Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Za hurami, za dolami

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.06.2019 - 30.06.2021

Program detských folklórnych súborov Jazierko, Železiarik, mládežníckeho folklórneho súboru Želiezko, detskej a mládežníckej ľudovej hudby. Súbory prezentujú detské hry, tance, hudbu a piesne z regiónov východného Slovenska: Abov, Spiš a Šariš.

viac o projekte


"Gazdo náš, dajže nám oldomaš ..." - pripravované programy a činnosť DFSk Hertník

Miesto a termín konania: Hertník, Slovenská republika / 01.06.2019 - 31.12.2020

Program - "Gazdo náš, dajže nám oldomaš..." - pripravované programy a činnosť DFSk Hertník Zakúpenie krojového vybavenia, technického vybavenia a rekvizít nevyhnutného pre realizáciu nového programu, ako aj ďalších vystúpení. Zabezpečenie bežných aktivít skupiny, vrátane bežných vystúpení - marketingové aktivity.

viac o projekte


Nákup hudobného nástroja - heligónky

Miesto a termín konania: Olešná, Slovenská republika / 01.06.2019 - 01.12.2020

Nákup hudobných nástrojov a tašky na heligónku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jeho spolufinancovanie zabezpečila obec Olešná. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

viac o projekte


Rok 30 - Fotografia

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 31.05.2019 - 11.11.2019

Festival vizuálneho umenia počas ktorého v mesiacoch máj až november 2019 predstaví svoju tvorbu 16 autorov v Dome umenia Arteska na Partizánskej 63 v Detve.

viac o projekte


Rok 30 - ART

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 31.05.2019 - 11.11.2019

Festival vizuálneho umenia počas ktorého v mesiacoch máj až november 2019 predstaví svoju tvorbu 16 autorov v Dome umenia Arteska na Partizánskej 63 v Detve.

viac o projekte


Stále mladí aj keď máme 50-ku...

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2019 - 31.05.2020

Cieľom projektu je príprava a realizácia 50. výročia folklórneho súboru Ekonóm. Podporením projektu - vytvorením nových choreografií, hudobných úprav, speváckych a hudobných sólových interpretácii sa zachovávajú naše tradície, ktoré prostredníctvom výročia FS budú odprezentované širokej verejnosti. Na výročí súboru budú účinkovať všetky zložky folklórneho súboru - tanečná, spevácka, hudobná.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 29.05.2019

Folklórny večer s folklórnou skupinou Bučina z Pače ponúkne záujemcom o tradičnú kultúru zaujímavé pracovné zvyky, ktoré spracovala do scénickej podoby. Obec Pača je zaujímavá aj svojim nárečím a ďalšími zvláštnosťami, ktoré skupina uvedie vo svojom programe.

viac o projekte


Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 28.05.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 27.05.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


NA TAŇEC

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.05.2019

Hudobno - tanečný program Detského folklórneho súboru Hanička, ktorý prezentuje tradičnú ľudovú kultúru a folklór regiónu ABOV.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 23.05.2019 - 25.05.2019

Tvorivá dielňa zameraná na ľudové stavby a kultúru bývania v obci Hrušov na prelome 19. a 20. storočia.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Vyšný Skálnik, Slovenská republika / 23.05.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov základných a stredných škôl z okresov Rimavská Sobota a Revúca

viac o projekte


DFF Kujem, kujem podkovičku...

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 22.05.2019

„Kujem, kujem podkovičku“ je jediným detským folklórnym festivalom, ktorý sa organizuje na Kysuciach. Jeho poslaním je motivácia a inšpirácia divákov k láske k folklóru vystúpeniami detských kolektívov a jednotlivcov nielen z Kysúc. Prezentuje sa na ňom množstvo talentovaných detí, ktoré zdieľajú lásku k naším tradíciám a zvykom. Súčasťou festivalu je aj prezentácia činnosti kysuckých ľudových remeselníkov. Návštevníci tak môžu vidieť folklórne vystúpenia detí ale aj krásu remeselného umenia.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 20.05.2019

Tvorivá dielňa s Katarínou Mackovjakovou. Výroba mydla.

viac o projekte


Prvá fáza výroby nového programu FS Kopaničiar

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 18.05.2019

FS Kopaničiar z Myjavy a DFS Kopaničiarik z Myjavy sa 18.5.2019 o 18:00 hod.v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave predstavia v spoločnom programe s názvom: ,,Kopaničiarske májovky", kde odprezentuje FS Kopaničiar prvú z troch fáz svojho nového programu, ktorú tvoria choreografie z iných regiónov - z Oravy, Podpoľania a Zemplína. Všetci ste srdečne vítaní!

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.05.2019

Májová veselica patrí k ľudovým zvykom na našich dedinách. Na nich sa popri tanci predstavovali speváci a muzikanti so svojimi speváckymi a hudobnými číslami a vypĺňali program popri tanečnej časti.

viac o projekte


Zahrajže nám píšťalôčka - realizácia prezentačného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.05.2019

Prezentačná súťaž v oblasti neprofesionálného umenia na zobcové flauty - národná súťaž s medzinárodnou účasťou.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 10.05.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ a pedagógov.

viac o projekte


Banskoštiavnické kladivká 2019

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 06.05.2019 - 07.05.2019

Klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká sa etablovala ako významná celoslovenská súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl. Od svojho vzniku sa zameriava na slovenskú klavírnu tvorbu, a to najmä tvorbu mladých slovenských skladateľov, ktorá tvorí majoritnú časť požadovaného repertoáru. Súťaží sa v sólovej i v štvorručnej hre. Súťaž každoročne otvára klavírny koncert v predvečer súťaže, na ktorom sa okrem pozvaných koncertných klaviristov predstavuje aj laureát predchádzajúceho ročníka súťaže.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 05.05.2019

Dňa 05.05.2019 sa v rámci podujatia ,,Medzinárodný filmový festival - Folklór a tradície" uskutoční hudobné vystúpenie Michala Machavu, ktorý predvedie hru na trojhlasné gajdy.

viac o projekte


Nový autorský program FS Ponitran

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.05.2019 - 30.06.2019

Premiéra hudobno-tanečného programu Folklórneho súboru Ponitran z Nitry.

viac o projekte


Cyklus Tanečný dom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.05.2019 - 29.02.2020

Hlavným účelom a prínosom interaktívneho podujatia je vytvorenie priestoru k poznávaniu, bezprostrednému užívaniu a rozvíjaniu tradičného hudobno-tanečného umenia, ku kultivácii pohybovej kultúry a súčasne i k formovaniu a prehlbovaniu pozitívnych hodnotových postojov ku kultúre ako takej. Cyklus Tanečný dom realizuje o.z. Dragúni v Bratislave pravidelne už od roku 2002, čím mu v rámci Slovenska zaslúžene patrí líderská pozícia. Podujatie sa koná 1 x mesačne v bratislavskom kc_Dunaj.

viac o projekte


Medzinárodná novohradský folklórny festival 2019

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.09.2019

Projekt je zameraný najmä na predstavenie tanca, piesní, gastronómie a tradícií z Novohradu.

viac o projekte


Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní plemena Lipican ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.04.2019

Cieľom projektu je výskum o znalostiach a zručnostiach spojených s chovom koní, ako súčasti oblasti NKD týkajúcej sa vedomostí o prírode, ale aj sviatkoch a rituáloch s ním spojených. Pomocou využitia klasických etnografických metód sa v ňom získavajú údaje o širšom kontexte tradičnej ľudovej kultúry, do ktorej je chov koní zasadený. Cieľovou skupinou je najširšom slova zmysle medzinárodná komunita chovateľov koní a ich okolie, či nimi dotknuté obyvateľstvo najmä v stredoeurópskom regióne.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 27.04.2019 - 27.04.2020

Zámerom projektu je podpora umelecko- remeselnej výroby, ktorá sa zameriava na výrobu slovenských trojhlasných gájd z oblasti Podpoľania. Cieľom môjho projektu je zdokonaliť a obohatiť vlastnú výrobu gájd a v rámci verejných kultúrnych podujatí a regionálnej výchovy v základnej škole odprezentovať tento nástroj, ktorý na Slovensku takmer zanikol.

viac o projekte


Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 27.04.2019

Zachovanie a ochrana gemerských remesiel v rámci organizovania rôznych akcií, ako je aj Jarný Gastro festival. Podujatie je určené širokej verejnosti, od najmenších po dospelých. Záujem o toto podujatie každým rokom rastie, za posledné dva roky vyrástlo z neho jedno z najnavštevovanejších gastro festivalov na Gemeri.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 16.04.2019

Tvorivá dielňa s Jolánou Magyarovou. Zdobenie veľkonočných vajíčok.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ v regióne, pre pedagógov a záujemcov o literárnu tvorbu a umelecký prednes.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ v regióne, pre pedagógov a záujemcov o literárnu tvorbu a umelecký prednes.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.04.2019 - 29.04.2019

workshopy organizované pre deti, mládež a dospelých v Krajskom osvetovom stredisku na témy: - nová rétorika /označenie pre súčasnú rétoriku/, ktorá rečníctvo chápe ako druh konverzácie s väčším počtom ľudí, - možnosti hodnotenia reči z oboch pólov, teda z pozície rečníka a aj poslucháča; - tvorba rečníckeho prejavu

viac o projekte


DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2019

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.04.2019

Pozývame Vás na krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2019, ktorá sa uskutoční 14. 4. 2019 v Kine Hviezda v Trenčíne. Súťažiť sa bude v rôznych vekových kategóriách a štýloch: Disco, Hip hop, open a show choreografie, scénické tance, tance iných národov, roztlieskavačky. V rámci podujatia sa uskutoční rozborový seminár. Najlepší tanečníci získajú postup na celoslovenskú súťaž.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 12.04.2019

Tvorivá tanečná dielňa pre deti z detských folklórnych súborov 12. apríla 2019, 12:15 v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti.

viac o projekte


Seminár o ľudovej piesni 2019

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 05.04.2019 - 10.12.2019

Seminár o ľudovej piesni, Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické podujatie od roku 2003. Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov býva tradične Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpre- tácie piesňového materiálu.

viac o projekte


Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 05.04.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2019 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.04.2019 - 30.06.2019

Výstavy sú jednou z účinných foriem skvalitňovania kultúrnej ponuky v meste a prispievajú k rozvoju a kultivovaniu životného štýlu. Realizácia 2 kolektívnych a 6 autorských výstav bude prebiehať v tradičných galerijných priestoroch: Galéria Fontána v Piešťanoch, Divadlo Jána Palárika v Trnave, ale i vo veľkorysých priestoroch Úradu TTSK. V týchto priestoroch bude zrealizovaná autorská výstava výtvarných diel Jozefa Minárika „Vesmírne inšpirácie“ od 1. apríla do 30. júna 2019.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 28.03.2019

Tvorivá dielňa s Evou Horváth. Pletenie z pálky.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.03.2019

Priblíženie známych i menej známych jarných zvykov v hornom Gemeri s folklórnou skupinou Lehoťanka a ľudovým rezbárom Ladislavom Zacharom z Čiernej Lehoty

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.03.2019

Prezentácia a autorské čítanie s profesorom Janom Botíkom na pôde FF UCM pod záštitou Národopisnej spoločnosti Slovenska.

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.03.2019

Stretnutie profesora Jána Botíka s predstaviteľmi Českej národopisnej spoločnosti a Národopisnej spoločnosti Slovenska.

viac o projekte


Premiérový program pri príležitosti vzniku detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.03.2019

Premiérový program pri príležitosti vzniku detských folklórnych súborov

viac o projekte