Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ATELIER XIII - program na rok 2022

Krátky opis
V piatok 2. 12. 2022 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Natálie Okolicsányiovej a Viktora Fučeka s názvom (Post)human.
Fotogaléria
Názov podujatia
Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček ★ (Post)human

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.12.2022 - 20.01.2023

Popis projektu

EXHIBITORS ~ Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček
EXHIBITION ~ (Post)human
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Marianna Brinzová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ LASH & GREY
Od 2. decembra 2022 do 20. januára 2023 v ATELIERi XIII

NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ

Natália Okolicsányiová sa v maľbe snaží experimentovať a posúvať hranice svojich vyjadrovacích prostriedkov. Je jej blízka expresívna figurácia a živelná, príbehová maľba, v ktorej reflektuje svoju telesnosť. Maľbu vníma fyzicky a je pre ňu dôležité upozorňovať na rodové témy a na motív ženy ako rozporuplnej bytosti. Telesná a pocitová maľba ju núti uvažovať o sebe samej. 

VIKTOR FUČEK
Viktor Fuček vo svojej tvorbe analyzuje tematiku zložitých pradív ľudských vzťahov a príbehov v širokom spektre výtvarného výrazu, siahajúceho od spriadania vlákien v závesnom obraze až po performatívne gestá. Ide o hľadanie možných interpretácií súčasnej posthumanistickej ontológie, ktorá sa ponúka ako alternatíva k súčasnému prístupu v antropocéne, črtajúcu líniu úniku v podobe nečakaných asambláží hmoty, ideí, dát. Práve posthumánna teória ukazuje, že problémom je celý čas „človek“, ako kategória, ideál, predpoklad, norma. Preto autor využíva a akceleruje tendenciu brať na seba rôzne, často nečakané podoby. Nedokončenosť, premenlivosť, neistota zacielenia, sú niektoré prívlastky, ktoré popisujú nielen jeho tvorbu, ale tiež naznačujú možnosti vývoja samotnej posthumánnej situácie.
Názov prímateľa
DASH MEDIA, s.r.o.

Celkový rozpočet:
19 059,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €