Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia PGU 2019/7 Veronika Rónaiová: Malé túžby, 1966/2018

Krátky opis
Získanie novej akvizívcie do zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline.
Fotogaléria
Názov podujatia
Veronika Rónaiová: Malé túžby (1966/2018) - nová akvizícia v zbierke PGU v Žiline

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
13.09.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

VERONIKA RÓNAIOVÁ: Malé túžby, 1966/2018

asambláž, interpretácia a doplnenie nájdeného diela Juliána Fila

Objekt/asambláž sprítomňuje rozhovory o tvorbe a umení s rodičmi umelcami medzi Veronikou Rónaiovou a jej rodičmi matkou Máriou Filovou – najmä otcom, maliarom, významným predstaviteľom pop artových tendencií na Slovensku a hyperrealistickej maľby -  Juliánom Filom (1921 – 2007). Asambláž pôvodne vytvorená Juliánom Filom jeho dcéra Veronika Rónaiová zdedila a autorsky (aj prostredníctvom vlastných vstupov) zrekonštruovala. Dielo je tak komentárom a citáciou otcovej tvorby zároveň. Metaforicky: je formou dialógu, ktorý prebehol medzi dvoma umelcami - autorkou a jej otcom, keďže sa v ňom nachádzajú reálie, ktoré pochádzajú od nich oboch. Popri znánych „premaľbách obrazov otca J. Fila, realizovaným medzi rokmi 2007 – 2012, ide aj o ďalšiu z podôb, ako Veronika Rónaiová chápe dedičstvo - ako stále neuzavretú komunikáciu s rodičmi. Dielo bolo vystavené na výstave Veronika Rónaiová – Dedičstvo v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2018.

Od septembra je dielo Veroniky Rónaiovej Malé túžby (1966/2018) súčasťou zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline. Dielom bolo získané nákupom od autorky. Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. Projekt spolufinancoval zriaďovateľ galérie Žilinský samosprávny kraj. 

 

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
3 895,00 €

Výška podpory:
3 700,00 €