Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dedičstvo inšpiruje

Krátky opis
Vyhľadávať a oživovať špecifické prejavy ľudového spevu vo Vyšnej Slanej
Fotogaléria
Názov podujatia
Spevácky dom

Miesto konania / kraj
Vyšná Slaná / Rožňava

Termín konania
13.03.2020

Popis projektu

Gemer je región pestrý a rozmanitý aj jeho tradičná ľudová kultúra sa aj v susedných obciach líši. Práve rozdiely, aj v speve či tanci sú folklórne kolektívy prameňom pri tvorbe ich programov. Cieľom speváckeho domu je vyhľadávať a oživovať spevácke špecifiká v ľudových piesňach z Vyšnej Slanej. Podujatie je zamerané na spevy z Vyšnej Slanej, ale ponúka možnosť všetkým záujemcom o ľudový spev získať informácie o speváckej tradícii v tejto obci.

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
19 200,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €