Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie historických tlačí 16. storočia

Krátky opis
Stredoslovenské múzeum pripravilo kontinuálne aj v roku 2021 ďalší projekt na získanie finančnej dotácie na reštaurovanie historických tlačí, ktoré sú súčasťou historického knižničného fondu a časť z nich je zaradená aj do zbierkového fondu histórie. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia boli úspešne zreštaurované 2 kusy historických tlačí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie historických tlačí 16. storočia

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.07.2021 - 30.06.2022

Popis projektu

Stredoslovenské múzeum pripravilo kontinuálne aj v roku 2021 ďalší projekt na získanie finančnej dotácie na reštaurovanie historických tlačí, ktoré sú súčasťou historického knižničného fondu a časť z nich je zaradená aj do zbierkového fondu histórie. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia boli úspešne zreštaurované 2 kusy historických tlačí. Prvou z nich je BIBLIA z roku 1576, ktorá je dielom Simona Meusela. Ide o náboženské dielo, ktoré okrem náboženskej tematiky vyobrazuje aj drevorezy s biblickým námetom. Druhou reštaurovanou tlačou je BIBLIA v pevnej koženej väzbe z roku 1570, autorom je Christofel Froschower.

Reštaurovanie realizoval Mgr. art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov. Zreštaurované tlače budú prezentované v rámci pripravených podujatí Stredoslovenského múzea. Rovnako budú sprístupnené potenciálnym bádateľom historického knižničného aj zbierkového fondu múzea.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Stredoslovenské múzeum

Celkový rozpočet:
3 750,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €