Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Sýrska kresťanská literatúra

Krátky opis
V tomto projekte by som chcel širšej slovenskej verejnosti odborne priblížiť tohto významného sýrskeho askétu a mystika, v jeho duchovnej ceste až po mystiku Božej lásky. Ján z Dalyathy podáva veľmi živým spôsobom vlastné skúsenosti o reálnom duchovnom živote a tajomstve Božej lásky k človeku. Jána z Dalyathy môžeme smelo považovať za jedného z najväčších mystických spisovateľov, klenot sýrskeho mysticizmu, ktorý je rovný prinajmenšom Izákovi z Ninive.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednáška a prezentácia pre členov pre členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustinum

Miesto konania / kraj
Čierny Balog / Brezno

Termín konania
21.06.2023 - 23.06.2023

Popis projektu

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

SÝRSKA KRESŤANSKÁ LITERATÚRA

Č. ŽIADOSTI 23-351-01331 Š


Ján z Dalyathy a jeho mníšska cesta k Bohu  | (Karol) Marian Pástor

Prednáška sa konala 21.06.2023 vo farskom kostole Čierny Balog -  Dobroč,

Pre členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustinum (okres Brezno).

1) Predstavenie projektu.

2) Duchovný a literárny prínos diela Jána Daljatského, ktorý patrí k Jednému z najväčších mystikov v histórii kresťanstva.

3) Cieľ prednášky a prezentácie je predstaviť Jánovu  cestu k tajomstvu božskej lásky.

4) Poslucháčom prednášky aspoň v skrátenej forme predstaviť tri etapy duchovného výstupu Jána Daljatského.

Očistenie

Odlúčenie od sveta, askéza, modlitba, rozlišovanie, spomienka na Boha, duchovný boj.

Posvätenie / osvietenie

Čiastočná bezvášnivosť, dar kontemplácie, slzy lásky a pokory, blahoslavenstvo čistoty srdca.

Zjednotenie

Úplná bezvášnivosť, mystická modlitba, kontemplácia Svätej Trojice, dokonalá láska.

Ó, Kriste, poklad všetkého dobrého, daj mi dokonalé pokánie a ubolené srdce, ktoré vychádza z lásky, aby ťa hľadalo. Bez Teba mi je všetko cudzie; daj mi, ó, Dobrý, tvoju Milosť. Nech Otec, ktorý Ťa splodil, zo svojho lona, kde si bol od večnosti ukrytý, obnoví vo mne črty Tvojej podoby (Homília 4).

 V závere prednášky ešte o téme: Vplyv Izáka Sýrskeho na Jána Daljatského.

Na záver prednášky sa uskutočnila diskusia vo forme otázok poslucháčov prezentácie a odpovedí z mojej strany.


Názov prímateľa
Marian Pástor

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 115,00 €