Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Nezabudnuté remeslá - 20. ročník

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 01.08.2020

20. ročník podujatia Nezabudnuté remeslá sa kvôli obmedzeniam súvisiacimi s COVID - 19 usktoční v netradičnom priestore Starého zámku. Priestor na prezentáciu svojej tvorby dostane 60 remeselníkov a výrobcov ľudovo - umeleckých výrobkov, ako aj zaujímavý program na tému ľudové vzory.

viac o projekte


Folklórne dni mesta Lučenec

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 31.07.2020 - 01.08.2020

Dvojdňové podujatie Folklórne dni mesta Lučenec ponúklo širokú škálu folklórnej hudby, spevu a tanca.

viac o projekte


Hudajme roďinko – z úcty k našim predkom, z lásky k našim deťom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 31.07.2020

Cieľom ĽH J.Maka je uchovávať,rozvíjať a interpretovať ľudové umenie v jeho autentickej podobe.Zámerom projektu je podporiť činnosť ĽH a tak i ciele, ktoré sa snaží napĺňať.Cieľom projektu je obstaranie archaických krojov z Pohorelej s dôrazom na ich pôvodnosť (ich výrobe predchádza terénny výskum),obstaranie ozvučovacej techniky na ozvučenie ĽH na menších podujatiach,realizácia 2.vydania CD.V rámci projektu bude realizované podujatie súčasťou ktorého budú aj rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity.

viac o projekte


FeUm 20

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.07.2020 - 02.08.2020

Cieľom festivalu je prispievať k tomu, aby sa občania Tisovca a okolia zbližovali, zúčastnili, ale aj zapojili do všetkých pripravovaných kultúrno - spoločenských podujatí. Festival ponúkne pódium miestnym, regionálnym amatérskym umeleckým zoskupeniam, ale aj jednotlivcom rôzneho žánru a bude sa skladať z viacerých dní. FeUm 20 je neprofesionálny festival, ktorý zastreší počas 4 dní, takmer všetky oblasti umenia - vizuálne umenie, divadlo, hudbu, literatúru a spríjemní tak leto v Tisovci.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Čerhov, Slovenská republika / 28.07.2020

Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou sa opäť predstaví tentokrát v obci Čerhov. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kováčskym a šindliarskym remeslom a taktiež si obe remeslá vyskúšať.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 25.07.2020 - 26.07.2020

Netradičnie Tradičnô je nová séria tvorivých dielní, organizovaných OZ MUSA, ktoré vám tento rok ponúkneme vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Tužina Gro(o)ve 2020

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 24.07.2020 - 25.06.2020

Piaty ročník multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve sa uskutoční v dňoch 24. - 25. júla 2020 v prírodnom areáli Hatalisko v obci Tužina. Zameraný je skôr na alternatívnu hudobnú scénu rôznych žánrov a poskytuje priestor viacerým sprievodným podujatiam v podobe Jam Stanu, Potulnej čajovne a remeselného trhu. Okrem hudby ponúka divákom prednášky, workshopy, prezentácie a deťom divadlo.

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.07.2020 - 31.08.2020

Zámerom je spoznať a prezentovať historické a umelecké hodnoty plachiet ako najstarších textílií, ktoré charakterizovali ľudové prostredie. Na základe výskumov a muzeálnych zbierok zrekonštruovať tradičnú kútnu plachtu z Gemera, ktorá zahrňa tradičnú výrezovú výšivku a paličkovanú čipku. Cieľom projektu je zachovanie tradičných technologických postupov výroby a zdobenia.

viac o projekte


Znovuobjavenie rohoviny

Miesto a termín konania: Malá Lodina, Slovenská republika / 18.07.2020

Verejná prezentácia výsledkov tvorby podporenej štipendiom spojená s prednáškou a workshopom

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 18.07.2020

Propagácia krojových súčastí - kožuch mužský 3/4 zimný Očová 3 ks , kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová 3 ks a zástera ženská Hriňová 4 ks na Celoslovenskej prehliadke fujerášov v Korytárkach a to tancom Podpolianski čardáš.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 16.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.07.2020 - 21.07.2020

Zámerom aktivity Čaro hliny organizovanej Galantským osvetovým strediskom, je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva. Prostredníctvom dvoch tvorivých dielní poskytneme priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov. Prínosom realizovaných dielní bude vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie svojich vedomostí a taktiež podpora tvorivej činnosti ľudí.

viac o projekte


OTTITA POTITA - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 12.07.2020

ŠTYRI CHODNÍČKY POD JAVORNÍČKY - Folklórne popoludnie, nedeľa 12. júla 2020 o 15.00 h, amfiteáter Papradno. Propagácia projektu OTTITÁ POTITÁ - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno.

