Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Lubená

Miesto a termín konania: Poluvsie, Slovenská republika / 30.11.2019

Obsahom projektu je: 1. Vydanie v poradí štvrtého zvukového nosiča FSk Lubená s predpokladaným názvom Ľudové piesne z hornej Nitry 2. Uvedenie výročného programu FSk Lubená pri príležitosti 35. výročia založenia

viac o projekte


Zakázaná láska

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.11.2019 - 30.11.2019

"Zakázaná láska" je výročný program Folklórneho súboru Stavbár pripravený pri príležitosti 60.výročia založenia súboru. Diváci budú mať možnosť vidieť prezentáciu zvykov regiónu, oživenie najmä hudobno-tanečného bloku "Čičmanská svadba", ktorý je neodmysliteľne spätý so Žilinským regiónom a FS Stavbár. Kľúčovými aktivitami projektu je vyhotovenie, revitalizácia krojov a obuvi nevyhnutnej pre program, vlastná príprava programu, jeho propagácia a prezentácia širokej verejnosti.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Tornaľa, Slovenská republika / 29.11.2019

Tradičné remeselné tvorivé dielne pre deti

viac o projekte


Návrat k tradičným hodnotám a materiálom

Miesto a termín konania: Žaškov, Slovenská republika / 29.11.2019 - 31.12.2019

Folklórna skupina Trnkári zo Žaškova pozýva všetkých priaznivcov folklóru na výstavu žaškovského kroja.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Tornaľa, Slovenská republika / 29.11.2019

Tradičné remeselné dielne pre deti ZŠ

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Tornaľa, Slovenská republika / 28.11.2019

Tradičné remeselné tvorivé dielne pre žiakov ZŠ - hrnčiarstvo

viac o projekte


Festival amatérskych divadelných súborov v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.11.2019 - 01.12.2019

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj amatérskeho divadla v regióne. Chceme už existujúcim divadelným ochotníckym súborom umožniť odprezentovať svoju činnosť v mestách a obciach regiónu, podporiť ich v ich tvorivej práci a zároveň aktivizovať divadelnú činnosť tam, kde stagnuje a získať pre túto ušľachtilú záľubu ďalších nadšencov, aby sme amatérske divadelné hnutie v Novohrade rozvíjali.

viac o projekte


Vianoce v Kšinnej

Miesto a termín konania: Kšinná, Slovenská republika / 23.11.2019

Prostredníctvom podujatia „Drapačky“ chce FSk Bukovina verejnosti nielen sprostredkovať ukážku párania peria, ale poskytnúť jej možnosť priameho zapojenia sa do aktivity, ktorú si sami vyskúšajú. Okrem toho má byť pri tejto činnosti navodená atmosféra skutočných niekdajších tzv. drapačiek, ako v Kšinnej vyzerali a prebiehali v minulosti.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 23.11.2019 - 24.11.2019

Zámerom projektu je rozšírenie a aktualizácia tanečnej a s tým súvisiacej choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany, ich naštudovanie na podklade pôvodných historických záznamov. Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


Znovuobjavenie rohoviny

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 23.11.2019

Tvorivá dielňa a prednáška počas podujatia

viac o projekte


Horné Kysuce v podaní FS Kysučan

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 23.11.2019

Slávnostný galakoncert k 65. jubileu FS Kysučan

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v oblasti neprofesionálneho umenia

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 23.11.2019

Vzdelávací seminár určený pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov a záujemcov o ľudový tanec. Súčasťou vzdelávacieho semináru je Tanečný dom. Podujatie sa uskutoční 23.11.2019 od 15:00 v priestoroch Smer klubu 77 v Žiline.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.11.2019

Zámerom projektu je rozšírenie a aktualizácia tanečnej a s tým súvisiacej choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany, ich naštudovanie na podklade pôvodných historických záznamov. Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


KODÁLYOVA GALANTA 2019 - festival detského zborového spevu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.11.2019

Podporovať rozvoj detských speváckych zborov a taktiež umožniť im prezentovať svoje výsledky a umelecké výkony na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných detských speváckych zborov je hlavným zámerom festivalu organizovaného v Galante pod názvom Kodályova Galanta 2019.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.11.2019

Spevácky dom zameraný na piesne z Rejdovej

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 20.11.2019

Tanečná tvorivá dielňa .

viac o projekte


ETNOLÓGIA BEZ HRANÍC/ETHNOLOGY WITHOUT BORDERS 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.11.2019 - 21.11.2019

Medzinárodná študentská vedecká konferencia etnologických katedier krajín V4, organizovaná v spolupráci s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.11.2019

Hudobná dielňa pre detské ľudové hudby s etnologičkou Alžbetou Lukáčovou, 19.11.2019, 14:00 GMOS v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 18.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, realizujú 18. novembra 2019, od 8:00 tvorivé remeselné, hudobné a tanečné dielne, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 18.11.2019 - 22.11.2019

V rámci projektu Vzdelávame umením uvedieme metodiku výučby ľudového tanca vytvorením jedinečnej formy odborného vzdelávania sa. S tanečnými pedagógmi so živou ľudovou hudbou navštívime 15 obcí v okrese Levice. Do projektu sú zapojené predškolské a školské zariadenia, zainteresované všetky vekové kategórie interpretov a samozrejme aj ich pedagógovia.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Rákoš, Slovenská republika / 17.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozývajú 17. novembra 2019, o 15:00, do Kultúrneho domu v Rákoši na prezentáciu komorného programu Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu v obciach Sirk, Rákoš, Ratkovská Suchá a Ratková. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


40. výročie FS Váh

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.11.2019 - 16.11.2019

Prezentácia nového komponovaného programu, ktorým chce súbor verejnosti odprezentovať svoju prácu za ostatných 5 rokov, ale aj priblížiť prierezovo jeho dosiahnuté úspechy za štyri desaťročia.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.11.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov základných a stredných škôl, pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi. Cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti interpretov, vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku. Projektové aktivity sú založené na dobrovoľnej činnosti žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ. Môže sa ich zúčastniť každý neprofesionálny jednotlivec a kolektív.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 15.11.2019

Zámerom projektu je rozšírenie, aktualizácia tanečnej a choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany na podklade pôvodných historických záznamov. . Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 13.11.2019

Kurz drevorezby pre verejnosť v Ilosvai dome vo Veľkej Ide.

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 11.11.2019

Tvorivé remeselné dielne pre žiakov základnej školy - práca s drevom.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.11.2019

Projekt Dedičstvo inšpiruje - Škola tanca, zameraný na rozšírenie tanečných schopností tanečníkov zo súborov aj iných záujemcov

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Snina, Slovenská republika / 09.11.2019

Kultúrny program k 5. výročiu vzniku FSk Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice pod názvom "FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". V programe sprevádza jubilujúci kolektív Ľudová hudba FS Šiňava a ako hosť sa predstaví FS Šiňava zo Sniny. Program bude premiérovo uvedený v MKOS v Snine.

viac o projekte


Osobnosti terchovskej muziky zapísanej do UNESCO

Miesto a termín konania: Terchová, Slovenská republika / 09.11.2019

Uvedenie druhého zo štyroch programov cyklu "Osobnosti a jubilanti terchovskej muziky" neprofesionálneho komunitného zoskupenia Spojené muziky terchovské, spojené s tematickou výstavou a uvedením filmu Martina Slivku Terchovská muzika v rámci osláv sv. Martina, patróna Terchovskej farnosti a prvého kostola z roku 1731

viac o projekte


Spojme generácie v ľudovej piesni!

Miesto a termín konania: Maňa, Slovenská republika / 09.11.2019 - 30.06.2020

Ľudová hudba Máňanská muzička vystúpi dňa 9.11. 2019 o 18:30 hod. v rámci verejného podujatia obce Maňa: Jubilanti a na Katarínskej zábave v Čiernych Kľačanoch 9.11.2019 so začiatkom o 20:00 hod. s novým hudobno-speváckym číslom, ktoré bolo pripravované v rámci projektu s názvom Spojme generácie v ľudovej piesni!

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 09.11.2019 - 10.11.2019

Zámerom projektu rozšírenie a aktualizácia tanečnej a s tým súvisiacej choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany, ich naštudovanie na podklade pôvodných historických záznamov. Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


Program folklórneho súboru Dúbrava pri príležitosti jeho 40. výročia.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 08.11.2019 - 09.11.2019

Radosť, šťastie a lásku vystrieda smútok, žiarlivosť a hnev v celovečernom programe v podaní folklórneho súboru Dúbrava. Životom spletené osudy ľudí znázornené tanečným, speváckym a hudobným umením zobrazujú krásu aj trpkosť každého dňa. Program so zaujímavou myšlienkou, pútavým námetom a originálnym spracovaním vznikol pri príležitosti 40. výročia založenia súboru.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 08.11.2019

tvorivé dielne pre deti z MŠ a ZŠ v Klenovci na tému, detské ľudové hry a tanečná príprava detí

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Prašník, Slovenská republika / 07.11.2019

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Holeška v rámci kultúrneho programu - Slávnostné posedenie pre dôchodcov z Prašníka

viac o projekte


Detvianskym objektívom 1979 - 2019

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 06.11.2019 - 31.01.2020

Fotoklub Detva pozýva na výstavu pri príležitosti 40 rokov.

viac o projekte


So striebrom vo vlasoch... prehliadka speváckych zborov seniorov

Miesto a termín konania: Rimavské Brezovo, Slovenská republika / 06.11.2019

Cieľom projektu je vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho všedného sveta, nedovoliť im upadnúť do letargie a depresii. Zároveň poskytnúť im možnosť a priestor na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity, ktoré vykonávajú v kluboch dôchodcov. Umožniť im vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností a vzájomný verbálny kontakt. Pripravovanou výstavou poukázať na ich šikovnosť a zručnosť.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 06.11.2019

Kurz drevorezby v Ilosvai dome vo Veľkej Ide pre verejnosť.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičných remesiel, tancov, piesní a zvykoslovia

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, zvykoslovia, tancov, spevov, tradičných remeselných techník

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 28.10.2019

Tvorivá dielňa s Tímeou Tóthovou. Výroba šperkov z polymérovej fimo hmoty.

viac o projekte