Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičných remesiel, tancov, piesní a zvykoslovia

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, zvykoslovia, tancov, spevov, tradičných remeselných techník

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 28.10.2019

Tvorivá dielňa s Tímeou Tóthovou. Výroba šperkov z polymérovej fimo hmoty.

viac o projekte


Iskra do folklórnej skupiny Harihovčan

Miesto a termín konania: Harichovce, Slovenská republika / 26.10.2019

Uvedenie a premiéra pôvodného folklórneho pásma miestnych zvykov a obyčajov s tematikou jari a leta na dedine – stavanie májov, jánske ohne, dožinky pod taktovkou miestnej FSk Harihovčan.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2019 - 30.10.2019

Séria podujatí venovaná neprofesionálnym fotografom a filmárom z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Spev nás spája - celoročná činnosť ŽSSk pri ZO JDS Hrušov

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Stretnutie troch generácií, ktorého hlavnou myšlienkou je upevnenie medzigeneračných väzieb, budovanie spolupráce, dobrých vzťahov a úcty medzi mladou a najstaršou generáciou. Odovzdávanie tradícií, poznatkov a skúseností starších mladším, ale i spríjemnenie a spestrenie jesene života našim starším spoluobčanom.

viac o projekte


20 rokov Korničky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Detský folklórny súbor Kornička oslavuje 20.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravil súbor samostatný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny a tiež slávnostný galaprogram "O troch pramienkoch II.". Ten je voľným pokračovaním rozprávkového príbehu "O troch pramienkoch", ktorý bol uvedený v roku 2014 pri príležitosti 15.výročia založenia DFS Kornička.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2019

Séria podujatí venovaná neprofesionálnym fotografom a filmárom z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Na Mýte

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 25.10.2019

FS Vrchovina v roku 2019 oslavuje svoje 10. výročie. Pri tejto príležitosti pripravili členovia súboru tanečno-divadelné predstavenie.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.10.2019

Cieľom projektu je rozvíjať tvorivé vedomosti a schopnosti všetkých interpretov,vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku; rozvíjať verbálno-komunikačné a interpretačné, kreatívne schopnosti mládeže a vytvoriť pre nich prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia. Projektové aktivity sú určené pre žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ, študentov vysokých škôl a dospelých záujemcov.

viac o projekte


Tradičné remeslá v Tisovci - Šúpolienky

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 24.10.2019 - 25.10.2019

Občianske združenie TisArt, Vás pozýva na tvorivé dielne v rámci projektu "Tradičné remeslá v Tisovci. Je to pilotný projekt, ktorým zámerom je zmapovať a zdokumentovať tradičné remeslá v Tisovci. Súčasťou projektu je prezentácia techniky výroby a tvorivé dielne pre aj pre mladšie generácie.

viac o projekte


ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky

viac o projekte


ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

XVI. ročník regionálnej a XIV. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

viac o projekte


Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.10.2019 - 30.11.2019

Príspevok publikovaný prostredníctvom internetu na www.novohradskevrchy.sk s názvom: "Rozvoj a zánik veľkokrtíšskeho baníctva na príklade jedného ľudského života", o rozsahu 4,7 normostrany.

viac o projekte


Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.10.2019 - 30.11.2019

Pripravený a zverejnený bol aj ďalší text venovaný baníckej symbolike okresu v kontexte vzniku okresu, ktorý bol dôsledkom banskej činnosti v tomto priestore.

viac o projekte


Ľudové tradície spájajú generácie

Miesto a termín konania: Sedliská, Slovenská republika / 20.10.2019

Komunitné združenie Sedliská pripravilo spoločný program "Život pod hradom Čičva", ktorého cieľom bolo spojiť obecné folklórne skupiny a detský folklórny súbor pri ZŠ s MŠ v Sedliskách, ktorý bude odprezentovaný v mesiaci október počas slávnosti "mesiaca úcty k starším".

viac o projekte


Znovuobjavenie rohoviny

Miesto a termín konania: Žiar, Slovenská republika / 19.10.2019

Prednáška o pastierskych hudobných nástrojoch a materiáloch na ich výrobu v rámci podujatia Tatry v kroji.

viac o projekte


Sústredenie Folklórneho súboru Prameň Dolná Strehová

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 18.10.2019

Folklórny súbor Prameň Dolná Strehová vystúpi v piatok, 18.10. 2019 o 17:00 hod. v rámci Dňa úcty k starším v Dolnej Strehovej s novou tanečnou, hudobnou a speváckou choreografiou, ktorú nacvičil v rámci projektu Sústredenie FS Prameň Dolná Strehová vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.10.2019

DUPANICA * Tanečný dom * Spevavý dom 16. október 2019 od 20.00 Kaviareň Veritas, Dominikánske námestie 8, Košice / Vstupné 3€

viac o projekte


Verešvárske dedičstvo

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 13.10.2019

Predstavenie publikácie Verešvárske dedičstvo verejnosti určené všetkým obyvateľom Červeníka, širokého okolia a priaznivcom tradičného ľudového umenia spojené s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavia červenícke folklórne telesá. Na podujatí bude možnosť zakúpiť si publikáciu Verešvárske dedičstvo.

viac o projekte


Skvalitnenie prezentovania dedovizne obce Drienica

Miesto a termín konania: Drienica, Slovenská republika / 12.10.2019

Medzinárodná nesúťažná prehliadka "heligonkárov" v hre na ľudový nástroj "heligónka" pod názvom "Šarišská heligónka 2019". Tento rok to bude v poradí už 12-ty ročník.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vlachovo, Slovenská republika / 11.10.2019

Spevácky dom, v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje, motivuje folklórne skupiny k interpretácii autentického hudobno-speváckeho štýlu, ktorý je pre ich obec, kolektív charakteristický a hodnotnejší.

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 11.10.2019

Festival detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 11.10.2019

Festival detských folklórnych súborov

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 11.10.2019

Festival detských folklórnych súborov

viac o projekte


Spievanky, spievanky...

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 10.10.2019

2. ročník nepostupovej súťaže v speve ľudových piesní z regiónu Kysúc pre deti a mládež do 15 rokov z nášho regiónu. Súťaží sa v kategóriách – spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá. Hlavným cieľom súťaže je snaha podporiť mladé talenty, ktoré sa venujú spevu ľudových piesní, umožniť im prezentovať sa pred publikom a podporovať poznávanie tradičných folklórnych piesní z nášho regiónu. Súťaž pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty a odborného rozborového seminára.

viac o projekte


Vo voľnom čase s folklórom v srdci

Miesto a termín konania: Strážske, Slovenská republika / 09.10.2019

Kyticu z tancov uvitú nesieme Vám – vystúpenie DFS Stražčanik pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v DSS HARMONIA Strážske

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 08.10.2019

Tvorivá dielňa s Máriou Herczeg. Prírodné dekorácie.

viac o projekte


Duša je vždy mladá.

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 07.10.2019

Cieľom je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folkl. skupinách Hajov a Hajovček. Mládež-aktívny poslucháč a bádateľ,hľadá paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti, dnes. Spomienko-terapia pamätníkov pre pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Živý generačný prenos a materiál pre obohatenie programov folkl. skupín. Podporiť súdržnosť a materiálne vybavenie členov folkl.skupín,ošatenie a obutie,remeselné činnosti. Cez pódium priniesť poznanie širokému okoliu.

viac o projekte


Duša je vždy mladá.

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 07.10.2019

Stretávanie sa mládeže pri práci . Viesť mládež k remeslu a k vyjadreniu vlastného cítenie v odievaní. Nakoĺko členovia folkl. skupiny majú remeselné zručnosti, skúsenejší zúročia svoje pracovné skúsenosti vo výrobe vlastnej krojovej súčiastky, prislúchajúcemu stavu dievčat a mládencov, ktorú budú nosiť. Vyšívanie, šitie pod dohľadom lektorov. Odevné súčiastky bude mládež a členovia folklórnych skupín nosiť na svoje vystúpenia.

viac o projekte


Tradičná chuť HONTU 2019 XII. ročník

Miesto a termín konania: Beluj, Slovenská republika / 05.10.2019

Projekt Tradičná chuť HONTU 2019 XII. ročník je zameraný na podporu tradičnej vidieckej kuchyne ako aj k zachovaniu senzorických vlastností regionálnych jedál a nápojov, ktorého cieľom je navrátiť tradičnému jedlu jeho dôstojnosť, podporu poznávania tradičných chutí jedál, surovín získaných z miestnych zdrojov tak, aby vedeli návštevníci oceniť a vychutnať pôžitok z jedla z regiónu Hont.

viac o projekte


Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Miesto a termín konania: Kráľov Brod, Slovenská republika / 05.10.2019

Festival Zlaté struny citary má snahu prezentovať krásu ľudového hudobného umenia širokej verejnosti, ale hlavne mladej generácii a prebudiť v nich záujem o hudbu hranú na citarách, chce popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov a zoznamovať verejnosť s hodnotami citarovej hudby, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

viac o projekte


Veci čo sa dejú - Teátro turné

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 05.10.2019

VECI ČO SA DEJÚ v PREŠOVE!!! Úspešný folklórny muzikál VČSD z dielne FS Hornád mieri do metropoly Šariša. Na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove ho uvidíte už 5.októbra 2019 o 18:00!!!

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 05.10.2019

Prehliadka seniorských speváckych skupín, prezentovanie ľudových tradícií

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Vráťme sa do rozprávky.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 04.10.2019

Tvorivosť detí nepozná hraníc.

viac o projekte


ONY

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.10.2019

ONY Silné príbehy mnohých, mnohé príbehy silných - veselé, smutné i tabuizované. Čo sa môže a čo nie, čo sa očakáva, čo sa zatracuje. Od detstva vštepované zásady životnej úlohy ženy, manželky a matky v patriarchálnej rodine, ktorá bola základom vidieckej spoločnosti v minulosti. Množstvo príkazov, zákazov, ktoré v živote muža neexistovali. Ako v živote, tak aj v tanci vnímané iba ako „doplnok“ muža.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Vráťme sa do rozprávky.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 04.10.2019

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC sa bude konať dňa 4. októbra 2019 o 14.00 hod. v Kine Úsmev v Hlohovci v rámci trojdňového podujatia, ktoré sme pripravili pre ocenené deti, učiteľov a rodičov.

viac o projekte


Bitka o Bratislavu - Bratislava 1619, historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. storočia / 5. ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.10.2019 - 06.10.2019

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava zasiahla väčšinu kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok. Dňa 5.10. 2019 (sobota) sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa po piatykrát uskutoční historický festival s názvom Bitka o Bratislavu. Hlavnou časťou jeho programu bude rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. storočia, ktorý sa odohral neďaleko brán mesta a významne ovplyvnil dianie v regióne a v celom Uhorsku, ktoré bolo vtedy súčasťou habsburského mocnárstva.

viac o projekte


Petzvalov mapový okruh fotoklubov

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 04.10.2019 - 18.10.2019

Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov - ocenenie najlepších fotoklubov, vernisáž a výstava vytvorená z fotografií jednotlivých fotoklubov celého Slovenska v komárňanskej Galérii LIMES.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Vráťme sa do rozprávky.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 04.10.2019

Ako sme vyhlasovali výsledky 17. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC

viac o projekte