Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Alexander Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty.

Krátky opis
Výstava Na konci Veľkej modrej cesty prezentovala retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta.
Fotogaléria
Názov podujatia
Alexander Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty.

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
16.09.2022 - 04.12.2022

Popis projektu

Výstava Na konci Veľkej modrej cesty prezentuje retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Autor sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia a kultúrneho prostredia dvadsiateho storočia. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice uplynulého storočia. Umelcova tvorba predstavuje jeden z podstatných modelov definovania moderného obrazu po neľahkom období ideologického dogmatizmu päťdesiatych rokov.

Alexander Eckerdt na počiatku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sformuloval svoj výrazne osobitý esteticky konzekventný výtvarný koncept. Zbavujúc sa požadovanej naturalistickej dikcie, jednoznačne smeroval k výtvarnej slobode a uvoľneniu spod dogmy detailu a násilne vnášaného ideologického balastu. Už ranná autorova tvorba jednoznačne smerovala k redukovanému až geometricky cítenému tvaru. Eckerdtova poetika v strete s normatívnou umeleckou doktrínou socialistického realizmu výrazne inklinovala k civilnému nepatetickému a nesentimentálnemu lyrizmu. Jeho poetické videnie tvorilo zreteľnú opozíciu voči dobovo presadzovanej ideologicky normatívnej socialisticko-realistickej estetike.

Eckerdt už v skorých šesťdesiatych rokoch sformuloval základné princípy svojej umeleckej výpovede, preferujúcej predovšetkým výraznú výtvarnú a štylizačnú autonómiu voči prvkom reality. Svojou slobodomyseľnou tvorbou spoluvytváral a anticipoval umelecké hodnoty, ktoré sa len postupne významnejšie presadzovali v dobovom slovenskom výtvarnom umení.

Eckerdtov umelecký odkaz je dnes pevnou súčasťou košickej výtvarnej tradície, ktorú definuje tvorba mimoriadnych výtvarných osobností akými boli Ľudovít Čordák, Konštantín Kővári-Kačmarik, Elemír Halász-Hradil, Konštantín Bauer, Július Jakoby, Juraj Collinásy, Anton Jasusch, Jozef Kornucik alebo Mária Bartuszová. Autorov krehký a lyrický umelecký program dnes podobne ako tvorba vyššie spomínaných autorov formuje povedomie o košickom výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Kurátorom výstavy je Peter Markovič.

Výstava sa uskutočnila od 17. septembra do 4. decembra 2022.

Názov prímateľa
Múzeum Vojtecha Löfflera

Celkový rozpočet:
6 580,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €