Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bricolage 44. Book of Essays

Krátky opis
Pavol Sucharek: 4 Eseje pre literárny časopis ROMBOID (7) 2019, s. 30 - 40.
Fotogaléria
Názov podujatia
4 ESEJE. Dobrá a zlá kritika - Smejúce sa zvieratá - Requiem za realitu - Božská symbolika stromu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
10.02.2020

Popis projektu

Dobrá a zlá kritika. Zamyslime sa na okamih nad kritikou – zvlášť v dnešných časoch sa na nás požiadavka kritického myslenia hrnie zo všetkých strán. Je dôležité, aby sme v tom mali jasno. Zlá kritika. Vchádzame do slepej ulice. Akoby sme vyčerpali všetky pozitívne možnosti a stojíme tvárou v tvár nemožnému. Chvejeme sa zimničným, prázdnym rozčúlením a nevieme, čo sme poriadne zač, a už ani nemáme chuť nič hovoriť a nikoho o ničom presviedčať...

Smejúce sa zvieratá. Napriek tomu, že sú smiech a  humor dôležitou súčasťou ľudského života, psychológovia ani vedci sa o ne donedávna príliš nezaujímali. Práve schopnosťou zasmiať sa však meria zdravý sedliacky rozum celkové zdravie a duševnú pohodu jednotlivca alebo danej spoločnosti. V psychologických príručkách by ste však museli listovať naozaj dlho, aby ste narazili aspoň na zmienku o smiechu...

Requiem za realitu. Čo znamená, že už niet nijakej reality, skutočnosti? Že zostala len jej zinscenovaná, ironická verzia? Jednoducho to, že sme s  ňou stratili (mali sme ho vôbec?) bezprostredný, živý kontakt. Zbohom pravdivá, ozajstná, absolútna a nefalšovaná skutočnosť. Toto je správa o jej smrti, tak ako ju výboru predložila nezávislá skupina intergalaktických vyšetrovateľov MEGAMEX KONaPT-099...

Božská symbolika stromu .Symbolika stromu má v  predstavách človeka odnepamäti zásadný význam; pri tradičnej štruktúre sveta rozdeleného na tri oblasti: nebo, zem a peklo predstavuje strom vesmírnu os, alebo aj samotného človeka; Platón nazýva svet živým tvorom a vo svojom dialógu Timaios prichádza s tvrdením, že aj rastliny sú živými tvormi a človeka pripodobňuje k nebeskému stromu, ktorého koruna, teda hlava, smeruje nahor, otáčajúc sa za svojím nebeským zdrojom. Staré mytologické a kozmologické predstavy umiestňujú strom vždy do stredu vesmíru, je to takzvaný „pupok zeme“...


Názov prímateľa
Pavol Sucharek

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 724,00 €