Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Bricolage 44. Book of Essays

Krátky opis
Rozhlasová esej
Fotogaléria
Názov podujatia
Pavol Sucharek: Najlepší liek na osamelosť

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
13.12.2019

Popis projektu

Pavol Sucharek skúma ľudskú dušu vo všetkých smeroch. Zamýšľa sa nad psychologickými aspektmi, vplyvu spoločnosti a rozmýšľa o najvnútornejších veciach človeka. Úvaha s názvom Najlepší liek na osamelosť rozlišuje medzi samotou a osamelosťou: samota je vedomá a uvedomelá, kým osamelosť býva spravidla nedobrovoľná. Ukazuje, že možno je liekom na úzkosti súčasného človeka práve to, že sa naučí vnímať hodnotu vlastnej samoty. Že sa naučí vnímať hodnotu samoty spočívajúcej v tom, že samota je pravdou – pravdou o tom, že človek je do poslednej bunky svojej bytosti v podstate sám. Každá snaha o prekonanie existenciálnej skúsenosti samoty, pokusy o útek pred ňou končia len a len seba odcudzením, stratou osobnosti a jedinečnosti. „Normálny“ nie je nutne ten, kto „nevie byť sám“, skôr je to ten, kto sa dokáže normálne realizovať aj v priestore vlastnej samoty...         

Názov prímateľa
Pavol Sucharek

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 724,00 €