Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Festival starého umenia a histórie Abova

Krátky opis
Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú hudbu širokej verejnosti, nakoľko tento žáner je prezentovaný špecifickým okruhom účinkujúcich a je vyhľadávaný špecifickým okruhom návštevníkov. Festivalom je prezentovaná a širokej verejnosti priblížená dobová historická hudba. Zasadením festivalu do lokalít s historickou minulosťou sa prezentuje výnimočnosť historických objektov nachádzajúcich sa v danej lokalite.
Fotogaléria
Názov podujatia
Festival starého umenia a histórie Abova. Výstupy - koncerty, výstavy, tvorivé dielne, prezentácie histórie.

Miesto konania / kraj
Svinica / Košice-okolie

Termín konania
24.09.2021 - 26.09.2021

Popis projektu

29. ročník podujatia, ktoré sa bude konať v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Festival sa každoročne realizuje s novými účinkujúcimi a výstavami, ktoré sú súčasťou festivalu. Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú hudbu širokej verejnosti, nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich a sú vyhľadávané špecifickým okruhom návštevníkov. Festivalom je prezentovaná a širokej verejnosti priblížená dobová historická hudba v podaní pozvaných kolektívov a jednotlivcov, ktorí prezentujú tento hudobný žáner. Zasadením festivalu do lokalít s historickou minulosťou sa prezentuje výnimočnosť historických objektov nachádzajúcich sa v danej lokalite. Nakoľko je podujatie určené verejnosti bez obmedzenia veku a podujatie spája hmotnú a nehmotnú kultúru, takto sa oboznamuje, získava a zároveň vychováva i nezanietený divák. Tohtoročný festival sa koná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Románsko-gotickom kostole vo Svinici.

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM KOŠICE 24.9.2021 17.00 HOD. 

Účinkujú: RUTHANDJANE, MICHAL SMETANKA, DI SALAMON KAPELYE 

Súčasťou koncertu je výstava hudobných nástrojov v prezentácii Michala Smetanku.

ROMÁNSKO-GOTICKÝ KOSTOL VO SVINICI 26.9.2021 15.00 HOD.

Účinkujú: DULCINEA, KOMBOZET QUARTET, LYRISTES CURIOSI, MICHALOVSKÝ SPOLOK ŠERMIARSKY

Súčasťou koncertu je ekumenická bohoslužba so začiatkom o 15.00 hod. 

V exteriéroch kostola sú pre návštevníkov od 14.00 hod. pripravené sprievodné podujatia: 

Ukážky remesiel, tvorivé dielne, drevený kolotoč a hry pre deti. 

Ukážka života v stredoveku v prezentácii Michalovského spolku šermiarskeho.

Súčasťou podujatia je výstava diel (perokresby) regionálneho výtvarníka Štefana Pereša.


Pred podujatiami - koncerty - sa konajú (počas pracovných dní v týždni) pre MŠ a ZŠ v regióne tvorivé dielne, ich súčasťou je návšteva Románsko-gotického kostola vo Svinici s prehliadkou a výkladom o histórii regiónu a spomínanej historickej pamiatke.Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
5 440,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €