Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

HARMOŇIJA HRALA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.08.2020

Harmoňija hrala - tanečné stretnutie s Haničkou 26.8.2020 15:00 - 16:30 Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice drevené pódium

viac o projekte


Drotárstvo

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.08.2020

Projekt Drotárstvo je propagáciou a prezentáciou tradičného remesla formou tvorivých dielní pre deti a prezentáciou výrobkov, ktoré sú síce nové, ale vychádzajú z tradičných techník drotárstva. Základné jednoduché techniky, informácie o vzniku, vývoji a o rozšírení drotárstva by mali podnietiť u detí a mládeže záujem o drotárstvo, prípadne vzbudiť záujem o prácu s drôtom. Tým by som chcela dosiahnuť uchovanie jedného z tradičných remesiel Slovenska.

viac o projekte


Duša dreva

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 24.08.2020 - 25.08.2020

Výstava výrobkov z dreva vytvorených neprofesionálnym umelcom Jánom Leškom

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 23.08.2020

Workshop (nielen) pre deti, kde sa zábavnou formou dozvedia o tradičnej ľudovej kultúre regiónov, ktoré FS Žito predstaví v rámci celovečerného programu Návrat ku koreňom. Podujatie je súčasťou projektu Trikrát za ľudovou kultúrou. Vstup voľný.

viac o projekte


Oživené remenárske remeslo starých majstrov

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 22.08.2020 - 23.08.2020

Na výstave sa odprezentujú výsledky projektu Petra Krnáča "Oživené remenárske remeslo starých majstrov". Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zámerom projektu bolo oživiť niektoré zabudnuté remeselné techniky a ornamenty pri výrobe a výzdobe tradičných remenárskych výrobkov. Peter Krnáč sa tradičnej výrobe z kože a kovu venuje od roku 1999. Povolaním je strojár a výrobe sa venuje len ako koníčku.

viac o projekte


Živý starovek pod Tatrami - medzinárodný festival starovekej kultúry

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 22.08.2020 - 23.08.2020

Festival starovekej kultúry prezentuje dobu, umenie, remeslá národov žijúcich na území Slovenska na prelome letopočtov. Rimania, Germáni, Dákovia, Kelti zanechali trvalý odkaz v našich dejinách. Festival prezentuje keltskú hudbu, dobové remeslá, scénické divadlo a ďalšie sprievodné aktivity.

viac o projekte


Liptovská hrnčina

Miesto a termín konania: Pribylina, Slovenská republika / 22.08.2020 - 30.08.2020

výsledkom štipendijného projektu Liptovská hrnčina sú vecné výstupy v podobe prezentácie tradičnej práce a autenticky vzniknuté diela ako aj manuskript popisujúci Minulosť, Krásu, Prácu a Prítomnosť Liptovských hrnčiarov.

viac o projekte


Ručné spracovanie ovčej vlny

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 22.08.2020

So svojimi výrobkami som navštívila Vinohradnícko-remeselný jarmok v Pukanci.

viac o projekte


Pod Stolicou leži jedna dedyna - podpora tradičnej ľudovej kultúry Obce Rejdová

Miesto a termín konania: Rejdová, Slovenská republika / 21.08.2020

OZ Hôra Rejdová realizuje v rámci projektu "Pod Stolicou leži jedna dedyna" verejné vystúpenie - uvedenie nového programového čísla FSk Hôra Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 21.8.2020 o 18.00 hod. na námestí obce Rejdová. Akcia je realizovaná s finančnou podporou FPU v rámci schváleného projektu.

viac o projekte


Drotárstvo

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 20.08.2020

Projekt Drotárstvo je propagáciou a prezentáciou tradičného remesla formou tvorivých dielní pre deti a prezentáciou výrobkov, ktoré sú síce nové, ale vychádzajú z tradičných techník drotárstva. Základné jednoduché techniky, informácie o vzniku, vývoji a o rozšírení drotárstva by mali podnietiť u detí a mládeže záujem o drotárstvo, prípadne vzbudiť záujem o prácu s drôtom. Tým by som chcela dosiahnuť uchovanie jedného z tradičných remesiel Slovenska.

viac o projekte


Kroje dávnych čias v dnešnej dobe

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 17.08.2020 - 31.08.2020

Výstava krojov - kroje dávnych čias v dnešnej dobe.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 17.08.2020 - 21.08.2020

Letný muzikantský tábor pre malých i veľkých hudobníkov sa organizuje s cieľom motivovať a pripraviť muzikantov na ich cestu hudobným folklórom. Realizuje sa už osem rokov a zúčastňujú sa ho mladí muzikanti z rôznych kútov Slovenska. Počas týždňa sa zdokonaľujú, pod vedením odborných lektorov, známych muzikantov v technike, priúčajú sa špecifikám ľudovej hudby a spevu a hudobným tradíciám Gemera.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Vinné, Slovenská republika / 16.08.2020

Pre návštevníkov Vinianskeho jazera som pripravil ďalšiu zo série inovatívnych tvorivých dielní. Na rovnomennom podujatí si budú môcť záujemcovia najmä z radov tých najmenších vyskúšať prácu s drevom i kovom. Budú sa môcť zahrať na ozajstných kováčov či šindliarov.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 15.08.2020 - 21.08.2020

Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec realizovali remeselné tvorivé dielne pre deti v Klenovci, lokalita Ráztočné. V rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vytvorili edukačné aktivity pre deti, v ktorých získavali nové zručnosti, kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových remesiel.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 15.08.2020 - 31.12.2020

Lektorské aktivity - prezentácia vysvetľujúca postup čistenia, žehlenia a uskladňovania spodníc z trad. ľudového odevu v Príbelciach

viac o projekte


DIGITFOTO GALANTA - XVIII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.08.2020

Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej vyhlasovateľom a realizátorom je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podpora fotografických aktivít a vytváranie priestoru na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce autorov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka Digitfoto Galanta aj v prebiehajúcom XVIII. ročníku.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 15.08.2020 - 22.08.2020

výstava tradičného odevu a doplnkov

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Dubník, Slovenská republika / 15.08.2020

Počas remeselného dňa v areáli Opálových baní na Dubníku sa budú môcť nielen deti ale i dospelý stať na chvíľu kováčmi a šindliarmi a budú si môcť vyskúšať prácu s kovom i s drevom. Budeme štiepať drevo, vyrábať šindle a v kováčskej dielni si vyskúšame jemnú prácu s kladivom ako aj dúchanie s historickým dúchadlom.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 15.08.2020 - 21.08.2020

Remeslo má zlaté, letné tvorivé remeselné dielne pre deti, sa usktučnia pre 15 mladých remeselníkov. RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec vytvárajú aktivity v oblasti poznávania tradičných remeselných techník. Tvorivé remeselné dielne pre deti realizujeme v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


V ŠĽAPAJÁCH ĽUDOVÍTA KOLOMPÁRA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 14.08.2020

TVORIVÁ DIELŇA pomenovaná po legendárnom rómskom primášovi Ľudovítovi Kolompárovi – Komlósim, určená pre malých RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV – folkloristov.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.08.2020

Prehliadka seniorských speváckych skupín v kúpeľnom meste Piešťany

viac o projekte


Staré nástroje ožívajú... - Festival ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 13.08.2020

Festival Staré nástroje ožívajú... má snahu dostať do povedomia obyvateľov ľudovú hudobnú kultúru, zvyky a tradície našich predkov a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi dokážu vyčariť ľudoví umelci. Organizátorom podujatia, ktoré významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt je Galantské osvetové stredisko. Prínosom realizovaného festivalu je jedinečná prezentácia pestrej palety tradičných nástrojov verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 10.08.2020 - 31.08.2020

Galantské osvetové stredisko uskutoční v dňoch 10. – 31. augusta 2020 výstavu pod názvom Čaro hliny. Zámerom výstavy tradičnej ľudovej umeleckej tvorivosti, ktorá sa bude konať v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante, je priblížiť širokej verejnosti čaro a krásu hlinených ručne zhotovených diel na hrnčiarskom kruhu i rôznych ozdobných a úžitkových predmetov z hliny.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Lubina, Slovenská republika / 08.08.2020

Prezentácia ženskej speváckej skupiny Holeška v rámci podujatia Historická žatva LUBINA - KOPCOVÉ

viac o projekte


Obnova gajdošskej kultúry v obci Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 03.08.2020

Výstava gájd a fotodokumentácie z výroby repliky príbelských gájd.

viac o projekte


Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.08.2020 - 02.08.2020

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,n.o. organizuje podujatie Dožinky v Turej Lúke – Poďakovanie za úrodu v dňoch 1.-2.8.2020 v areáli Padelky a v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu.Touto prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov,nástrojov a prístrojov,ale aj zvykov a obyčajov v živej forme počas dvojdňového podujatia,ktoré je vrcholom našej celoročnej činnosti.Všetkých srdečne pozývame!

viac o projekte


Nezabudnuté remeslá - 20. ročník

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 01.08.2020

20. ročník podujatia Nezabudnuté remeslá sa kvôli obmedzeniam súvisiacimi s COVID - 19 usktoční v netradičnom priestore Starého zámku. Priestor na prezentáciu svojej tvorby dostane 60 remeselníkov a výrobcov ľudovo - umeleckých výrobkov, ako aj zaujímavý program na tému ľudové vzory.

viac o projekte


Folklórne dni mesta Lučenec

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 31.07.2020 - 01.08.2020

Dvojdňové podujatie Folklórne dni mesta Lučenec ponúklo širokú škálu folklórnej hudby, spevu a tanca.

viac o projekte


Hudajme roďinko – z úcty k našim predkom, z lásky k našim deťom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 31.07.2020

Cieľom ĽH J.Maka je uchovávať,rozvíjať a interpretovať ľudové umenie v jeho autentickej podobe.Zámerom projektu je podporiť činnosť ĽH a tak i ciele, ktoré sa snaží napĺňať.Cieľom projektu je obstaranie archaických krojov z Pohorelej s dôrazom na ich pôvodnosť (ich výrobe predchádza terénny výskum),obstaranie ozvučovacej techniky na ozvučenie ĽH na menších podujatiach,realizácia 2.vydania CD.V rámci projektu bude realizované podujatie súčasťou ktorého budú aj rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity.

viac o projekte


FeUm 20

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.07.2020 - 02.08.2020

Cieľom festivalu je prispievať k tomu, aby sa občania Tisovca a okolia zbližovali, zúčastnili, ale aj zapojili do všetkých pripravovaných kultúrno - spoločenských podujatí. Festival ponúkne pódium miestnym, regionálnym amatérskym umeleckým zoskupeniam, ale aj jednotlivcom rôzneho žánru a bude sa skladať z viacerých dní. FeUm 20 je neprofesionálny festival, ktorý zastreší počas 4 dní, takmer všetky oblasti umenia - vizuálne umenie, divadlo, hudbu, literatúru a spríjemní tak leto v Tisovci.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Čerhov, Slovenská republika / 28.07.2020

Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou sa opäť predstaví tentokrát v obci Čerhov. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kováčskym a šindliarskym remeslom a taktiež si obe remeslá vyskúšať.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 25.07.2020 - 26.07.2020

Netradičnie Tradičnô je nová séria tvorivých dielní, organizovaných OZ MUSA, ktoré vám tento rok ponúkneme vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Tužina Gro(o)ve 2020

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 24.07.2020 - 25.06.2020

Piaty ročník multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve sa uskutoční v dňoch 24. - 25. júla 2020 v prírodnom areáli Hatalisko v obci Tužina. Zameraný je skôr na alternatívnu hudobnú scénu rôznych žánrov a poskytuje priestor viacerým sprievodným podujatiam v podobe Jam Stanu, Potulnej čajovne a remeselného trhu. Okrem hudby ponúka divákom prednášky, workshopy, prezentácie a deťom divadlo.

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.07.2020 - 31.08.2020

Zámerom je spoznať a prezentovať historické a umelecké hodnoty plachiet ako najstarších textílií, ktoré charakterizovali ľudové prostredie. Na základe výskumov a muzeálnych zbierok zrekonštruovať tradičnú kútnu plachtu z Gemera, ktorá zahrňa tradičnú výrezovú výšivku a paličkovanú čipku. Cieľom projektu je zachovanie tradičných technologických postupov výroby a zdobenia.

viac o projekte


Znovuobjavenie rohoviny

Miesto a termín konania: Malá Lodina, Slovenská republika / 18.07.2020

Verejná prezentácia výsledkov tvorby podporenej štipendiom spojená s prednáškou a workshopom

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 18.07.2020

Propagácia krojových súčastí - kožuch mužský 3/4 zimný Očová 3 ks , kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová 3 ks a zástera ženská Hriňová 4 ks na Celoslovenskej prehliadke fujerášov v Korytárkach a to tancom Podpolianski čardáš.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 16.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.07.2020 - 21.07.2020

Zámerom aktivity Čaro hliny organizovanej Galantským osvetovým strediskom, je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva. Prostredníctvom dvoch tvorivých dielní poskytneme priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov. Prínosom realizovaných dielní bude vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie svojich vedomostí a taktiež podpora tvorivej činnosti ľudí.

viac o projekte


OTTITA POTITA - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 12.07.2020

ŠTYRI CHODNÍČKY POD JAVORNÍČKY - Folklórne popoludnie, nedeľa 12. júla 2020 o 15.00 h, amfiteáter Papradno. Propagácia projektu OTTITÁ POTITÁ - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno.

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Nová Sedlica, Slovenská republika / 12.07.2020

Repríza kultúrneho programu, ktorý bol uvedený v novembri 2019 pri príležitosti 5. výročia vzniku FSk Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice pod názvom "FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". V programe sprevádza jubilujúci kolektív Ľudová hudba FS Šiňava a ako hosť sa predstaví FS Šiňava zo Sniny. Repríza sa uskutoční v domácej obci folklórnej skupiny.

viac o projekte