Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Krátky opis
Projekt Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je zameraný na zvýšenie záujmu predovšetkým o slovenskú literatúru - slovenských autorov (minulých i súčasných) a ich literárne diela. Chceme opäť deti priviesť nielen k samotnému čítaniu a hlbšiemu poznávaniu literatúry, ale aj k prednesu. Projekt má slúžiť k rozvíjaniu talentov a vzájomnej konfrontácii umeleckého prednesu. Projekt Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas zahŕňa regionálnu a celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
20.10.2021 - 21.10.2021

Popis projektu
XVIII. ročník regionálnej a XVI. celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky - Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota. Súčasťou podujatia je beseda so spisovateľkou, kultúrny program a komentovaná prehliadka pamiatkovej zóny a návšteva Aleje dejateľov v Rimavskej Sobote.
Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 270,00 €

Výška podpory:
3 100,00 €