Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.07.2021 - 20.08.2021

Remeslo má zlaté dno - remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.07.2021

Barefoot baleríny je názov pre druhú tvorivú sobotu v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori postupné prevádzajú piatimi technikami a spolu sa vraciame do čias remesiel a ručných prác. Tento krát to bude práca s kožou.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.07.2021 - 04.07.2021

Drotárstvo – Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

viac o projekte


Umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2021 - 30.06.2022

Zámerom projektu - Cyklus Tanečný dom (TD) je sprostredkovanie a propagovanie tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národností prostredníctvom profesionálne vedenej výučby tanca a vokálnych prejavov. Dlhoročnou súčasťou projektu je cyklus Prezentácia prvkov zapísaných v Reprezent. zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ľudstva UNESCO.

viac o projekte


DFS Kopaničiarik z Myjavy – „Ščéraj ináč, jako dneskaj“

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 30.06.2021

Program detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy pod názvom „Ščéraj ináč, jako dneskaj“.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2021

Podujatie zamerané na vzdelávanie dospelých v oblasti ľudového tanca a spevu. Cieľom tohto zábavno-edukačného podujatia je vrátiť folklór medzi širokú verejnosť. Súčasťou je škola tanca pre začiatočníkov a pokročilých ako aj škola spevu. V závere je účastníkom poskytnutý priestor na uplatnenie naučeného materiálu voľne v praxi.

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Parchovany, Slovenská republika / 29.06.2021

folklórne reminiscencie nestora tradičnej kultúry obce Parchovany

viac o projekte


HARMOŇIJA HRALA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.06.2021

HARMOŇIJA HRALA Detský folklórny súbor Hanička uvádza hudobno-tanečný program, kde prezentuje tanečný aj spevný folklór obcí Abova. 28. jún 2021, pondelok Kasárne/Kulturpark, drevené pódium.

viac o projekte


TVORBA HANIČKA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.06.2021

Tvorba Hanička 28.6. 2021 13:00 - 15:00 hod. Kasárne/Kulturpark, drevené pódium

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 28.06.2021

Ukážka tradičného odevu obce Parchovany v priereze minulého storočia, prehliadka krojov.

viac o projekte


Kapušianske premeny

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 27.06.2021

Vystúpenie miestnych folklórnych súborov - mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše a folklórneho súboru Kapušančan. Tieto domáce zoskupenia pripravujú pre divákov neoceniteľný zážitok v podobe autentickej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Šariša umocnený o snahu účinkujúcich podať čo najlepší výkon po dlhom období koronapauzy. Uskutoční sa na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

viac o projekte


Hrnčiarska slávnosť

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 27.06.2021 - 30.06.2021

Hrnčiarska slávnosť je názov podujatia, ktoré oživuje hrnčiarsku tradíciu Trstenej. Podujatie sa zameriava na tvorivé dielne, ukážky keramického remesla, atrakcie pre deti a verejnosť súvisiace s hlinou a keramikou. Súčasťou podujatia je aj remeselný jarmok, v rámci ktorého je vyhradené miesto aj na prezentáciu inej tradičnej remeselnej výroby (košikárstvo, pernikárstvo, drotárstvo, rezbárstvo a pod.).

viac o projekte


Kapušianske premeny

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 27.06.2021

Pozývame Vás na vystúpenie miestnych folklórnych súborov - mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše a folklórneho súboru Kapušančan. Tieto domáce zoskupenia pripravujú pre divákov neoceniteľný zážitok v podobe autentickej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Šariša umocnený o snahu účinkujúcich podať čo najlepší výkon po dlhom období koronapauzy. Uskutoční sa na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

viac o projekte


Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 27.06.2021

RODON Klenovec, v spolupráci s Obcou Klenovec pozývajú na prezentáciu projektu Podpora činosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, na uvedenie programu Od kolísky po svadbu, realizovaný v rámci projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Program a prezentácia projektových aktivít budú uvedené v Kultúrnom dome v KlenovRci 27. júna 2021, o 16:00 v Kultúrnom dome v Klenovci.

viac o projekte


Pod Stolicou leži jedna dedyna - podpora tradičnej ľudovej kultúry Obce Rejdová

Miesto a termín konania: Rejdová, Slovenská republika / 27.06.2021

FSk Hôra uskutoční v rámci projektu FPU verejné kultúrne vystúpenie - I.reprízu programového čísla s názvom "Pod Stolicou leži jedna dedyna". Program je zameraný na podporu tradičnej ľudovej kultúry obce Rejdová, jej zvykov a tradícií. Jedná sa o program, ktorý vychádza zo života obyvateľov obce na začiatku 20.storočia. Hudobný doprovod realizuje ĽH Ondreja Hlaváča s ktorou FSk Hôra spolupracuje viac ako 10 rokov.

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 26.06.2021

Celovečerný premiérový program folklórneho súboru Žito venovaný jarnému zvykosloviu, v rámci ktorého uvidíte nové programové čísla z Gemera, Tekova a Trenčína. Hosťom programu je detský folklórny súbor Klások z Piešťan. Predstavenie je súčasťou projektu Trikrát za ľudovou kultúrou, v ktorom Vám umožníme tradičnú ľudovú kultúru spoznať všetkými zmyslami, pod heslom "vidieť, zažiť, vedieť". Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021 - 27.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


35. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 23.06.2021 - 12.09.2021

Hornonitrianske slávnosti sú najväčším folklórnym festivalom na hornej Nitre. Ich program tvorí ucelený blok scénických vystúpení detských folklórnych kolektívov s názvom Veselože. Folklórne skupiny, súbory a ľudové hudby z regiónu dostávajú priestor v programe Stretnutie, v Medailóne si pripomíname jubilujúce hornonitrianske folklórne kolektívy. Súčasťou sú komorné programy Pieseň v mojom živote a výstava Pieseň spod rúk zrodená.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.06.2021

Séria literárnych aktivít pre všetky vekové kategórie v regióne Gemer-Malohont, rozložené na kalendárny rok 2021.

viac o projekte


"Duša je vždy mladá"

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 20.06.2021

Hlavným cieľom projektu je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folklónych skupinách Hajov a Hajovček. Mládež ako aktívny poslucháč a bádateľ vo svojom okolí, bude hľadať paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti a dnes. Spomienko-terapia pamätníkov prinesie osloveným pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Obidva procesy zabezpečia živý generačný prenos a materiálový prínos pre obohatenie programov folklónych skupín. "FPU je hlavným partnerom projektu."

viac o projekte


„Varjos III – Contadino barocco nel bacino dei Carpazi"

Miesto a termín konania: Štúrovo, Slovenská republika / 20.06.2021

Folklórna hudba – točené tance z Karpatskej kotliny, 8 ľudových pesničiek v trvaní 52 minút, točené tance z Karpatskej kotliny – 1 ks moravská, 3 ks slovenské, 3 ks maďarské a 1 rumunská.

viac o projekte


Kultúrne dedičstvo nás spája

Miesto a termín konania: Farná, Slovenská republika / 19.06.2021

DaMFS Nádas počas víkendových sústredeniach / v priestoroch bývalej materskej školy/ naštudoval a nacvičil novú choreografiu, ktorá sa nachádza z oblasti východného Slovenska /Parchovany/. DaMFS Nádas spolu s DFS nacvičené nové choreografie bude prezentovať v rámci celovečerného programu v nových krojoch a za sprievodu živej ľudovej hudby.

viac o projekte


VHV: ZEM

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 19.06.2021

Projekt VHV: ZEM prepája folklórne hnutie regiónu Turiec s amatérskou divadelnou kultúrou prostredníctvom naštudovania inscenácie textu zabudnutého dramatika Vladimíra Hurbana Vladimirova: Zem. Súčasťou inscenácie je živá ľudová hudba, ktorá zastúpi celú hudobnú zložku inscenácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.06.2021 - 20.06.2021

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

viac o projekte


Päťdesiat rokov folklórneho súboru Rimavan

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2021

V piatok 18. júna 2021 po dlhom období čakania na vhodné podmienky, zrealizuje FS Rimavan jubilejný program, ktorým len tak virtuálne bez diváka oslávi svoju minuloročnú 50-tku. Celý program bude nahratý a čoskoro zverejnený na FB stránke Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota. Neskôr bude sprístupnený aj v miestnych a regionálnych médiách.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 17.06.2021

Interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklór, prop. slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranič. národ. zmieš. regióne.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.06.2021

II. ONLINE stretnutie s lektorkou Katarínou Kišidayovou zamerané na hlasové prípravy folklórnych speváckych skupín.

viac o projekte


LITERÁRNE SOIRÉE

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.06.2021

Priaznivcov umenia čaká 16. júna 2021 v Trenčíne opäť jedinečný kultúrny zážitok v podobe Literárneho soirée, s ktorým prichádzame po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou. Literárne soirée je umelecká platforma ponúkajúca priestor predovšetkým na prezentáciu literárnej tvorby amatérskych tvorcov, ktorí majú možnosť si text odprezentovať sami alebo požiadať o jeho interpretáciu hercom. Soirée je spleť skvelej literatúry s hereckým vkladom, no i hudobného umenia.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.06.2021

DUPANICA I Tanečný dom 16.6.2021 od 18.00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínová 2, 040 01 Košice - Juh Program: Rómske tance z Petrovian a ďalších obcí. Účinkujúci: Lenka Bogdán Sciranková I Peter Vajda I ĽH Rada Kertisa. Vstupné: DOBROVOĽNÉ.

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 14.06.2021 - 20.06.2021

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Tento rok sa síce bude konať v inej podobe ako sme zvyknutí, ale aj tak sa bude na čo tešiť. Festival bude prezentovaný v on-line forme, formou TV vysielaní a v podobe rôznych prezentačných aktivít. Pozývame všetkých a tešíme sa, že sa stretneme aspoň takto v on-line priestore, určite sa bude na čo pozerať!

viac o projekte


2.ročník Celoštátnej prehliadky scénického tanca

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 12.06.2021

2. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 11.06.2021

Cykl. interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľud. hudobných nástrojov a folklór, prop. slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranič. národ. zmieš. regióne.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš III.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.06.2021

Projekt zahŕňa aktivity pre neprofesionálnych fotografov a filmárov z regiónu Gemer- Malohont.

viac o projekte


Cesty divadla

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.06.2021 - 30.06.2021

V „Roku slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku, 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku“ chceme viac upriamiť pozornosť na divadelné dianie v našom regióne. Zrealizujeme divadelné stretnutia, rozhovory, workshopy, debaty divadelníkov. Projekt bude prebiehať 7 dní, každý deň zrealizujeme predstavenie kolektívu alebo jednotlivca a sprievodné podujatie vo forme workshopu alebo besedy. 7 dní, 7 predstavení, 7 sprievodných podujatí.

viac o projekte


Detské hry a tance pôvodného nemeckého obyvateľstva Hauerlandu.

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 06.06.2021 - 14.08.2021

Hudobno-tanečné slovensko-nemecké pásmo z okolia Kremnice (obec Turček). Kroje detí sú z lokality Kopernica pri Kremnici.

viac o projekte


Krojované detstvo

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 05.06.2021 - 06.06.2021

Deti a folklórne tradície. Prehliadka detských folklórnych súborov zo slovenska i zo zahraničia.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 5

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.06.2021 - 13.06.2021

metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na najnovšie poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a Katalin Mizerák.

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 30.05.2021

Počas vystúpenia pri príležitosti váľania mája v Korytárkach sme predviedli aj nový tanec "Podpoliansky čardáš", v ktorom sme propagovali krojové súčasti - kožuch mužský 3/4 zimný Očová, kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová, zástery ženské

viac o projekte