Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrna pamäť, archív a umenie stredo-východnej Európy

Krátky opis
Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru umenia v období komunistických režimov stredo-východnej Európy a následne v období ich transformácie. Autormi esejí sú Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branislav Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Alina Serban, Darko Šimičić, Jana Písaříková.
Fotogaléria
Názov podujatia
Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe / Subjective Histories. Selfhistoricisation as Artistic Practice in Central-East Europe

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2020 - 31.12.2020

Popis projektu

Propagácia a informovanosť o projekte sú zabezpečené prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí žiadateľa https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
bola verejne uvedená na medzinárodnej online konferencii Unpaged. How to Revisit History from a Plural Perspective? https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
vydaní knihy informoval portál Artalk.cz https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
je dostupná na objednanie cez webstránku vydavateľstva VEDA a ďalšie distribučné siete.
VEDA: https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
https://juliuskollersociety.org/sk/subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe/


Publikácia
reflexia:
Ján Kralovič: Daniel Grúň (ed.): Subjektívne histórie / Subjective Histories, in: Flash Art, Okt-Nov 2020, No. 57. Vol XV, 2020, s. 7-8.


Názov prímateľa
The Július Koller Society - občianske združenie

Celkový rozpočet:
12 886,00 €

Výška podpory:
8 700,00 €