Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bricolage 44. Book of Essays

Krátky opis
Pavol Sucharek, Ako sa rodí ráno. Rozhlasová esej, 11.02. 2020 rádio Devín 09:10 - 09:17 h.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ako sa rodí ráno

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
11.02.2020

Popis projektu

O tomto posvätnom okamihu, v ktorom obnovuješ spojivo so silami, o ktorých azda len tušíš, hoci sa o nich môžeš každodenne na vlastnej koži presvedčiť, neexistujú nijaké objektívne a zovšeobecňujúce informácie. Len máloktorým spisovateľom sa podarí zostúpiť na túto úroveň skúsenosti, intelektuáli a súčasní filozofi o ňom píšu len nepriamo. Pre básnika je to často len vec pekného slova. Zrodenie rána však nie je projekcia nášho vedomia, nie je to len letmý pocit ľahkosti a blaženosti, ktorý sa na nič nepodobá. Skôr než pocit a myšlienka je tu čerstvo vnímajúce vedomie, hlboké a pokojné, celkom jednoduché a bdelé; celkom mimo prúd predstáv a horúčkovitej dennej aktivity. Prebúdzajúce sa ráno je ako záblesk jasného vedomia, ktorý je spola zrozumiteľný nám všetkým. Keď pozoruješ, ako v žiare nového dňa všetko vychádza zo seba a do seba sa vracia, predznamenáva tento obraz zvukový pocit voľnosti a ohromujúcej všade prítomnosti. 

Názov prímateľa
Pavol Sucharek

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 724,00 €