Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zimné slávnosti Hornonitria

Krátky opis
Zimné slávnosti Hornonitria je projektom zahŕňajúcim šesť vzájomne prepojených podujatí, ktoré mapujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry zimného obdobia (fašiangy a predveľkonočné obdobie) v pravnianskej doline vo viacerých podobách. Cieľom je zapojenie celej doliny do jedného festivalu tak, aby zachytili viaceré prejavy folklorizmu, a tiež nositeľov ľudových remesiel a členov etnických skupín.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto konania / kraj
Nitrianske Pravno / Prievidza

Termín konania
03.02.2023 - 26.03.2023

Popis projektu

Hlavným zámerom je zachovávanie a oživovanie tradičnej ľudovej kultúry v pravnianskej doline prostredníctvom veľkého podujatia, ktoré sa postupne odohráva vo viacerých obciach tejto doliny. Cieľom je zachytiť prejavy ľudovej kultúry vo viacerých podobách - cez tradičné zvykoslovie spracované vo folklórnych pásmach, ľudové umenie a remeslo až k tradičnému ľudovému divadlu. Organizátormi sú RKC v Prievidzi, OZ Hornonitrie a jednotlivé obce pravnianskej doliny. Zimné slávnosti Hornonitria majú dlhoročnú tradíciu a jednotlivé podujatia sa tešia vysokej návštevnosti.
Podujatia:

1. Výstava ľudovo-umeleckých predmetov – keramikár Rastislav Haronik.                                
2. Zimné slávnosti folklóru – komponovaný program folklórnych kolektívov z regiónu. Predstavia sa folklórne kolektívy z hornej Nitry s veselými fašiangovými pásmami. Po ukončení programu nasleduje ľudová veselica.

3. Súzvuky – prezentácia speváckych skupín obcí pravňanskej doliny a hosťujúce spevácke skupiny s nemeckou národnosťou. Program je zameraný na podporu rozvoja kultúry etnických skupín v regióne. Súčasťou programu je vystúpenie hosťa - FS Vagonár z Popradu s tancami karpatských Nemcov.
4. Majstri pravnianskej doliny – jarmok ľudovo-umeleckých remeselníkov, ktorí pôsobia na území pravnianskej doliny.
5. Pašie – tradičné ľudové divadlo s náboženskou tematikou.

6. Deň detského folklóru – komponovaný program detských folklórnych súborov pravnianskej doliny a vystúpenie hosťujúceho DFS Borinka z Nitry.

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
3 000,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €