Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela

Krátky opis
Prednáška na tému Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela na pôde Konzervatória v Žiline.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednáška na tému Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
03.03.2021 - 31.01.2022

Popis projektu

Na základe hudobno-výskumného projektu s názvom "Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela" podporeného Fondom na podporu umenia sa dňa 23. 03. 2022 uskutoční na pôde Konzervatória v Žiline prednáška informujúca študentov i pedagógov školy o výsledkoch výskumu . Ide o vedľajší výstup a propagáciu projektu v súlade s vecnými výstupmi projektu.

Názov prímateľa
Ondrej Veselý

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
4 368,00 €