Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Krátky opis
Návraty k tradičnej kultúre je cyklus štyroch jednodňových vzdelávacích podujatí z oblasti TĽK. Lektorkou prvého stretnutia bude Zuzana Tajek Piešová, ktorá sa bude venovať téme starostlivosti a archivácii ľudového odevu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Návraty k tradičnej kultúre: Starostlivosť a archivácia ľudového odevu

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
09.10.2021

Popis projektu

Návraty k tradičnej kultúre - cyklus 4 jednodňových vzdelávacích podujatí z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom jednotlivých podujatí je nadobudnutie teoretických a praktických zručností z oblasti starostlivosti o pôvodný ľudový odev a jeho archiváciu, tradičnej úpravy vlasov na Šariši a Zemplíne, metodiky výučby ľudového tanca podľa P. Lévaiho a strofických tancov. 

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
10 590,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €