Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru (výskum, štúdia, resumé/antológia a prednáška)

Krátky opis
V rámci medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave sa dňa 26. 6. 2023 o 10:30 uskutoční prednáška na tému Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru. Táto prednáška je súčasťou rovnomenného výskumu a uskutoční sa v priestoroch ZUŠ J. Kowalského na Židovskej 1 v Bratislave.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednáška s názvom: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru.

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.01.2023 - 16.10.2023

Popis projektu

Zámerom projektu je realizovať výskum, ktorého výsledky poskytnú odborný a celostný materiál na tému hudby slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru. Tento zámer vychádza z dvoch skutočností. Prvou je bohatá a štýlovo/kompozične pestrá tvorba slovenských skladateľov a skladateliek pre tento nástroj. Druhou je, že ucelený a na jednom mieste prístupný materiál k tejto téme doposiaľ neexistuje. Cieľom projektu je informovať, a tým aj propagovať slovenskú gitarovú hudbu formou vedeckej štúdie informujúcej o kontinuite, vývoji a štýlovo-technickej rozmanitosti. Súčasťou budú aj rozhovory s vybranými skladateľmi a skladateľkami, prednáška a dvojjazyčné (SK a AJ) resumé/antológia slovenských diel pre gitaru zverejnené na webstránke https:/ondrejvesely.net.

Názov prímateľa
Ondrej Veselý

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
6 055,00 €