Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia diel Eugena Makovitsa (1896 – 1967)

Krátky opis
Tlačová správa informujúca o získaní dvoch výtvarných diel Gemersko-malohontským múzeom. Tlačová správa bola zaslaná do printových aj elektronických médií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tlačová správa propagujúca projekt.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
18.08.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Tlačová správa: Akvizícia diel Eugena Makovitsa

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote rozšírilo svoje zbierky o diela maliara Eugena Makovitsa (1896-1967)

 

V roku 2022 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote rozšírilo svoj zbierkový fond o dve diela významného maliara Eugena Makovitsa (*1896 – †1967), rodáka z Rimavskej Soboty. Zbierkový fond umenia sa rozrástol o olejomaľbu na plátne „Krásna Hôrka“, ktorá vznikla niekedy v rozmedzí rokov 1920 až 1945 (rozmery: 60 x 70 cm)  a olejomaľbu na sololite „Les“ z roku 1951 (rozmery: 31 x 37 cm). Akvizíciu týchto diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (projekt z roku 2021).

 

Eugen Makovits študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti spolu s Mikulášom Galandom a Edmundom Gwerkom. Absolvoval niekoľko študijných ciest a po štúdiách sa usadil v Rimavskej Sobote. Bol aktívnou súčasťou spoločenského života mesta a vyhľadávaným umelcom. Štýlovo vychádzal z tradícií realizmu a impresionizmu. Bol predovšetkým krajinárom, ale v jeho diele nachádzame aj množstvo portrétov, najmä osobností Rimavskej Soboty. Venoval sa tiež sochárskej tvorbe a reštaurovaniu, a je autorom štukovej výzdoby evanjelického kostola a pamätníka padlým na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Pre Gemersko-malohontské múzeum je Eugen Makovits kľúčovým autorom nakoľko jeho pôsobenie je úzko späté s dianím v meste a jeho okolí. V medzivojnovom období bol členom Gemer-malohontskej muzeálnej spoločnosti a v rámci nej bol správcom zbierok výtvarného umenia múzea.

 

Eugen Makovits žil v Rimavskej Sobote do roku 1945, kedy sa jeho rodina presťahovala do Maďarska. Do svojho rodiska a Gemersko-malohontského múzea sa ešte raz vrátil v roku 1966 na výstavu v múzeu s názvom Z tvorby gemerských maliarov, na ktorej vystavil viacero olejomalieb, pastelov a grafík. Pre výtvarnú kultúru regiónu to bola kľúčová výstava, na ktorej sa okrem Eugena Makovitsa zúčastnili aj ďalší regionálni autori a bol k nej vydaný súborný katalóg. Na výstave bola prezentovaná aj jeho olejomaľba „Krásna Hôrka“. Práve toto dielo bolo vyobrazená na titulnom liste katalógu k výstave. Ide o jedno z najkvalitnejších Makovitsových diel s námetom ikonickej dominanty regiónu - hradu Krásna Hôrka. Druhé získané dielo, s názvom „Les“ patrí k neskoršej autorovej tvorbe a zreteľný je na ňom príklon k moderným výtvarných štýlom polovice 20. storočia. Z pohľadu múzea ide o výnimočný zbierkový predmet nakoľko v kolekcii Makovitsových diel v zbierke múzea diela z obdobia po roku 1945 úplne absentujú.

 

Obe výtvarné diela Eugena Makovitsa boli do zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote získané vďaka tomu, že projekt ich akvizície z verejných zdrojov 

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
1 270,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €