Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie portrétu lekára Jánosa Tóth Pápaiho a portrétu jeho manželky z konca 18. storočia

Krátky opis
Tlačová správa informujúca o realizácii projektu reštaurovanie dvoch výtvarných diel: portrétu lekára Jánosa Tóth Pápaiho a portrétu jeho manželky z konca 18. storočia. Tlačová správa bola rozposlaná do printových a elektronických médií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tlačová správa informujúca o realizácii projektu.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
18.08.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Tlačová správa:

                 Reštaurovanie unikátnych portrétov na pergamene z obdobia okolo roku 1800

Ďalšie dve výtvarné diela zo zbierok múzea sú zreštaurované

 

V rokoch 2021 až 2022 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote komplexne zreštaurovalo dva výtvarné diela zo zbierkového fondu výtvarného umenia: Portrét lekára Jánosa Tóth Pápaiho (*1752? – †1831?) a Portrét jeho manželky. Diela sú unikátne tým, že sú vytvorené technikou pastelu na pergamene. Výskyt výtvarných diel vytvorených touto technikou je na Slovensku veľmi ojedinelý, a preto je dvojica portrétov od neznámeho autora považovaná za mimoriadne vzácnu. Okrem umeleckej hodnoty je zaujímavá aj ich historická hodnota, keďže ide o významného chirurga a očného lekára, ktorý pôsobil v Gemeri-Malohonte od konca 18. storočia. Nemáme presné údaje o tom, kde a kedy sa János Tóth Pápai narodil, s určitosťou však vieme, že v roku 1793 pôsobil ako chirurg širkovského obvodu. Pravdepodobne už v tom čase sa zaoberal aj liečením očných chorôb, nielen v Gemeri-Malohonte, ale aj v susedných župách. Nevieme ani kedy sa prisťahoval do Rimavskej Soboty avšak v roku 1806 tu už žil. Bol vyhľadávaným lekárom hoci nedisponoval titulom. Vykonával množstvo operácií (vrátane operácií očí). Pacienti za ním chodili z celej krajiny a takisto aj on veľa cestoval. Sám mal zdravotné problémy, zápasil s reumou, ktorú si liečil v termálnych prameňoch Turčianskej župy. V roku 1816 už býval a liečil v Pešti. Tu sa v roku 1817 stal riaditeľom očnej kliniky, založenej dobročinným ženským spolkom. Jeho asistent Sándor Cseresnyés opísal vo svojej knihe prvé dva roky fungovania kliniky, pričom podrobne popísal 42 prípadov, ktoré za ten čas liečili. Najčastejším problémom, s ktorým pacienti prichádzali bol šedý zákal, na ktorý bol Tóth Pápai odborníkom. Po dvoch rokoch pôsobenia na klinike v Pešti sa pravdepodobne vrátil späť do Rimavskej Soboty. Nepoznáme dátum a miesto jeho úmrtia. Z jeho súkromného života vieme len toľko, že bol ženatý. Portrét jeho manželky je pandantom k portrétu Jánosa Tóth Pápaiho a oba sa dostali do zbierkového fondu múzea darom od Ilony Vályi z Rimavských Janoviec. Ako jedni z najstarších nadobudnutých zbierkových predmetov sú zapísané aj v Prvej prírastkovej knihe múzea z rokov 1882 1918.

 

Reštaurovanie dvoch pastelov na pergamene zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote bolo realizované vďaka tomu, že projekt reštaurovania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Reštaurovanie realizoval Mgr. art. Štefan Kocka z Banskej Bystrice.

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
4 076,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €