Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia)

Krátky opis
Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus koncepcií expozície, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré galéria získala do zbierky v roku 2004. Aktuálna expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia umelca)

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
22.09.2019 - 31.12.2020

Popis projektu

Dňa 22. októbra 2019 si pripomíname 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka,   

popredného výtvarného umelca 20. storočia, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga.

 

Pri tejto príležitosti bude v Považskej galérii umenia v Žiline 22. októbra 2019, v deň jeho stých narodenín, otvorená nová expozícia diel autora. Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus koncepcií expozície, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia s názvom Múzeum Vincenta Hložníka (stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

 

Vincent Hložník ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného umenia svojou rozmanitou a rozsiahlou tvorbou výrazne obohatil kultúrne dedičstvo slovenského národa. Bol umelcom s vrodenou výtvarnou genialitou, vynikajúcim pozorovacím zmyslom a rovnako bohatou snovou predstavivosťou a hlbokým súcitom. V jeho tvorbe sú viditeľné vplyvy svetových umeleckých prúdov ako kubizmus, expresionizmus či surrealizmus. Vďaka inšpirácii, ktorú z nich čerpal, posúval slovenské výtvarné umenie vpred a udržiaval ho v centre svetového umeleckého diania.

Jeho celoživotné dielo zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, plastiku, ilustrácie detských knižiek, ale aj svetovej beletrie, ba dokonca tvorbu poštových známok a sakrálnych vitráží. Jeho tvorba sa vyznačuje rovnováhou etického a estetického charakteru. Estetika jeho umenia tak vychádza z jeho etického presvedčenia. Nedbal len na krásu svojho diela, na harmóniu kompozície a účinok vybraných farieb, ale aj na silný obsah, posolstvo, ponaučenie a morálny odkaz. Jeho motívom bol po celý život predovšetkým človek, človek trpiaci, smútiaci, zmietajúci sa v nekonečnom boji dobra a zla, v zločine vojny. Neprehliadnuteľný je aj náboženský rozmer jeho výtvarnej tvorby. Vincent Hložník bol človek hlboko veriaci, citlivý a vnímavý. Jeho súcit, solidarita a empatia akoby nepoznali hraníc. Z výtvarného hľadiska  je pre neho najcharakteristickejší jeho expresívny figurálny prejav  −  vyobrazenie postáv a deformácia tvarov podmienená vnútorným subjektívnym pocitom.

Význam jeho celoživotnej tvorby spočíva nielen v jej kvalite, kvantite a rôznorodosti, ale predovšetkým v jej neutíchajúcej aktuálnosti. Morálne posolstvo obsiahnuté v jeho diele ešte dnes prehovára ku svojim recipientom. Otvára oči, očisťuje srdce, dráždi zmyslové vnemy a pohne svedomím každého svojho vnímateľa v kontexte súčasnej spoločenskej, ako aj kultúrnej sféry.

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
5 600,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €