Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.07.2022

Komunitná aktivita štrikovania papúč vo verejnom priestore

viac o projekte


Dychfest Kolárovický klarinet

Miesto a termín konania: Kolárovice, Slovenská republika / 09.07.2022 - 30.11.2022

V Dychovej hudbe Kolárovičanka, o.z. považujeme za potrebné zachovávať tradície a odovzdávať ju ďalším generáciám. Naším cieľom je priblíženie a popularizácia dychovej hudby v našej obci, aj v širšom okolí i za hranicami našej republiky. V súčasnej dobe už tradičnou súčasťou našich aktivít je organizovanie festivalu Dychfest Kolárovický klarinet. Dychová hudba Kolárovičanka pripomenie 45. výročie svojej činnosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.07.2022 - 07.07.2022

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti dlhodobo pristupuje k vytváraniu priaznivých podmienok na edukáciu občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých oblastiach vzdelávania. Prostredníctvom kreatívnych dielní Čaro hliny realizovaných v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, by sme chceli predstaviť širokej verejnosti nesmierne čaro ručne vyhotovených premetov z hliny a taktiež propagovať tradičnú ľudovú umeleckú tvorivosť.

viac o projekte


Gemersko - malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka - 43. ročník

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 23.06.2022 - 26.06.2022

Gemersko - malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec, o.z. RODON Klenovec Vás pozývajú 23. – 26.6.2022 na Gemersko - malohontské folklórne slávnosti, Klenovská rontouka, 43. ročník v obci Klenovec. Festival ľudových remesiel, gastronómie, tvorivých dielní, scénických programov, výstav Vám sľubuje príjemnú folklórnu atmosféru. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.06.2022 - 01.07.2022

Poskytnúť priestor na vzdelávanie a prezentáciu tvorivých zručností seniorov z Galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými aktivitami, umožňuje jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách. Organizátorom tvorivých dielní a verejnej prezentácie diel je Galantské osvetové stredisko. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


36. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.06.2022 - 25.06.2022

Projekt je zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry s akcentom na hornú Nitru. Dramaturgia HFS bude pozostávať z komorných a scénických programových blokov regionálnych folklórnych zoskupení a hostí, školy tanca a sprievodných podujatí. Zámerom projektu je obohatenie kultúrneho života regiónu. Projekt má prínos pre širokú odbornú a laickú verejnosť a napomáha k zachovávaniu tradičnej ľudovej kultúry, jej výskumu v jednotlivých obciach a následnej prezentácií výsledkov.

viac o projekte


45 - Jadlovec - Ostatňa bosorka

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 19.06.2022

Cieľom projektu je uchovať aj tajuplnú stránku a zvyklosti našich predkov a prezentovať poznatky o prejavoch ľudovej mágie, bosoráctvach a povier a poukázať na vplyv na terajšiu spoločnosť. V rámci projektu pri príprave a študovaní podkladov budeme spolupracovať so zamestnancom múzea v Levoči a najstaršími obyvateľmi obce Margecany. Na čo najvernejšie zobrazenie tajuplných zvyklostí plánujeme použiť triky divadelnej techniky, pracovať s vizuálnou a zvukovou technikou.

viac o projekte


CESTA REMESLA

Miesto a termín konania: Gelnica, Slovenská republika / 18.06.2022

Cesta kože - remeselné dielne Základy práce s kožou - výroba peňaženky, zápisníka a opasku

viac o projekte


DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 17.06.2022 - 19.06.2022

Trojdňový workshop v Trenčíne je príležitosťou na vzdelávanie odborného publika aktívne tvoriacich čipkárok/čipkárov z celého Slovenska. Poskytne priestor na ich tvorbu, rozvoj talentu, získanie nových poznatkov, vedomostí a remeselnej zručnosti v oblasti paličkovanej čipky s akcentom na nosnú tému projektu, ktorou je zachovanie tradičných regionálnych prvkov paličkovanej čipky v súčasnom kontexte.

viac o projekte


14. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou".

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 17.06.2022 - 19.06.2022

Medzinárodný detský folklórny festival je prezentáciou detských folklórnych súborov a je zameraný na detského, ale aj dospelého diváka. Hlavným zámerom je propagácia a upevňovanie folklórneho umenia u detí a mládeže v našom meste a okolitých obciach, vzbudiť väčší záujem o národné kultúrne dedičstvo a tým ho zachovať pre ďalšie generácie stále živé .

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2022

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 15.06.2022 - 19.06.2022

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Ponúka desiatky scénických a nescénických programov v amfiteátri Trnovce a mestečku MY-A-VY, ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, ľudové rozprávania, zábavy či Jarmek pot myjafskú vežu. Festival má otvorené brány pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Všetci ste srdečne vítaní na Myjave!

viac o projekte


Pamätnica Jozefa Strečanského - XXI. ročník

Miesto a termín konania: Poluvsie, Slovenská republika / 11.06.2022

Zámerom projektu je pripomenutie významnej osobnosti regiónu vo výskume , ochrane a propagácii ľudovej kultúry a folklorizmu na Hornej Nitre. Formou súťažnej prehliadky ukázať krásu a rôznorodosť ľudových hudobných nástrojov , interpretačné umenie inštrumentalistov – neprofesionálnych interpretov . Súčasne je formou účinkovania hosťa ĽH FS Tekovan zo Starého Tekova.

viac o projekte


DFS Kopaničiarik - "Zrodel sa tanečník"

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 09.06.2022 - 10.06.2022

Komponovaný program detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy pod názvom "Zrodel sa tanečník".

viac o projekte


TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 40. ročník

Miesto a termín konania: Mníchova Lehota, Slovenská republika / 04.06.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a obec Mníchova Lehota Vás srdečne pozývajú na jubilejný XXXX. ročník TRENČIANSKYCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ, kde sa predstavia vynikajúce folklórne súbory a skupiny. Súčasťou programu bude aj škola ľudových tancov pre verejnosť a sprievodný program MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 03.06.2022

Revúcky majáles „ako by ho majálesovali starí Revúšäni"

viac o projekte


Milenka, život našich otcov

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 01.06.2022 - 31.05.2023

Snažíme sa v pár minútach diela zobraziť jeden ľudský život. Povráva sa, že na konci našej púte príde moment, kedy nám celý náš život prebleskne v pár sekundách pred očami. Kedy opäť uvidíte tých, ktorých sme stratili dávno, či len pred pár chvíľami. No a presne to je ten moment, o ktorý sa s vami v tomto dielku chceme podeliť. Pár sekúnd, či pár minút, kedy si hlavná hrdinka Barbora prejde svojim životom. A my s ňou.

viac o projekte


Tradičná hudba a piesne Kysúc

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.06.2022 - 31.05.2023

ĽH Javorníček a kamaráti v spolupráci s tonalitera s. r. o. prinášajú nový CD album PO KYSUCKY – Tradičná hudba a piesne Kysúc

viac o projekte


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 - 28. ročník

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 27.05.2022 - 29.05.2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátormi sú Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. a obec Dlhé Klčovo.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.05.2022 - 22.05.2022

Projekt „Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.05.2022

Témou druhej tvorivej dielne projektu Návraty ku koreňom 2 bude „Tradičná slovenská modrotlač“. Pod vedením lektora Mgr. art. Petra Trnku sa dozvieme o tejto technike viac a aj si ju prakticky vyskúšame v sobotu, 21. 5., v čase od 9.00 – 12.00 hod. v Dome kultúry. Poplatok 5€ / platba na mieste. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 20.05.2022

Prehliadka amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 20.05.2022 - 10.06.2022

Hlavným zámerom podujatia Divadelné tvorivé dielne v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, je poskytnúť deťom a mládeži priestor na zmysluplné využívanie voľného času. Realizátorom Divadelných tvorivých dielní je Galantské osvetové stredisko. Divadelné dielne podporujú tvorivú činnosť detí a mládeže, iniciujú záujem o nadobúdanie nových informácií a ponúkajú rozširovanie vedomostí.

viac o projekte


Vidiečanova Habovka - krajská prehliadka detského hudobného folklóru

Miesto a termín konania: Habovka, Slovenská republika / 14.05.2022

Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a hráčov na ľudové hudobné nástroje.

viac o projekte


Deň detského folklóru / Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 07.05.2022

Deň detského folklóru Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov zahŕňa súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov. Je krajským stupňom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky DFS, ktorej predchádzajú regionálne kolá. Na tejto súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť všetky detské folklórne súbory, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Trenčianskeho kraja a z tohto územia čerpajú zvyky a tradície, ktoré spracúvajú do scénickej podoby.

viac o projekte


Deň detského folklóru / Krajská postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 07.05.2022

Deň detského folklóru Krajská postupová súťaž detského hudobného folklóru je krajským stupňom celoštátneho postupového systému vyhláseného NOC v Bratislave na území Trenčianskeho kraja. Z tohto územia čerpajú účinkujúci zvyky a tradície. Jej zámerom je súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru a prezentácia vybraných detských ľudových hudieb, sólistov inštrumentalistov, sólistov spevákov a speváckych skupín, ktoré odborná porota odporučila z regionálnych kôl.

viac o projekte


Banskoštiavnické kladivká 2022

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.05.2022 - 05.05.2022

Celoslovenská klavírna súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klavíri. Súťaž sa zameriava na objavovanie a približovanie tvorby mladých slovenských skladateľov mladým klaviristom. Súťaž tak vytvára platformu nielen pre interpretáciu súčasnej hudby, ale aj pre jej vznik. Porotu tvoria významní slovenskí klaviristi a pedagógovia vysokých škôl a konzervatórií. Súťaž intenzívne spolupracuje s AU v Banskej Bystrici a Slovenskou sekciou ISCM.

viac o projekte


Návrat tradícii

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 29.04.2022 - 05.06.2022

4 remeselné víkendy zamerané na návrat tkania a hlinených omietok do obce Žakarovce. TKANIE 3 víkendy budú zamerané na tkanie od úplných začiatkov, postavenia krosien, snovania a navíjania osnovy až po tkanie. Ukážeme si rôzne druhy osnov a spôsoby tkania. HLINENÉ OMIETKY Jeden víkend venujeme príprave a aplikácii hlinených omietok. Ukážeme si ako pripraviť hlinu, namiešať hrubú a jemnú omietku, aj ako ju nanášať.

viac o projekte


Zochova divadelná Revúca

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 28.04.2022 - 30.04.2022

47. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla

viac o projekte


Zochova divadelná Revúca

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 28.04.2022 - 30.04.2022

47. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.04.2022

Dierková fotografia vzniká cez technológiu dierkovej komory - camery obscury. Takáto fotografia je vytvorená pomocou jednoduchého zariadenia bez objektívu. Zariadením alebo predmetom sa teda môže stať takmer čokoľvek, ideálne predmety sú napr.: krabička od čaju alebo plechovka. Jednodňový vzdelávací foto-workshop je určený najmä pre záujemcov o vyvolávanie fotografií tradičným spôsobom - chemickou cestou v tmavej komore. Workshop je realizovaný v rámci Svetového dňa dierkovej fotografie.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.04.2022

Šperk s ľudovým motívom je témou prvej tvorivej soboty v rámci druhého ročníka projektu Návraty ku koreňom. Počas siedmych stretnutí nás šikovní lektori prevedú tradičnými technikami a spolu sa vrátime do čias remesiel a ručných prác. Na prvom kurze si vymodelujeme a upečieme šperky - náušnice a náhrdelníky. Tvorivá dielňa s názvom Šperk s ľudovým motívom sa uskutoční v sobotu, 23.4. 2022, 9.00 – 12.00 hod. v Dome kultúry / vchod od fontány.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 08.04.2022 - 09.04.2022

Dvojdňové vzdelávacie podujatie (prednáška, workshop) s dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom pri príležitosti Svetového dňa umenia. (15. 4. 2022)

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2022 - 14. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.11.2022

14. ročník súťaže je zameraný na energiu. Energia je všade okolo nás, vďaka nej existuje život na Zemi. Aký druh energie sa páči karikaturistom? To sa rozhodli zistiť organizátori 14. ročníka súťaže FRAŠTACKÝ TŔŇ a vybrali tému ENERGIA. Súťaž je otvorená pre všetkých autorov, dôležitá je originálna myšlienka a jej vtipné prevedenie do umeleckého dielka. Uzávierka je 10. augusta 2022. Okrem hlavnej témy ENERGIA je druhou možnosťou voľná téma. Na obe témy očakávame po dve súťažné práce.

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2021 - 14. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.10.2022

Nápad zorganizovať prvý ročník súťaže Fraštacký tŕň vznikol v skupine karikaturistov Považský štvorlístok. Jeden z nich, riaditeľ súťaže Fero Bojničan, sa narodil, žije a tvorí v Hlohovci. Myšlienka sa viac ako ujala, súťaž sa stala celoslovenskou, neskôr medzinárodnou. Predchádzajúceho 13. ročníka sa zúčastnilo 83 karikaturistov z 25 krajín, organizuje sa ako bienále.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Chvojnica, Slovenská republika / 12.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Kľačno, Slovenská republika / 05.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Poruba, Slovenská republika / 04.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Bačovské dni - 21. medzinárodný festival podôb pastierskej kultúry

Miesto a termín konania: Malatiná, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.12.2022

Bačovské dni sú dvojdňový festival tradičných i súčasných podôb a prejavov pastierskej kultúry. Cieľom podujatia tradičnej kultúry, ktoré je rozsahom i dosahom najvýznamnejšie na dolnej Orave, je vyhľadávať, účelne prezentovať a propagovať tradičné atribúty najmä podhorských oblastí Slovenska, Poľska a Českej republiky s dôrazom na nehmotné i hmotné prejavy pastierskej kultúry a jej podôb.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Pravenec, Slovenská republika / 01.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb, 35.ročník

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 25.02.2022 - 27.02.2022

Jedinečný festival s pravou fašiangovou atmosférou v trojlístku Gajdošských obcí: Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany. Tradične ustálený priebeh, ktorý začína fašiangovými pochôdzkami mládencov spolu s gajdošmi cez všetky štále, od domu k domu. Bohatý piatkový program si vychutná každý milovník tradičnej kultúry a večerný program Galakoncertu ponúka to najlepšie z gajdošského repertoáru SR i zahraničia. S bohatým a tradičným programom sa pokračuje aj cez víkend v gajdošských obciach.

viac o projekte