Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Pracovný zošit pre deti

Krátky opis
Pracovná učebnica tradičnej kultúry je vytvorená pre deti na prvom stupni ZŠ. Nájdete v nej informácie z oblasti tradičnej kultúry myjavského regiónu, ako ľudia v minulosti žili a čo si uchovali v tradíciách až dodnes. Spoznáte architektúru, nárečie a odev v minulosti. Dozviete sa informácie o obyčajoch životného cyklu, ktoré sprevádzali človeka od narodenia, cez svadbu, až po smrť a taktiež kalendárneho cyklu počas roka. Ponúka tiež množstvo zaujímavých a tvorivých úloh pre deti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pracovná učebnica tradičnej kultúry, Regionálna výchova pre 1. stupeň základných škôl, Myjavská oblasť – centrálna časť

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
01.02.2022 - 30.05.2022

Popis projektu

Pracovná učebnica je vytvorená pre deti na prvom stupni ZŠ, v ktorej nájdete základné informácie z oblasti tradičnej kultúry. Dozviete sa ako ľudia v minulosti žili a čo si uchovali v tradíciách až dodnes. Základné informácie o obradoch a obyčajoch v rámci rodinného a kalendárneho cyklu sú všeobecne platné na celom Slovensku. 

V pracovnej učebnici nájdete informácie týkajúce sa predovšetkým myjavského regiónu. Vzhľadom na rôznorodosť tradičných prejavov, predovšetkým nárečia a odevu, sme sa v tejto učebnici zamerali najmä na centrálnu časť myjavského regiónu – Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Krajného a ich okolia.

V prvej časti budete spoznávať samotný myjavský región, jeho polohu, tradičnú architektúru a spôsob odievania v minulosti, ako aj typické znaky myjavského nárečia.

V druhej časti vás kapitola o obyčajoch životného cyklu prevedie obradmi a obyčajmi, ktoré sprevádzali človeka od narodenia, cez svadbu, až po smrť.

Záverečná časti je venovaná obyčajom kalendárneho cyklu. Postupne spoznáte zvyky, ktorým sa ľudia venovali počas celého roka. Jeseň je zameraná na spracovanie ovocia a technických plodín, ako boli konope a ľan. V ďalšej kapitole sú to zimné zvyky vianočného a fašiangového obdobia. Z jarných obyčajov si predstavíme vynášanie Moreny, prinášanie letečka a veľkonočné tradície. Záver je venovaný v lete vrcholiacim poľnohospodárskym prácam.  

Pracovná učebnica vám ponúka množstvo zaujímavých a tvorivých úloh. Sú zamerané na precvičenie alebo doplnenie informácií, ktoré sú obsiahnuté v úvodných textoch v každej kapitole. Môžete si z nich vybrať tie, ktoré vám najviac pomôžu pri spoznávaní našich tradícií. Veríme, že budú inšpiráciou k samotnému hľadaniu ďalších informácií a zaujímavostí o tradičnej kultúre Slovenska. Pracovnú učebnicu je možné využiť pri aplikovaní regionálnej výchovy na prvom stupni ZŠ v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, nakoľko pracovné úlohy sú zamerané na rozvoj požadovaných kompetencií žiakov.


Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
3 400,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €