Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 20.10.2021 - 21.10.2021

Projekt Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je zameraný na zvýšenie záujmu predovšetkým o slovenskú literatúru - slovenských autorov (minulých i súčasných) a ich literárne diela. Chceme opäť deti priviesť nielen k samotnému čítaniu a hlbšiemu poznávaniu literatúry, ale aj k prednesu. Projekt má slúžiť k rozvíjaniu talentov a vzájomnej konfrontácii umeleckého prednesu. Projekt Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas zahŕňa regionálnu a celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 16.10.2021 - 06.11.2021

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, realizuje workshop Tradičné remeslá v rámci projektu "Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii" zameraný na prácu s hlinou.

viac o projekte


Zochova divadelná Revúca

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.10.2021 - 16.10.2021

Krajská postupová súťaž neprofesionálneho činoherného divadla a divadla mladých. Konfrontácia divadelnej tvorby najlepších kolektívov regionálnych súťaží v Banskobystrickom kraji.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 09.10.2021

Návraty k tradičnej kultúre je cyklus štyroch jednodňových vzdelávacích podujatí z oblasti TĽK. Lektorkou prvého stretnutia bude Zuzana Tajek Piešová, ktorá sa bude venovať téme starostlivosti a archivácii ľudového odevu.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 6

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 06.10.2021 - 17.10.2021

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na praktické i teoretické poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a používané v pedagogickej praxi lektorov.

viac o projekte


XXVII. Petzvalov mapový okruh 2021

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 06.10.2021 - 31.12.2021

Výstava prezentujúca najlepšie fotografie z 15 fotoklubov zo Slovenska zo súťaže XXVII. ročníka PMOF v roku 2021.

viac o projekte


Pošla deva do Turca

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.10.2021

Divadlo poézie s názvom Pošla deva do Turca je nevšedným autorským divadelným spracovaním a prepojením viacerých Hviezdoslavových balád. Predstavenie plné spevu, živej cimbalovej hudby a jedinečnej poetiky slov umocňuje dramatickú atmosféru pravdivých ľudských príbehov. Inscenácia vzniká v rámci línie divadla poézie a poézii sa pokúša dať nový divadelný javiskový jazyk. Prínosom je popularizácia diela významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava medzi širokou verejnosťou.

viac o projekte


OdDYCHpoDYCH 2021- krajská postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 02.10.2021

Na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR, bude Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2021 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola postupovej súťaže a prehliadky dychových hudieb pod názvom OdDYCHpoDYCH 2021.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 01.10.2021

cyklický workshop č.2 v oblasti umeleckého slova

viac o projekte


Prezentácia gajdošskej kultúry v Litovskej republike

Miesto a termín konania: Litva / 01.10.2021 - 03.10.2021

Hlavným zámerom projektu je prezentácia slovenskej gajdošskej kultúry na medzinárodnom festivale v Litve. Festival dlhodobo vytvára priestor pre prezentáciu európskej gajdošskej kultúry a inštrumentálnej hudby.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Máme krídla, letíme.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 30.09.2021 - 02.10.2021

18. ročník súťaže bol vyhlásený na tému „Máme krídla, letíme“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 18. ročníka, tvorivé dielne, vernisáž výstavy súťažných prác a ďalšie sprievodné aktivity sa budú konať 30.9.-2.10.2021. Cieľom projektu je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu. Zároveň chce prispieť k oživeniu tradície knižnej značky, skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Máme krídla, letíme.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 30.09.2021 - 02.10.2021

Vyhlásenie výsledkov 18. ročníka súťaže EX LIBRIS HlOHOVEC bude v rámci trojdňového podujatia 30.9.-2.10., ktorého súčasťou budú tvorivé dielne, vernisáže výstav a ďalšie aktivity. Cieľom projektu je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu. Prispieť k oživeniu tradície knižnej značky, skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy. 18. ročník súťaže bol vyhlásený na tému „Máme krídla, letíme“.

viac o projekte


Hronsecká lipová ratolesť 2021 - 32. ročník

Miesto a termín konania: Hronsek, Slovenská republika / 25.09.2021

Krajská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní detí Banskobystrického kraja. Po vlaňajšej pauze zapríčinenej koronakrízou sa v roku 2021 uskutoční 32. ročník tejto súťaže.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.09.2021

Spoznaj, zaži, nauč sa – štyri jednodňové školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na prejavy tradičnej kultúry hornej Nitry – osobitne na rudniansku dolinu. Pôjde o spevácky workshop, tanečný workshop, prednášku o tradičnom odeve a prednášku o hľadaní inšpirácii pre scénické spracovanie (piesňový a zvykoslovný materiál).

