Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXVI. Gorazdove organové dni

Krátky opis
Hlavným poslaním prehliadky neprofesionálnych organistov je prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú prezentáciu, vzájomné stretnutia, výmenu skúseností a poznatkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXVI. Gorazdove organové dni

Miesto konania / kraj
Sielnica / Zvolen

Termín konania
23.09.2021 - 25.09.2021

Popis projektu

Hlavnými aktivitami podujatia boli: tvorivé dielne zamerané na techniku hry a využívanie hudobných výrazových prostriedkov v interpretácii, prezentácia organistov na verejnosti, odborné semináre s obsahovým zameraním na praktické využitie poznatkov v organovej interpretácii.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 090,00 €

Výška podpory:
1 680,00 €