Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Skvalitnenie odbornej činnosti múzea – ochrana zbierkových predmetov prostredníctvom modernizácie fotografického pracoviska Gemersko-malohontského múzea

Krátky opis
Tlačová správa informujúca o projekte. Medializácia projektu prostredníctvom tlačovej správy rozposlanej do médií a zverejnenej na vlastnej internetovej stránke, na vlastnom facebookovom a instagramovom profile múzea.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medializácia projektu prostredníctvom tlačovej správy rozposlanej do médií a zverejnenej na vlastnej internetovej stránke, na vlastnom facebookovom a instagramovom profile múzea.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
18.08.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Tlačová správa k realizácii projektu rozposlaná do médií:

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skvalitnilo svoje odborné činnosti prostredníctvom vybavenia fotografického pracoviska

 

Vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia z roku 2021 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 2021 a 2022 postupne vybavilo svoje fotografické pracovisko tromi zostavami fotovybavenia, vďaka ktorým múzeum výrazne skvalitnilo fotografickú dokumentáciu zbierkových predmetov pre ich odborné spracovanie a dokumentáciu, ale i fotografovanie pre propagačné, publikačné a vedecko-výskumné výstupy

Každá zo zostáv je určená pre iný typ, presnejšie veľkosť zbierkových predmetov. Od najmenších zbierkových predmetov ako mince, medaily, alebo fragmenty archeologických nálezov fotografovaných v produktovom svetelnom boxe, cez stredne veľké zbierkové predmety ako keramika, výrobky zo skla, či odevy, alebo textil... až po rozmerné zbierkové predmety ako poľnohospodárske náradie, alebo prvky vybavenia interiéru obydlí, nábytok a podobne.

Prostredníctvom projektu boli nadobudnuté fotografické stoly, produktový stôl, fotografický stan, zostavy štúdiových bleskov, fotografické osvetlenia, konštrukcia pre uchytenie pozadia pre fotografovanie, pozadia rôznych rozmerov, farieb a odtieňov – dôležité z hľadiska rôznej farebnosti fotografovaných zbierkových predmetov.

 

Význam projektu z hľadiska odborných činností múzea, ale aj histórie múzea je nesporný. Súčasťou dokumentačných fondov Gemersko-malohontského múzea je bohatý fotoarchív negatívov, diapozitívov, fotografií a digitálnych fotografií. Jeho najstarším celkom je Fotoarchív negatívov, ktoré múzeum eviduje od roku 1962. Obsahuje 44 038 negatívov. Fotoarchív diapozitívov bol založený  v roku 1977 a dnes pozostáva z 2 443 položiek. V rokoch 1962 až 1970 vznikol Fotoarchív fotografií, ktorý tvorí 1 168 fotografií rôznych formátov. Najnovším celkom je Fotoarchív digitálnych fotografií, ktorý pozostáva z 20 370 položiek. Všetky tieto celky tvoria zábery z výskumov odborných pracovníkov, zábery z podujatí a výstav múzea. Fotoarchív múzea zachytáva tiež dianie v meste Rimavská Sobota a regióne Gemer-Malohont. Mnohé z fotografií zachytávajú reálie, ktoré dnes už nejestvujú. Jeho značnú časť tvoria zábery zbierkových predmetov. Od 50. rokov 20. storočia môžeme v Gemersko-malohontskom múzeu datovať systematickejšiu fotografickú dokumentáciu. V tomto období múzeum získalo svoj prvý, vlastný fotografický aparát. Na počiatku ním boli urobené fotografie zbierkových predmetov a tiež zábery s ciest a prieskumov vtedajšieho správcu múzea Mikuláša Holéczyho. S odstupom desaťročí bol v múzeu zriadený aj post odborného pracovníka – fotografa.

V zbierkach múzea sa nachádzajú aj omnoho staršie fotografie ako sú datované počiatky evidencie fotoarchívu. Sú súčasťou jednotlivých zbierkových fondov, najmä zbierkového fondu histórie a čiastočne etnológie. Mimoriadne zaujímavé sú fotografie zachytávajúce vystavené exponáty a spôsob ich inštalácie na Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy z roku 1882. Rovnako cenné sú aj fotografie prvej stálej expozície alebo zábery na archeologický výskum Ľudovíta Hűvössyho vo Včelinciach v roku 1907.

To je už tradícia, ktorá zaväzuje, a aj preto bol rokoch 2021 a 2022 realizovaný projekt Skvalitnenia odbornej činnosti múzea – ochrana zbierkových predmetov prostredníctvom modernizácie fotografického pracoviska Gemersko-malohontského múzea, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
2 981,00 €

Výška podpory:
2 373,00 €