Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989: trajektórie exportu a prekladové stratégie

Krátky opis
Prednáška Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989 pre študentov a študentky translatológie a odbornú verejnosť sa konala o 16:30 13. 3. 2023 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa uskutočnilo v rámci série Transforum, ktoré organizuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky a Katedra translatológie UKF.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednáška Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
13.03.2023

Popis projektu
Názov prímateľa
Ivana Hostová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
6 798,00 €