Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fotozdruženie YMCA (KSTL) Bratislava (vznik, vývoj, aktivity, výstavná činnosť, prínos pre estetiku, médium fotografie, kinematografiu)

Krátky opis
Výskum aktivít Fotozdruženie YMCA Bratislava a Fotozboru KSTL v amatérskej fotografie, filmu, estetiky 20. - 40. rokov, organizovania fotokurzov, editácie článkov a reflexie Novej vecnosti v dielach autorov. Projekt je zameraný na výskum vzťahu so SČSKFA a časopisom Fotografický obzor a na popredných členov Miloša Jurkoviča, Miloša Dohnányho, Viliama Malíka, Jaroslava Horáka a ostatných predstaviteľov slovenskej moderny vo fotografii.
Fotogaléria
Názov podujatia
Fotozdruženie YMCA (KSTL) Bratislava (vznik, vývoj, aktivity, výstavná činnosť, prínos pre estetiku, médium fotografie, kinematografiu)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.08.2020 - 31.12.2020

Popis projektu

Fotozdruženie YMCA (KSTL) Bratislava.

Realizácia historického výskumu aktivít a činnosti Združenia fotografov amatérov YMCA, (neskoršie Fotozboru KSTL a Fotoskupiny KSTL Bratislava)  je datovaná do dvoch časových línií –  od druhej polovice 20. rokov po rok 1938 pod hlavičkou medzinárodnej organizácie YMCA, a od rozdelenia Československa a vzniku Slovenského štátu od 1939 – 1947 pod celoslovenskou štruktúrou KSTL Slovensko.  Fotoklub YMCA bol založený v roku 1923, aktívnu činnosť začal vyvíjať až príchodom Ing. Miloša Jurkoviča, správcu a neskoršieho riaditeľa SNM, Miloša Dohnányho, inšpektor železničných dráh Československa, Viliama Malíka, finančného úradníka Penzijnej spoločnosti, Jaroslava Horáka, Františka Kráľa, Štefana Chmulíka, Dr. Ján Bedárka, Jozefa Cincíka, Štefana Morávku a ďalších. V druhej polovici 30. rokov sa stal najpočetnejším fotoklubom v rámci Krajiny Slovenska. Od roku 1928  bol združený v Svaze československých klubov fotografov amatérov (SČSKFA) s centrálou v Prahe. V tomto období sa stalo Fotozdruženie YMCA v rámci Československa prirodzenou autoritou a metodicky zastrešoval aktivity viacerých slovenských fotoklubov. Známe sa stali večerné kurzy fotografie a založenie kinofilmovej sekcie, prednášky, poprední členovia fotoklubu YMCA viedli v slovenských časopisoch fotorubriky s cieľom edukácie, propagácie a popularizácie fotografie. V roku 1934 a 1938 inicioval celoštátne projekty –  1. Slovenská Krajinská  výstava (1934) a Jubilejná putovná výstava – Slovensko vo fotografii (1938). Po vzniku Slovenského štátu (1939) sa transformovalo fotoamatérske hnutie pod celoslovenskú organizáciu Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Vznikol organizačný celok Fotozbor KSTL, ktorý metodicky usmerňoval všetkých organizovaných fotoamatérov v rámci regionálnych štruktúr – Fotoskupín KSTL. Významnými aktivitami v období 1941 – 1943 boli najmä dva celoslovenské projekty – Prvá celoslovenská súťaž Fotozboru KSTL (1941) a Celoštátna výstava bratislavskej Fotoskupiny KSTL (1943). Od roku 1944 evidujeme postupný útlm aktivít  jednak pre veľké finančné problémy spôsobené vojnovým konfliktom v Európe,   generačnou  výmenou nositeľov aktivít (tragický odchod M. Dohnányho na jeseň 1944) a celkovou neistotou politickej budúcnosti Slovenska. Po obnovení Československa a neskoršom februárovom prevrate (1948) sa činnosť Fotozdruženia YMCA  a Fotoskupiny KSTL v rozsahu a podobe  30. a 40. rokov 20. storočia  už neobnovila.  Skratky: 

SČSKFA – Svaz československých klubov fotografov amatérov

YMCA – Young Man‘s Cristian Association

KSTL – Klub slovenských turistov a lyžiarov

SNM (ZM) – Slovenské národné múzeum, predtým Zemědelské muzeum

Názov prímateľa
Jozef Sedlák

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 065,00 €