viac o projekte


Festival starého umenia a histórie Abova

Miesto a termín konania: Svinica, Slovenská republika / 24.09.2021 - 26.09.2021

Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú hudbu širokej verejnosti, nakoľko tento žáner je prezentovaný špecifickým okruhom účinkujúcich a je vyhľadávaný špecifickým okruhom návštevníkov. Festivalom je prezentovaná a širokej verejnosti priblížená dobová historická hudba. Zasadením festivalu do lokalít s historickou minulosťou sa prezentuje výnimočnosť historických objektov nachádzajúcich sa v danej lokalite.

viac o projekte


Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Miesto a termín konania: Čičmany, Slovenská republika / 23.09.2021 - 26.09.2021

Celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 23.09.2021

Prehliadka divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


XXVI. Gorazdove organové dni

Miesto a termín konania: Sielnica, Slovenská republika / 23.09.2021 - 25.09.2021

Hlavným poslaním prehliadky neprofesionálnych organistov je prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú prezentáciu, vzájomné stretnutia, výmenu skúseností a poznatkov.

viac o projekte


Festival Janka Plichtu

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Zámerom projektu je aktivizácia a motivácia dychových hudieb v regióne prostredníctvom možnosti prezentácie a nesúťažnej konfrontácie na verejnosti. Hlavnou aktivitou projektu je Festival Janka Plichtu - regionálna prehliadka dychových hudieb z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Pod Sobotskou bránou

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.09.2021

Pod sobotskou bránou je 4. ročník jednodňového folklórneho festivalu v Rimavskej Sobote. Dopoludnie je venované miestnemu folklóru a tradičným remeslám, večer vystúpi Terchovský orchester tradičných nástrojov Bobáňovci a ŽSS Čriepky z Ružomberka.

viac o projekte


Čaro slova - 54. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 17.09.2021

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je hlavným organizátorom 54. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova. Cieľom podujatia je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa festival Čaro slova sa uskutoční dňa 17. septembra 2021.

viac o projekte


H/Festival fotografie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 17.09.2021 - 19.09.2021

H/Festival fotografie (Humenský festival fotografie) je medzinárodným podujatím pozostávajúcim z výstav, prezentácií, prednášok a tvorivých dielní určených pre neprofesionálnych fotografov.

viac o projekte


Festival fotografie v Detve 2021

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 15.09.2021 - 31.12.2021

2. ročník Festivalu fotografie v Detve

viac o projekte


Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 11.09.2021 - 17.09.2021

Cieľom podujatia je uchovať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva – tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež ľudovej výroby destilátov. Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia a posilňuje cezhraničnú spoluprácu. V oblasti ovocinárstva podujatie prezentuje problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek a rôzne spôsoby a formy ich spracovania a využitia v tradičnej strave.

viac o projekte


Takí sme medzinárodný folklórny festival

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.09.2021 - 12.09.2021

Naším cieľom je priniesť plnohodnotné programy folklórnych súborov obyvateľom. Prispejeme k oživeniu kultúrnych domov v obciach a sprístupníme obyvateľom rôznych sociálnych vrstiev tradičnú ľudovú kultúru. Festival sa koná 5 dní: Ipeľský Sokolec (8.9.), Šahy (8. a 11.9.), Veľké Kozmálovce (9.9.), Levice (10.9.), Čankov (11.9.), Pukanec (12.9.)

viac o projekte


Takí sme

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.09.2021 - 12.09.2021

Naším zámerom a cieľom je dostať do povedomia všetkých obyvateľov nášho regiónu tradičnú ľudovú kultúru, prehlbovať medzinárodné vzťahy a priateľstvá, šíriť povedomie o regiónoch Tekova a Hontu. Počas piatich dní prebehne šesť galaprogramov, dva výchovné koncerty, jeden krojovaný sprievod, prehliadka gastronomických špecialít, tradičný jarmok ľudových remeselníkov spojený s tvorivými dielňami, slávnostná svätá omša, dve živé pozvánky.

viac o projekte


Nákup krojových kostýmov, rekvizít, propagačných materiálov a cestovné náklady

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.09.2021 - 06.09.2021

Deň Kroja Banská Bystrica účasť súboru na podujatí organizované mestom v kroji. FS Olišavčan z Letanoviec sa plánuje zúčastniť Slovenského dňa kroja 2021 v Banskej Bystrici, kde by reprezentoval svoju obec, ale aj region Stredný Spiš. Organizátori zatiaľ nezverejnili, že kedy IV. Ročník bude a v akej forme ho pripravujú Prvý ročník je navždy zapísaný - 8.9. 2018, že sa na Námestí v Banskej Bystrici zišlo presne 2 679 ľudí v tradičnom ľudovom odeve

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.09.2021

Opletanie je názov tretej tvorivej soboty v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori postupné prevádzajú piatimi technikami a spolu sa vraciame do čias remesiel a ručných prác. Teraz to bude práca s drôtom. Opletaním si ozdobíme fľašku a možno zvýši čas aj na malý prívesok.

viac o projekte


Stre3t PD

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

Dvojdňový festival zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov,výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavia skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry – hudobné skupiny, divadelný súbor, folklórne súbory, viaceré tanečné súbory a jednotlivci pôsobiaci v oblasti tradičnej i alternatívnej kultúry a nových médií v oblasti výtvarného umenia, filmu a literárnej tvorby

viac o projekte


Slávnosť hliny - Keramická Modra 2021

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

12. ročník Slávnosť hliny – Keramickej Modry je venovaný téme: Text ako súčasť keramického dekóru. Počas podujatia sa koná keramický jarmok prezentujúci tvorbu súčasných hrnčiarov a keramikárov. Festival má bohatý program aj s ukážkami remesla v tvorivých dielňach. Miestny keramikári otvoria dvere v keramických dielňach.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2021

Miesto a termín konania: Čičmany, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

Prednáška o slovenských ľudových hudobných nástrojoch

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.08.2021

Ukážka tradičného odevu obce Parchovany v priereze minulého storočia, prehliadka krojov.

viac o projekte


Doplnenie a zvýšenie úrovne prezentačného programu FS Bystrina

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 28.08.2021

Folklórny súbor Bystrina zrealizuje predstavenie dňa 28.08.2021 v sále na Hornej 21. Na predstavení budú odprezentované nové choreografie súboru, hudobné čísla a zakúpené a opravené krojové súčiastky.

viac o projekte


Muziky pod Poľanou

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 22.08.2021

Hlavným poslaním medzinárodného festivalu ,, Muziky pod Poľanou" je vyzdvihnúť význam ľudovej hudby regiónov Slovenska v rámci stredoeurópskeho priestoru. Festival každoročne privíta množstvo muzikantov a inštrumentalistov tradičných ľudových hudieb z Podpoľania, regiónov Slovenska, ale aj zahraničných ansámblových zoskupení.

viac o projekte


Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 21.08.2021

Festival ,,Gazdovanie na Hriňovských lazoch" približuje návštevníkom miestne podoby folklóru so zameraním na tradičný gazdovský spôsob života. Každý rok prináša podujatie novú nosnú tému z oblasti ľudovej kultúry a folklorizmu. Hlavnou témou tohto ročníka bude ,, Žena na Podpoľaní".

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 20.08.2021 - 22.08.2021

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. V dňoch 20.-22.8.2021 sa bude konať prezentačná časť MFF Myjava 2021 na Námestí M.R.Štefánika v Myjave. Pozývame všetkých a tešíme sa, že sa spoločne stretneme, zabavíme, určite sa bude na čo pozerať!

viac o projekte


XXXVII. ročník Turčianskych slávnosti folklóru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 20.08.2021 - 29.08.2021

Turčianske kultúrne stredisko v Martine srdečne pozýva na XXXVII. ročník Turčianskych slávností folklóru v dňoch 28. - 29.8.2021 do SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny.

viac o projekte


Stratená chuť príbehu - 1.ročník medzinárodného festivalu storytellingu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.08.2021 - 21.08.2021

1. ročník medzinárodného festivalu storytellingu 6 dní príbehov - 17 rozprávačov - viac ako 25 príbehov V Kalabe na Zámockej 5, Bratislava

viac o projekte


Abovské folklórne slávnosti Euro Folk 2020, 53.ročník

Miesto a termín konania: Skároš, Slovenská republika / 15.08.2021

Pozývame Vás na program regionálnych folklórnych kolektívov a sólistov, školy tanca, prezentáciu odbornej publikácie Tance a zvyky Abova, remeselné tvorivé dielne.

viac o projekte


DIGITFOTO GALANTA – XIX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.08.2021

Celoslovenská súťaž a prehliadk neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou.

viac o projekte