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Nová Sedlica, Slovenská republika / 12.07.2020

Repríza kultúrneho programu, ktorý bol uvedený v novembri 2019 pri príležitosti 5. výročia vzniku FSk Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice pod názvom "FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". V programe sprevádza jubilujúci kolektív Ľudová hudba FS Šiňava a ako hosť sa predstaví FS Šiňava zo Sniny. Repríza sa uskutoční v domácej obci folklórnej skupiny.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Hniezdne, Slovenská republika / 11.07.2020 - 12.07.2020

Počas dvoch víkendových dní sa predstaví kováčske a šindliarske remeslo na pôde Nestvilleparku v Hniezdnom. Vrátime sa do čias minulých, predstavím návštevníkom remeslá našich starých rodičov. Aby sa návštevníci vedeli viac vžiť do atmosféry, samotné remeslá si budú môcť aj vyskúšať.

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 11.07.2020

Počas vystúpenia sme predviedli aj nový tanec "Podpoliansky čardáš", v ktorom sme propagovali krojové súčasti - kožuch mužský 3/4 zimný Očová, kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová, zástery ženské

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 09.07.2020 - 13.08.2020

Zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť je cieľom Galantského osvetového strediska pri organizovaní podujatia Stretnutie vo farbách v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Podujatie umožňuje rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností našich seniorov, využívajúcich svoj voľný čas rôznymi umeleckými aktivitami.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 08.07.2020 - 20.12.2020

Podujatie pozostáva zo 7 tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu. Prvé podujatie dňa 6.3.2020 bolo prípravné, na ktorom sa na základe výzvy zaslanej na všetky základné, stredné, umelecké školy, CVČ a folklórne kolektívy vybrali účastníci na projektové tvorivé dielne.

viac o projekte


Týždeň s remeslami - tvorivé dielne UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.07.2020 - 10.07.2020

Tvorivé dielne sú určené pre deti, ktoré majú blízko k tradičnej ľudovej kultúre, remeslám a rôznym tvorivým technikám . Počas celého týždňa majú deti k dispozícií remeselné stanovištia a zaúčajú sa do tajov paličkovanej čipky,háčkovania, šitia, práci s hlinou, maľovaniu na textil a sklo, plsteniu, zdobeniu medovníčkov, drevorezbe, práci s papierom ,či zdobeniu predmetov servítkovou technikou.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.07.2020 - 14.08.2020

Denné remeselnícke tábory, 4 turnusy.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.07.2020

Výrobu kraslíc technikou oblepovania priadzou budem predvádzať na Festivale kumštu, remesla a zábavy v Banskej Štiavnici.

viac o projekte


Polárna žiara v šperkoch zo striebra a kameňa

Miesto a termín konania: Tvrdošín, Slovenská republika / 03.07.2020 - 06.09.2020

Vernisáž k novej kolekcii šperkov, ktorej vytvorenie bolo podporené Fondom na podporu umenia v roku 2019.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 02.07.2020

Gemer je región pestrý a rozmanitý aj jeho tradičná ľudová kultúra sa aj v susedných obciach líši. Práve rozdiely, aj v speve či tanci sú folklórne kolektívy prameňom pri tvorbe ich programov. Cieľom speváckeho domu je vyhľadávať a oživovať spevácke špecifiká v ľudových piesňach z Vyšnej Slanej. Podujatie je zamerané na spevy z Vyšnej Slanej, ale ponúka možnosť všetkým záujemcom o ľudový spev získať informácie o speváckej tradícii v tejto obci.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.06.2020 - 30.08.2020

Verejná prezentácia výstupov projektu prostredníctvom výstavy .

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.06.2020

Pre návštevníkov som pripravil interaktívnu prezentáciu produktov kováčskej výroby. Široká verejnosť a predovšetkým deti a mládež si budú môcť vyskúšať prácu s kovom či drevom. Deti a mládež spoznajú pútavou formou čaro oboch remesiel a budú mať príležitosti sa k nim priblížiť. Umožním im kontakt s bežným materiálom ako je drevo či kov. Budú mať príležitosť sa bližšie zoznámiť s remeslom, ktoré sa pomaličky vytráca z našich životov.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 28.06.2020

Dňa 28.06.2020 sa v rámci remeselného jarmoku v Hriňovej uskutoční verejné predstavenie výroby a hry na slovenské gajdy.

viac o projekte


Nôta v dreve ukrytá

Miesto a termín konania: Zliechov, Slovenská republika / 27.06.2020

V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 26.06.2020 - 28.06.2020

Verejná prezentácia záväzných výstupov formou prostredníctvom výstavy

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 26.06.2020 - 30.06.2020

Prezentácia tvorby je prenesená do výstupov projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne. Kolekcia "Kokavšánky v tkanom šate" bude prezentovaná formou módnej prehliadky. Prepojením tradičných regionálnych vzorov z ľudových krojov, prírodných materiálov a moderných strihov v odievaní, chcem oživiť a zviditeľniť tradičnú remeselnú techniku tkanie, materiál akým je ľan a odev ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.06.2020 - 31.07.2020

RODON Klenovec, Obec Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Vás pozývajú na výstavu krojových súčastí z Obce Klenovec, pod názvom Od kolísky po svadbu. Výstava sa realizuje v rámci projektu RODON Klenovec, pod názvom Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec. Výstava bude trvať od 22.6. - 31.7.2020 v priestoroch Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Oživené remenárske remeslo starých majstrov

Miesto a termín konania: Šenkvice, Slovenská republika / 12.06.2020

Prezentácia výstupov projektu "Oživené remenárske remeslo starých majstrov" v rámci podujatia Svetový deň remesiel v Šenkviciach. Zámerom projektu bolo oživenie niektorých zabudnutých remeselných techník a ornamentov pri výrobe a výzdobe tradičných remenárskych výrobkov.Na základe štúdia v depozitároch múzeí ako aj v súkromných zbierkach a tiež na základe štúdia odbornej literatúry vznikli z rúk Petra Krnáča remeselné výrobky v duchu pokračovania v „remeselných šľapajách“ starých majstrov.

viac o projekte


Poklady na Hrone

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 08.06.2020 - 30.06.2020

Zvyky a tradície, na Jána

viac o projekte


Nákup krojov pre ženskú FS Hronka a DFS Brežanček

Miesto a termín konania: Brehy, Slovenská republika / 01.06.2020 - 30.09.2021

Na webovom sídle obce Brehy sme zverejnili oznam. Tento oznam sme zverejnili aj na sociálnej sieti - Facebooku. Vchod Obecného úradu v Brehoch a webová stránka je označená logom FPU. V interiéri Obecného úradu v Brehoch je umiestnená informačná vitrína.

viac o projekte


Galéria Stojiská pre neprofesionálov

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.05.2020 - 30.06.2020

Projekt Galéria Stojiská vznikol v rámci podujatia PSSST! Drieňová, ktoré bolo súčasťou aktivít Mesta kultúry 2019 – Banskej Štiavnica, podporeného so zdrojov Fondu na podporu umenia. V roku 2020 chceme dať šancu špičkovým neprofesionálnym fotografom a preto vyhlasujeme súťaž, ktorej cieľom je odprezentovať v tejto exteriérovej galérii 10 nových fotografií. Hľadáme originálny a umelecký prístup, ako aj kvalitné technické spracovanie témy Životné prostredie.

viac o projekte


Šaffova ostroha 2020 - krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Bratislavského kraja

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.04.2020

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže tanečníkov v ľudovom tanci spojený s tanečným workshopom s Jánom Michalíkom.

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.04.2020

Celovečerný premiérový program FS Žito v Dome umenia zameraný na jarné zvykoslovie, kde budete môcť vidieť nové programové čísla z Gemera, Tekova a Trenčína. Hosťom programu je detský folklórny súbor Klások z Piešťan.

viac o projekte


Konc jak živé 2020- súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej piesne- sólo a duo

Miesto a termín konania: Zohor, Slovenská republika / 28.03.2020

Súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej piesne- sólo a duo

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 27.03.2020

Deň tanca - vzdelávacie aktivity v oblasti moderného a módneho tanca, regionálna súťažná prehliadka, 27. marca 2020 od 10:00 v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tancujúca stodola

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 21.03.2020

Nový program folklórneho súboru Megyer

viac o projekte