Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie unikátneho obrazu II.etapa - : Smrť baníka zo zbierok Baníckeho múzea v Gelnici

Krátky opis
V zbierkach Baníckeho múzea v Gelnica sa nachádza unikátny obraz o veľkosti 310x255 cm. Obraz : "Smrť baníka"
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie unikátneho obrazu II. etapa : Smrť baníka zo zbierok Baníckeho múzea v Gelnici

Miesto konania / kraj
Gelnica / Gelnica

Termín konania
28.09.2022 - 24.03.2023

Popis projektu

Vďaka podpore FPU sme mohli realizovať II. etapu reštaurovania obrazu zo zbierok Baníckeho múzea  v Gelnici.


Na obraze bolo badať postupnú degradáciu maľby.  Mesto riešilo v I. etape reštaurátorský výskum - návrh na reštaurovanie.  Reštaurátorsky prieskum preukázal, že na samotnej maľbe sa vyskytuje niekoľko  druhov poškodení, ktoré sme vďaka možnosti pomoci dotácie mohli úspešne realizovať.  A to : sondážny výskum -celok, polovičné čistenie od starého laku a premalieb, čistenie obrazu od starého laku a premalieb, tmelenie obrazu kriedový tmelom, vypnutie obrazu na pracovnú plochu, čistenie zadnej strany od depozitu, spevňovanie dierok po klincoch polyamidom, dubláž nového platána v hornej časti obrazu, napínanie obrazu na blindrám, čistenie ozdobného rámu, rozdelenie uvoľnenej hornej lišty ozdobného rámu, lepenie hornej lišty ozdobného rámu, tmelenie ozdobného rámu kriedovým tmelom, ozdobný rám po reštaurovaní - celok. 

Názov prímateľa
Mesto Gelnica

Celkový rozpočet:
10 454,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €