Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Daniel Fischer – Portréty

Krátky opis
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na vernisáž výstavy Daniel Fischer portrétPriestoru vo štvrtok 15. decembra 2022 o 17,00 h. Kurátori: Juraj Mojžiš & Peter Zajac / Daniel Fischer. Výstava potrvá do 28. januára 2023.
Fotogaléria
Názov podujatia
Daniel Fischer portrétPriestoru

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
15.12.2022 - 28.01.2023

Popis projektu

Originálne portréty D. Fischera predstavujú úvahy o žánru, trvácnosti pamäte či vzťahu k zobrazovaným. Tvoria jednu z nosných línií „synaptickej maľby“ Daniela Fischera. Spája v nich analýzu média s dialógmi s portrétovanými. Vytvára zložito štrukturovanú metamaľbu, v ktorej sa prelínajú fragmenty miest, krajín a tvárí. Zviditeľňuje prieniky ilúzie a reality: fragmenty existenciálneho, prírodného a historického životného priestoru osobností, s fragmentárnymi, efemérnymi a esenciálnymi predstavami o nich. Vznikajú kaleidoskopické portréty osobností, ktoré sú pre autora zvlášť dôležité. Pre Daniela Fischera má zvláštny význam evolúcia maľby. Evolúcia média znamená analógiu osobnostného rastu, ekvivalent smerovania tvorivej dráhy. Výstava prostredníctvom „periférneho žánru“ portrétu v jeho tvorbe, referuje aj o evolúcii a aktuálnom stave umelcovej maľby.

Názov prímateľa
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár

Celkový rozpočet:
2 816,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €