Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Michal Černušák: We Saw You, 2017

Krátky opis
Dielo Michala Čerušáka s názvom We Saw You - veľkorozmerná maľba (190 x 260 cm) akrylom prezentujúca iluzívne budovaný priestor veľkomesta, v ktorom sugestívne tematizuje civilizmus definovaný digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizície 2019

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
16.12.2019 - 19.01.2020

Popis projektu

Galéria Jána Koniarka v kontexte budovania a rozširovania zbierkového fondu v roku 2019 nadobudla 22 zbierkových predmetov, z toho dva podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o diela Mikuláša Černušáka We Saw You a Márie Balážovej Hadia geometria 52 – Strela. V prípade Michala Čerušáka to je veľkorozmerná maľba (190 x 260 cm) akrylom prezentujúca iluzívne budovaný priestor veľkomesta, v ktorom sugestívne tematizuje civilizmus definovaný digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou. Černušák je absolventom Katedry maľby a iných médií prof. I. Csudaia a patrí medzi mladšiu strednú generáciu maliarov, čím Galéria Jána Koniarka saturuje zameranie profilácie zbierkového fondu. Olejomaľba Márie Balážovej z cyklu Hadia geometria z roku 2006, v ktorom rozvíja svoj typický rukopis založený na redukcii geometrických foriem aktualizuje zbierkový fond jeho priradením k dielu z rovnakého cyklu z roku 1994, ktorým galéria už disponuje.

Ďalšie akvizície predstavuje suchý pastel Janka Alexyho s názvom Gazda, vrcholného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny, bronzová plastika Jána Koniarka Ranený doplňujúca rozsiahlu zbierku sochára vo fonde galérie, regionálny kontext zase zastrešuje monotypia Emila Bačíka s názvom Akt. Grafické diela Daniela Fischera a Juraja Meliša predstavujú komornejšiu podobu tvorby významných osobností 2. pol. 20. storočia a deväť konceptuálnych diel od Petra Rónaia rozširuje kontext už nadobudnutého grafického cyklu, ktorý autor vytvoril spoločne s Júliusom Kollerom s názvom Nová Vážnosť. Mladšiu generáciu zastupuje Viktor Frešo triptychom 3 Generations a Martin Kochan dvojicou fotografií z cyklu Momentky.

Na výstave v Koppelovej vile s názvom Akvizície 2019 môžu návštevníci galérie vidieť výber z nadobudnutých zbierok za rok 2019 v termíne od 16.12.2019 – 21.1.2020.

Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
3 750,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €