Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 - 28. ročník

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 27.05.2022 - 29.05.2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátormi sú Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. a obec Dlhé Klčovo.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.05.2022 - 22.05.2022

Projekt „Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.05.2022

Témou druhej tvorivej dielne projektu Návraty ku koreňom 2 bude „Tradičná slovenská modrotlač“. Pod vedením lektora Mgr. art. Petra Trnku sa dozvieme o tejto technike viac a aj si ju prakticky vyskúšame v sobotu, 21. 5., v čase od 9.00 – 12.00 hod. v Dome kultúry. Poplatok 5€ / platba na mieste. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 20.05.2022

Prehliadka amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 20.05.2022 - 10.06.2022

Hlavným zámerom podujatia Divadelné tvorivé dielne v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, je poskytnúť deťom a mládeži priestor na zmysluplné využívanie voľného času. Realizátorom Divadelných tvorivých dielní je Galantské osvetové stredisko. Divadelné dielne podporujú tvorivú činnosť detí a mládeže, iniciujú záujem o nadobúdanie nových informácií a ponúkajú rozširovanie vedomostí.

viac o projekte


Vidiečanova Habovka - krajská prehliadka detského hudobného folklóru

Miesto a termín konania: Habovka, Slovenská republika / 14.05.2022

Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a hráčov na ľudové hudobné nástroje.

viac o projekte


Deň detského folklóru / Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 07.05.2022

Deň detského folklóru Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov zahŕňa súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov. Je krajským stupňom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky DFS, ktorej predchádzajú regionálne kolá. Na tejto súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť všetky detské folklórne súbory, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Trenčianskeho kraja a z tohto územia čerpajú zvyky a tradície, ktoré spracúvajú do scénickej podoby.

viac o projekte


Deň detského folklóru / Krajská postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 07.05.2022

Deň detského folklóru Krajská postupová súťaž detského hudobného folklóru je krajským stupňom celoštátneho postupového systému vyhláseného NOC v Bratislave na území Trenčianskeho kraja. Z tohto územia čerpajú účinkujúci zvyky a tradície. Jej zámerom je súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru a prezentácia vybraných detských ľudových hudieb, sólistov inštrumentalistov, sólistov spevákov a speváckych skupín, ktoré odborná porota odporučila z regionálnych kôl.

viac o projekte


Banskoštiavnické kladivká 2022

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.05.2022 - 05.05.2022

Celoslovenská klavírna súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klavíri. Súťaž sa zameriava na objavovanie a približovanie tvorby mladých slovenských skladateľov mladým klaviristom. Súťaž tak vytvára platformu nielen pre interpretáciu súčasnej hudby, ale aj pre jej vznik. Porotu tvoria významní slovenskí klaviristi a pedagógovia vysokých škôl a konzervatórií. Súťaž intenzívne spolupracuje s AU v Banskej Bystrici a Slovenskou sekciou ISCM.

viac o projekte


Návrat tradícii

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 29.04.2022 - 05.06.2022

4 remeselné víkendy zamerané na návrat tkania a hlinených omietok do obce Žakarovce. TKANIE 3 víkendy budú zamerané na tkanie od úplných začiatkov, postavenia krosien, snovania a navíjania osnovy až po tkanie. Ukážeme si rôzne druhy osnov a spôsoby tkania. HLINENÉ OMIETKY Jeden víkend venujeme príprave a aplikácii hlinených omietok. Ukážeme si ako pripraviť hlinu, namiešať hrubú a jemnú omietku, aj ako ju nanášať.

viac o projekte


Zochova divadelná Revúca

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 28.04.2022 - 30.04.2022

47. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla

viac o projekte


Zochova divadelná Revúca

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 28.04.2022 - 30.04.2022

47. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.04.2022

Dierková fotografia vzniká cez technológiu dierkovej komory - camery obscury. Takáto fotografia je vytvorená pomocou jednoduchého zariadenia bez objektívu. Zariadením alebo predmetom sa teda môže stať takmer čokoľvek, ideálne predmety sú napr.: krabička od čaju alebo plechovka. Jednodňový vzdelávací foto-workshop je určený najmä pre záujemcov o vyvolávanie fotografií tradičným spôsobom - chemickou cestou v tmavej komore. Workshop je realizovaný v rámci Svetového dňa dierkovej fotografie.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.04.2022

Šperk s ľudovým motívom je témou prvej tvorivej soboty v rámci druhého ročníka projektu Návraty ku koreňom. Počas siedmych stretnutí nás šikovní lektori prevedú tradičnými technikami a spolu sa vrátime do čias remesiel a ručných prác. Na prvom kurze si vymodelujeme a upečieme šperky - náušnice a náhrdelníky. Tvorivá dielňa s názvom Šperk s ľudovým motívom sa uskutoční v sobotu, 23.4. 2022, 9.00 – 12.00 hod. v Dome kultúry / vchod od fontány.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2022

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 08.04.2022 - 09.04.2022

Dvojdňové vzdelávacie podujatie (prednáška, workshop) s dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom pri príležitosti Svetového dňa umenia. (15. 4. 2022)

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2022 - 14. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.11.2022

14. ročník súťaže je zameraný na energiu. Energia je všade okolo nás, vďaka nej existuje život na Zemi. Aký druh energie sa páči karikaturistom? To sa rozhodli zistiť organizátori 14. ročníka súťaže FRAŠTACKÝ TŔŇ a vybrali tému ENERGIA. Súťaž je otvorená pre všetkých autorov, dôležitá je originálna myšlienka a jej vtipné prevedenie do umeleckého dielka. Uzávierka je 10. augusta 2022. Okrem hlavnej témy ENERGIA je druhou možnosťou voľná téma. Na obe témy očakávame po dve súťažné práce.

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2021 - 14. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.10.2022

Nápad zorganizovať prvý ročník súťaže Fraštacký tŕň vznikol v skupine karikaturistov Považský štvorlístok. Jeden z nich, riaditeľ súťaže Fero Bojničan, sa narodil, žije a tvorí v Hlohovci. Myšlienka sa viac ako ujala, súťaž sa stala celoslovenskou, neskôr medzinárodnou. Predchádzajúceho 13. ročníka sa zúčastnilo 83 karikaturistov z 25 krajín, organizuje sa ako bienále.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Chvojnica, Slovenská republika / 12.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Kľačno, Slovenská republika / 05.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Poruba, Slovenská republika / 04.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Bačovské dni - 21. medzinárodný festival podôb pastierskej kultúry

Miesto a termín konania: Malatiná, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.12.2022

Bačovské dni sú dvojdňový festival tradičných i súčasných podôb a prejavov pastierskej kultúry. Cieľom podujatia tradičnej kultúry, ktoré je rozsahom i dosahom najvýznamnejšie na dolnej Orave, je vyhľadávať, účelne prezentovať a propagovať tradičné atribúty najmä podhorských oblastí Slovenska, Poľska a Českej republiky s dôrazom na nehmotné i hmotné prejavy pastierskej kultúry a jej podôb.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Pravenec, Slovenská republika / 01.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb, 35.ročník

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 25.02.2022 - 27.02.2022

Jedinečný festival s pravou fašiangovou atmosférou v trojlístku Gajdošských obcí: Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany. Tradične ustálený priebeh, ktorý začína fašiangovými pochôdzkami mládencov spolu s gajdošmi cez všetky štále, od domu k domu. Bohatý piatkový program si vychutná každý milovník tradičnej kultúry a večerný program Galakoncertu ponúka to najlepšie z gajdošského repertoáru SR i zahraničia. S bohatým a tradičným programom sa pokračuje aj cez víkend v gajdošských obciach.

viac o projekte


Večery s folklórom

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 25.02.2022

Fašange sa kráťia, že sa nenavráťia. Starie ďiouke plačú, že sa neviskáču. A mladie sa radujú, že sa vitancujú.

viac o projekte


Folklórny festival Pod Inovcom

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 14.02.2022

Stretnutie s etnologičkou Katarínou Nádaskou na tému bylinky, čary a kúzla vo folklóre.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 13.02.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 05.02.2022 - 11.03.2022

Projekt zahŕňa päť vzájomne prepojených súčastí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách - 1. výstava vybraného ľudového umelca z tejto doliny 2. zimný folklórny festival miestnych folklórnych skupín s fašiangovou tematikou, 3.festival detského folklóru 4. prezentácia ľudových remesiel na tradičnom jarmoku, 5. tradičné ľudové divadlo s tematikou pašií, resp. koncert sakrálnej hudby.

