Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podsitnianske dni hojnosti

Krátky opis
Ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým spevom, tancom, krojom, obyčajom, tradičným remeslám a domácim špecialitám.
Fotogaléria
Názov podujatia
Podsitnianske dni hojnosti - V Prenčove na rínku. Výstupom projektu bude folklórny festival konaný v obci Prenčov zameraný na zviditeľnenie a návrat k ľudovým tradíciám, ktoré chceme aj naďalej dostávať do povedomia a zachovávať ich pre budúce generácie.

Miesto konania / kraj
Prenčov / Banská Štiavnica

Termín konania
10.08.2019 - 11.08.2019

Popis projektu

Festival bude zameraný na tradičný jarmok a prehliadku krojov. Pôjde o jednodňový festival s ukážkami tradičných remesiel, vystúpením folklórnych súborov a skupín, predajcov, atrakciami pre deti, ochutnávkami tradičných jedál a pod. Na záver podujatia bude pripravená tanečná zábava. 

Názov prímateľa
Mikroregión Južné Sitno

Celkový rozpočet:
15 000,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €