Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Krátky opis
cyklický workshop č.2 v oblasti umeleckého slova
Fotogaléria
Názov podujatia
Krása slova č. 2

Miesto konania / kraj
Stropkov / Stropkov

Termín konania
01.10.2021

Popis projektu

Workshop v oblasti umeleckého slova „KRÁSA SLOVA – AKO VYUŽIŤ TVORIVÉ PÍSANIE PRI PRÁCI S LITERÁRNYM TEXTOM“ je určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry. Pracovná dielňa ponúkne učiteľom námety a podnety na prehĺbenie porozumenia umeleckého textu prostredníctvom vlastnej tvorivej aktivity detského čitateľa, interpreta a recitátora. Účastníci budú mať príležitosť overiť si účinnosť ponúkaných aktivít a ich využiteľnosť v učiteľskej praxi a v príprave mladých recitátorov na vlastnej koži.

Uskutoční sa 1. októbra 2021 v bábkovej sále Kultúrneho strediska v Stropkove.

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
10 590,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €