umeleckého sveta. Ide o pokus ponúknuť nový rozmer, akýsi otvorený priestor pre vlastné definovanie mužských a ženských vzťahov, kde ,,ženské“ prestáva byť len jednoduchým protikladom k mužskému, ale stáva sa priestorom, v ktorom dochádza k formulovaniu úvah o vzťahoch, rodine či sebaidentifikácii. Dôležitý je strach z násilia, moci a nadvlády, ktoré sa s týmito témami bytostne spájajú.

Cieľová skupina: Vhodné pre II. stupeň ZŠ, SŠ. 

Výšivka geometrického zvieratka podľa vlastného návrhu pomocou tupej ihly na paname.

ivan csudai7.11. 2019 – 26.01. 2020

Tvorba Ivana Csudaia sa od začiatku svojej tvorby orientuje na maľbu, kresbu a grafiku, ktorá je známa svojou popartovou hravosťou. Autor svoje kompozície odkazujúce či už na popkultúru, alebo nesúce nostalgické črty pripravuje a spracováva v digitálnom médiu a následne ich prenáša na  maliarske plátno, čím vytvára plošné čisté tvary a kompozície. V mnohých jeho dielach cítiť nostalgiu a pominuteľnosť. Existenciálna úzkosť z konečnosti je zjemnená hravými odkazmi na krajiny detstva. Jeho obrazy však nenapodobňujú svet, ktorý vidíme, naopak, možno konštatovať, že obrazy a kresby reagujú na iné obrazy a kresby. Ide o vlastné spomienky tvorcu, ale aj obrazy iných umelcov, z ktorých si vyberá určité detaily. Tie sa stávajú súčasťou nových kompozícií, ktoré sa voči týmto citátom správajú ako nové kontexty schopné meniť ich pôvodné a obohacovať ich o nové významy. 

Cieľová skupina: Vhodné pre I. a II. stupeň Z

Š, SŠ. 

Maľba na tému - moja obľúbená hračka. Kombinovaná technika, pre staršie ročníky možnosť voľby techniky linorytu.

marta matejková vjatráková: pevné, tekuté, ľahké ii.

site-specific inštalácia zo skla  15.10. – 20.11. 2019

Výstava Pevné, tekuté, ľahké II. pozostáva zo šiestich sklenených tabúľ, ide o minimalistickú site specific inštaláciu. Abstraktná maľba je realizovaná špecifickou „maliarskou“ technikou na sklo. Bielou, nehmotne pôsobiacou stopou na čírom skle, autorka zaznamenala pohyby povrazov, ktoré vytvárajú odtlačky, fázy pohybu, dotyky zhmotnenia života. Samotná maľba akoby evokovala dýchanie na sklenenú tabuľu. Oblaky dychu sa postupne vynárajú a miznú. Podľa autorky odzrkadľujú metamorfózy rôznych atmosférických javov na oblohe. Inštalácia je doplnená o maľby malého formátu a o samostatnú videoprojekciu.

Vhodné pre všetky vekové kategórie.

Pomenuj abstrakciu - prostredníctvom výtvarnej techniky ktorú používa sama autorka vo svojich prácach vytvoríme so žiakmi sériu veľkoformátových abstraktných diel. Pomocou brainstormingu ich spoločne pomenujeme. 


Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
2 450,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €