Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

XXIX. ročník festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 05.07.2019 - 07.07.2019

Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka je najstarším festivalom podobného žánru v regióne Orava, ktorý sa koná sa na počesť nestora dychoviek na Orave - trstenského rodáka pána Ignáca Kučeru. Festival je určený na rozvoj, uchovávanie, prezentáciu a šírenie ľudovej kultúry v oblasti umenia dychových súborov a kapiel pre obyvateľov a návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií. V roku 2019 sa festival dychových hudieb uskutoční už dvadsiaty deviatykrát.

viac o projekte


Nôta v dreve ukrytá

Miesto a termín konania: Zliechov, Slovenská republika / 05.07.2019 - 31.07.2019

V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.

viac o projekte


Osobnosti terchovskej muziky zapísanej do UNESCO

Miesto a termín konania: Terchová, Slovenská republika / 05.07.2019

Program zoskupenia Spojené muziky terchovské venovaný osobnostiam terchovskej muziky zapísanej do Nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Naštudovanie a uvedenie programu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní plemena Lipican ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 05.07.2019

Cieľom projektu je výskum o znalostiach a zručnostiach spojených s chovom koní, ako súčasti oblasti NKD týkajúcej sa vedomostí o prírode, ale aj sviatkoch a rituáloch s ním spojených. Pomocou využitia klasických etnografických metód sa v ňom získavajú údaje o širšom kontexte tradičnej ľudovej kultúry, do ktorej je chov koní zasadený. Cieľovou skupinou je najširšom slova zmysle medzinárodná komunita chovateľov koní a ich okolie, či nimi dotknuté obyvateľstvo najmä v stredoeurópskom regióne.

viac o projekte


Účasť Zboru bl. P. P. Gojdiča na 37. ročníku Medzinárodného zborového festivalu v Preveze v Grécku

Miesto a termín konania: Grécko / 04.07.2019 - 07.07.2019

Už 37. krát sa v meste Preveza V Grécku uskutoční Medzinárodný zborový festival a súťaž,,Internatinal Choral Festival of Preveza ", na ktorom bude našu krajinu reprezentovať Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou. Festival pripravil širokú škálu zborového umenia v podaní mnohých zoskupení z 12 krajín z celého sveta ako USA, Rusko, Poľsko, Izrael, Nemecko, Bulharsko, ktoré budú súťažiť a zároveň prezentovať svoju domovinu.

viac o projekte


Nočné prehliadky históriou mesta

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.07.2019 - 23.08.2019

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko v spolupráci s partnermi pre Vás aj tento rok pripravila originálne podujatie Nočné prehliadky históriou mesta. Nočné prehliadky históriou mesta sú interaktívne divadelno-šermiarske vystúpenia, ktoré priblížia známe i menej známe udalosti a predstavia osobnosti Banskej Bystrice z novšej i dávnejšej minulosti. Všetky nočnej prehliadky začínajú pred budovou Radnice (Nám. SNP 1, Banská Bystrica).

viac o projekte


Nôta v dreve ukrytá

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.07.2019 - 15.05.2020

V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.

viac o projekte


Vznik a prezentácia tvorby DFS Cindruška a FS Majerán

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2021

Program "Omilienci" bude prezentovaný na námestí F. Wiesnera v Liptovskom Hrádku. Propagácia podujatia s uvedením loga FPU a textu "Program z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" je uverejnený na verejných sociálnych sieťach, v propagačných tabuliach v meste, v mesačníku mesta Hrádocké spravodajstvo a regionálnom týždenníku MY Liptov.

viac o projekte


50. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2019

Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou sú tradičným folklórnym podujatím na Hornom Zemplíne. V tomto roku to už bude polstoročie, čo sa snažíme priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom, divákom a účinkujúcim. Zároveň chceme vytvoriť konfrontačné prostredie pre prezentáciu národnej kultúry prostredníctvom kolektívov z celého regiónu a hosťujúcich kolektívov zo SR a zo zahraničia a tým rozvíjať komunikáciu a spoluprácu s nositeľmi iných kulltúr.

viac o projekte


Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2019

viac o projekte


Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 29.06.2019 - 30.06.2019

Cieľom projektu je zachovanie a ochrana gemerských remesiel .

viac o projekte


Podpora folkóru pod hradom Gýmeš

Miesto a termín konania: Jelenec, Slovenská republika / 29.06.2019

29. júna 2019 organizuje OZ Jelenka sústredenie folklórnych skupín, telies a nadšencov pod názvom Stretnutie priateľov folklóru v Jelenci. V rámci programu bude odprezentované premierovo nové pásmo z Požitavia, naštudované detským folklórnym súborom Jelenček. Pre účastníkov budú k dispozícií ukážky ľudových remesiel, predaj domácich a hand made výrobkov, otvorené múzeum rodu Forgách, slávnostný sprievod obcou a tiež výstava krojov a jeho súčastí z regiónu.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 29.06.2019

Pozývame Vás na stretnutie s Marilou Schultz,vynikajúcou tkáčkou tapisérií, pôvodom z kmeňa Navaho, ktorá počas júnového pobytu v Banskej Štiavnici pracuje na projekte, ktorý prepája tkanie, ako jednu z najstarších ľudských technológií, s najnovšou, počítačovou technológiou. Obe fungujú na tom istom princípe - na binárnom kóde.

viac o projekte


Klenovská Rontouka - 41. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 28.06.2019 - 30.06.2019

KLENOVSKÁ RONTOUKA - 41. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností má za cieľ vytvoriť interaktívne, folklórne podujatie lokálnych ľudových tradícií v našom regióne, pre všetky vekové kategórie, v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi. Chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť zachovávania, a citlivého prístupu ku hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. V tomto roku sa dramaturgicky chceme zamerať na remeselnícke a banícke obyčaje.

viac o projekte


XXIII.ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností Dulovce 2019

Miesto a termín konania: Dulovce, Slovenská republika / 28.06.2019 - 29.06.2019

Obec Dulovce so svojimi partnermi, spoluorganizátormi a sponzormi organizujú už po 23-krát významné kultúrno-spoločenské podujatie s účasťou domácich a zahraničných detských folklórnych súborov. Mladí folkloristi z 8 slovenských a 5 zahraničných miest sa predstavia na miestnom amfiteátri počas dvoch dní - 28.-29.06.2019. V rámci večerných programov vystúpia Slovenskí rebeli a FS Fogáš z Českej republiky.

viac o projekte


Hornonitrianske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.06.2019 - 29.06.2019

Hornonitrianske folklórne slávnosti sú najväčším podujatím folklóru a tradičnej ľudovej kultúry na hornej Nitre a v roku 2019 sa uskutoční už 34. ročník. Predstavia sa na ňom folklórne kolektívy regiónu s programami v dvoch veľkých komponovaných folklórnych blokoch – v piatok večer sa predstavia folklórne skupiny a v sobotu podvečer vystúpia detského folklórne súbory.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 28.06.2019

Tím roztratených zrniek sa snaží pod záštitou Gemersko – malohontského osvetového strediska Rimavskej Sobote a o.z. RODON Klenovec odkrývať poklady Gemersko – malohontských dediniek a tak prezentovať verejnosti kultúrnu jedinečnosť regiónu Gemera – Malohontu. Gemersko – malohontská dedina žila po stáročia svojím vlastným životom, rozvíjala sa, ale zároveň zachovávala a odovzdávala kultúrne hodnoty z pokolenia na pokolenie. V tomto roku sme zavítali do obcí Ratková, Ratkovská Suchá, Rákoš a Sir

viac o projekte


53. ročník folklórnych slávností a XIII. Župný festival kultúry Krakovany 2019

Miesto a termín konania: Krakovany, Slovenská republika / 28.06.2019 - 30.06.2019

Realizácia folklórnych slávností a Župného festivalu kultúry v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 26.06.2019

Tvorivá dielňa s Hlinyánszky Tamás, Barati Ádám, Spinda Csaba.

viac o projekte


Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 24.06.2019 - 02.07.2019

Uchovať, revitalizovať a propagovať kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši starí rodičia je zámerom tvorivých podujatí, ktoré sa uskutočnia v Galante pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov. Štyri tvorivé dielne sa budú konať v dňoch 24. a 25. júna a 1. a 2. júla 2019 a organizačne ich pripravil Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante.

viac o projekte


Pomôžte deťom - Novozámocký Zlatý levík potrebuje kroje a doplnky k svojej činnosti - aktivity neprofesionálneho umenia

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 23.06.2019 - 30.06.2019

V Kine Mier Nové Zámky v periodických programoch prezentuje 23. septembra 2019 svoje dlhoročné aktivity v inovovaných choreografiách: E. Suchoň Malička som, J. Mesiarkin Detské hry z Južného Slovenska, L. Dráfi Tance a spevy z Požitavia , 16. decembra 2019 v programe Čarovný advent - Zlaté Vianoce so Zlatým levíkom predstaví najlepších speváčikov a koledníkov, budú súťažiť o najkrajší adventný veniec, 26. decembra 2019 vo Františkánskom kostole nebude chýbať ani Jasličková slávnosť.

viac o projekte


STRE(E)T PD - pouličný multižánrový festival

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.06.2019 - 22.06.2019

Dvojdňový festival zameraný na prezentáciu prievidzských umelcov v oblasti hudby, výtvarného umenia, divadla, tanca, literatúry a filmu. Na festivale sa predstavia prievidzské i regionálne hudobné skupiny - divadelný súbor, tanečný súbor, výtvarníci, tvorcovia filmu, literáti, ktorí pôsobia v regióne i prievidzskí rodáci.

viac o projekte


13. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou".

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 21.06.2019 - 23.06.2019

Medzinárodný detský folklórny festival je prezentáciou detských folklórnych súborov a je zameraný na detského, ale aj dospelého diváka. Hlavným zámerom je propagácia a upevňovanie folklórneho umenia u detí a mládeže v našom meste a okolitých obciach, vzbudiť väčší záujem o národné kultúrne dedičstvo a tým ho zachovať pre ďalšie generácie stále živé.

viac o projekte


Rozprávková Modra

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 21.06.2019 - 23.06.2019

Festival bábkového divadla bol založený z cieľom predstaviť bábkové divadlo ako stále živú alternatívu kultúrneho vyžitia detí. Úsilím dramaturgie je vplyv na vkus dieťaťa tradičnými formami umenia. V tomto roku sa uskutočňuje 9. ročník. Program návštevníkom ponúkne prehliadku bábkových divadiel v hlavnom programe. V sprievodnom programe sa budú vyrábať bábky, čítať rozprávkové knižky, zabávať sa v rozprávkových hrách, voziť sa na drevenom kolotoči. Program je určený pre všetky vekové kategóri

viac o projekte


Cassovia folkfest 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 20.06.2019 - 23.06.2019

38. ročník medzinárodného folklórneho festivalu v Košiciach

viac o projekte


8.Medzinárodný folkórny festival "TRPE CHEREPOVSKI" ( Macedonsko), DFS Kelčovan

Miesto a termín konania: Macedónsko / 19.06.2019 - 23.06.2019

Medzinárodný folkórny festival "TRPE CHEREPOVSKI" (Macedonsko) sa organizuje už ôsmy rok. Jedná sa o mládežnícky medzinárodný festival na medzinárodnej úrovni so zámerom prezentovať kultúru zúčastnených krajín a zároveň upevňovať priateľstvo a mier medzi mládežou celého sveta, to je leitmotív celého festivalu. Na festivale by našu krajinu reprezentoval popredný Detský folklórny súbor Kelčovan.

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 19.06.2019 - 23.06.2019

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Ponúka desiatky scénických a nescénických programov v amfiteátri Trnovce a mestečku MY-A-VY, ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, ľudové rozprávania, zábavy či Jarmek pot myjafskú vežu. Festival má otvorené brány pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Všetci ste srdečne vítaní na Myjave!

viac o projekte


43. Zamagurské folklórne slávnosti 2019

Miesto a termín konania: Červený Kláštor, Slovenská republika / 14.06.2019 - 16.06.2019

ZFS už 43 rokov prispieva k návštevnosti kultúrnych pamiatok, prírodných krás, turistických zariadení, ktoré sa ku regionu PIENINY viažu, k zachovaniu FS,tradičných remeselníkov, ku záujmu o tradičné výrobky, jedlá. K pravidelným účastníkom patria FS,ľudoví umelci, remeselníci, pozvané FS zo zahraničia. Počas 42. ročníkov sa predstavil množstvo umelcov zo Slovenska i zahraničia. Snahou organizátora je obohacovať Pieniny o klenoty tradičnej kultúry - topkolektívy svojho druhu na Slovensku.

viac o projekte


Záchrana a reprezentácia tradičnej ľudovej kultúry z obce Košická Belá prostredníctvom FS Pantľička

Miesto a termín konania: Grécko / 13.06.2019 - 18.06.2019

Cestovné náklady spojené s dopravou FS Pantľička na zahraničný festival - Grécko: V. Festival Days In Paralia 14 – 18 June 2019. Preprava dvanástich osôb (členiek a člena FS Pantľička) na trase Košická Belá - Paralia v termíne 13.6. A preprava dvanástich osôb (členov a členiek FS Pantľička na trase Paralia -Košická Belá 18.6. 2019. Preprava bude realizovaná prostredníctvom mikrobusu súkromnej prepravnej spoločnosti.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 10.06.2019

Tvorivá dielňa s Bettinou Baloghovou. Korálkovanie.

viac o projekte


Hrajte nám husličky a 45.výročie DFS Ratolesť

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 08.06.2019

Detský folklórny festival "Hrajte nám husličky" sa koná 8.6.2019 na amfiteátri v Detve. Je to piaty ročník, kde sa predstavia všetky detvianske detské folklórne kolektívy DFS Ratolesť, DFS Slniečko, DFS Detvanček, DS Vrtielko. Hosťom programu je DFS Jabúčko z Jablonového. Tohto roku je súčasťou festivalu aj 45.výročie vzniku DFS Ratolesť.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 08.06.2019

Sprístupnenie tradičnej ľudovej tvorby z myjavských kopaníc. Spevácke vystúpenie amatérskej speváckej skupiny Holeška

viac o projekte


TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – XXXIX. ročník

Miesto a termín konania: Mníchova Lehota, Slovenská republika / 07.06.2019 - 08.06.2019

Zámerom je poskytnúť priestor na prezentáciu folklórnym kolektívom, jednotlivcom z Trenčína a okolia i ďalších hostí. Cieľom je uchovať, rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru i folklorizmus, nadväzovať na tradičné prvky folklóru a prezentáciu remesiel, zamerať sa výlučne na prejavy tradičnej kultúry bez komerčných programových ponúk. Hlavnou projektovou aktivitou je festival Trenčianske folklórne slávnosti so sprievodným podujatím Majstri ľudového remesla.

viac o projekte


Zachovajme tradície Horného šariša

Miesto a termín konania: Plaveč, Slovenská republika / 06.06.2019 - 31.12.2020

Hlavným zámerom projektu je prispieť k rozvoju jedinečnosti ľudovej kultúry a sprostredkovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu Horný Šariš a obce Plaveč oživením histórie a spomienok staršej generácie. FS Plavčanka plánuje čo najautentickejšie sprostredkovať priaznivcom folklóru, mladým ľuďom v území i širokej verejnosti tradície, spevy a tance svojho regiónu, a tým zaujať a šíriť tieto tradície čo najväčšiemu počtu divákov.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 05.06.2019

Tvorivá dielňa s Máriou Herczeg. Prírodné dekorácie.

viac o projekte


Rozvíjaj sa Ratolesť

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 04.06.2019 - 20.06.2020

DFS Ratolesť sa chce rozvíjať nielen v regióne Podpoľanie ale aj s choreografiami z Horehronia-Telgárt.

viac o projekte


XXXV. ročník Turčianskych slávností folklóru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 02.06.2019 - 09.06.2019

Turčianske slávnosti folklóru, ako významné podujatie v turčianskom regióne sú prehliadkou výsledkov práce aktivistov folklórneho hnutia v regióne Turiec. Programová štruktúra XXXV. Turčianskych slávností folklóru bude pozostávať z hlavného programu v Múzeu slovenskej dediny v Martine, ďalej len MSD v dňoch 8. a 9. 6.2019 a sprievodných podujatí, ktoré prebehnú v dňoch od 2. – 8. 6. 2019.

viac o projekte


Hopsa, Zuzka, srdce moje

Miesto a termín konania: Smrečany, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2020

Večerný program k 40. výročiu založenia Folklórnej skupiny Smrečany zobrazuje kolobeh života od narodenia Zuzky - jej detské a dievčenské roky, obdobie dospievania, neskôr hotovanie jej výbavy, pýtanie nevesty, vydaj a čepčenie, až po narodenie dcéry Zuzky.

viac o projekte


Lubená

Miesto a termín konania: Poluvsie, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2020

Obsahom projektu je: 1. Vydanie zvukového 2-CD nosiča s predpokladaným názvom "Ľudové piesne z hornej Nitry" vydané pod názvom " V POLUSÍ JEDEN DOM" . 2. Uvedenie výročného programu FSk Lubená pri príležitosti 35.výročia založenia.

viac o projekte


Výuka tradičnej hudby a spevu, výroba tradičných hudobných pastierskych ľudových nástrojov a výroba pastierskych predmetov

Miesto a termín konania: Slovenská Ľupča, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.05.2020

Ľubomír Tatarka, 1.Cechmajster Cechu slovenských gajdošov, výrobca tradičných pastierskych ľudových hudobných nástrojov a výrobca tradičných pastierskych predmetov, žijúci v Slovenskej Ľupči. Spolu so svojimi žiakmi, ktorých učí hrať na pastierske hudobné nástroje a spievať, prezentujú dedičstvo slovenskej tradičnej ľudovej kultúry z oblasti Detvy, Horehronia a Podpoľania na rôznych folklórnych festivaloch a tradičných podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

viac o projekte