viac o projekte


Pracovný zošit pre deti

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.02.2022 - 30.05.2022

Pracovná učebnica tradičnej kultúry je vytvorená pre deti na prvom stupni ZŠ. Nájdete v nej informácie z oblasti tradičnej kultúry myjavského regiónu, ako ľudia v minulosti žili a čo si uchovali v tradíciách až dodnes. Spoznáte architektúru, nárečie a odev v minulosti. Dozviete sa informácie o obyčajoch životného cyklu, ktoré sprevádzali človeka od narodenia, cez svadbu, až po smrť a taktiež kalendárneho cyklu počas roka. Ponúka tiež množstvo zaujímavých a tvorivých úloh pre deti.

viac o projekte


V. Frolová notečka

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.02.2022 - 31.10.2022

Folklórne podujatie Frolová notečka vzniklo na počesť závodského rodáka, muzikanta a zberateľa piesní Floriána Benkoviča. Od roku 2018 ho organizuje OZ Záhorácky folklór v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Lanšper. Poslaním podujatia je aj zvyšovanie povedomia o záhoráckej ľudovej piesni a prezentácia kvalitného folklórneho programu. Na podujatí účinkovali telesá zvučných mien z blízkeho aj vzdialeného okolia a program sleduje každoročne 150-200 návštevníkov.

viac o projekte


SPIEVANKY POD POĽANOU - 52. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

SPIEVANKY POD POĽANOU - 52. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne 12.6.2022 (nedeľa) o 16:00 / veľká sála DK A. Sládkoviča Účinkujú žiaci ZŠ z Detvy, Hriňovej, Kriváňa, Očovej a Vígľaša. Interpretov sprevádza Ľudová hudba Jara Hazlingera. Hosť festivalu: Emília Uhrinová z Hriňovej - ukážka tradičného spevu Slovom sprevádza Evka Peknušiaková Vstupenky na podujatie v pokladni DK A. Sládkoviča, denne PO-PIA od 14.00 do 18.00 hod. alebo online na: www.kcdetva.sk

viac o projekte


Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO - Terchovská muzika v čase Vianoc

Miesto a termín konania: Terchová, Slovenská republika / 28.12.2021

Miestne kultúrne stredisko Terchová Vás pozýva v utorok 28. decembra 2021 o 18.00 hod. do Terchovskej galérie umenia na sviatočný program s názvom "Buďme všetci potešení". Predstavia sa účinkujúci: Ťažká muzika, Trio z Chotára, Janka a Zuzka Patrnčiakové, Nebeská muzika, Zbojband, žiaci a učitelia základnej umeleckej školy Akadémia muzika.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 27.12.2021 - 28.12.2021

Tvorivá dielňa zameraná na výrobu sochy z hliny

viac o projekte


Festival fotografie v Detve 2021

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 27.12.2021 - 28.12.2021

Pozývame Vás na fotografické workshopy – staré techniky spracovania fotografií pre pokročilých fotografov v rámci podujatia Festival fotografie 2021.

viac o projekte


Poklady na Hrone 2021

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 04.12.2021 - 05.12.2021

Víkendová DivaDIELŇA webinár zameraný na dramaturgiu, tvorivé písanie, tvorbu autorských hier, dramatizáciu literárnych textov. Výsledkom webinára budú krátke dramatické útvary ako aj odborné konzultácie k už vytvoreným textom z hľadiska tvorivého písania aj dramaturgie.

viac o projekte


Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.12.2021

Hľadanie, zaznamenávanie, tvorenie, choreografovanie, očakávanie.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.11.2021

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov základných a stredných škôl, pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi. Cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti interpretov, vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku. Projektové aktivity sú založené na dobrovoľnej činnosti žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ. Môže sa ich zúčastniť každý neprofesionálny jednotlivec a kolektív.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.11.2021

Séria kultúrnych aktivít pre všetky vekové kategórie v regióne Gemer-Malohont, rozložených na kalendárny rok 2021.

viac o projekte


Vzdelávanie-tradičná kultúra

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.11.2021 - 27.11.2021

Tanečné dielne - Molnárova technika

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.11.2021 - 21.11.2021

Hrnčiarstvo - intenzívny kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.11.2021 - 21.11.2021

Intenzívny kurz pre začiatočníkov

viac o projekte