Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 02.02.2019 - 28.02.2019

Festival ľudovej kultúry pozostávajúci so šiestich samostatných podujatí mapujúcich rôzne prejavy ľudovej kultúry - folklór detí, dospelých, ľudové remeslá, menšinovú kultúru: Výstava očarení odkazom predkov, Zimné slávnosti folklóru, Súzvuky, Pre hriechy sveta umučený, Deň detského folklóru, Deň majstrov pravnianskej doliny

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Pravenec, Slovenská republika / 02.02.2019

Festival ľudovej kultúry pravnianskej doliny pozostávajúci zo 6 sasmostatných podujatí

viac o projekte


Umenie v tanci - celoslovenská prehliadka scénického tanca

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.02.2019 - 30.06.2019

Výstupom projektu sú dva umelecké večery, v ktorých sa predstaví približne 40 choreografií v dvoch vekových kategóriách ( 6 - 14 rokov a mládež a dospelí nad 15 rokov). Prehliadka sa uskutoční v Dome odborov v Žiline 10. -11. mája 2019. Jej súčasťou je rozborový seminár pre vedúcich tanečných súborov .Sprievodný program pre účinkujúcich – tanečné a výtvarné workshopy v interiéri aj v exteriéri.

viac o projekte


TALENTY POD POĽANOU 2019

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 31.01.2019 - 30.12.2019

Talenty pod Poľanou je festival dychových hudieb zameraných na detské a mládežnícke dychové orchestre. V roku 2019 to bude 5. ročník, má charakter bienále. Partnerom podujatia je mesto Detva. V rámci jednodňového festivalu sa predstaví 5 detských a mládežníckych dychových orchestrov z rôznych krajov Slovenska a mažoretiek a ich pódiového vystúpenia. Dychové orchestre sa predstavia na Nám. SNP v Detve, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.

viac o projekte


Šaffova ostroha - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 21.01.2019 - 13.04.2019

Šaffova ostroha je krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Hlavným poslaním podujatia je podporovať interpretov k vyhľadávaniu a študovaniu autentického tanečného prejavu.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 01.01.2019 - 30.06.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je platformou konfrontácie činnosti detských folklórnych súborov Trenčianskeho kraja a tiež nástrojom pre rozvoj činnosti detských folklórnych súborov.

viac o projekte


Valalická krojovaná paráda 2019 - "Okoštujce, jak smakovalo v našej kuhňi"

Miesto a termín konania: Valaliky, Slovenská republika / 01.01.2019 - 15.12.2019

Podujatie Valalická krojovaná paráda je prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry, ktorá vzdáva hold kroju, posledným nositeľkám tradičného ľudového odevu a spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom. 14. ročník predstavuje tému: Okoštujce, jak smakovalo v našej kuhňi. Program bude koncipovaný ako prezentácia zvykoslovných pásem s tématikou výroby tradičných jedál a zvykov s tým súvisiacich.

viac o projekte


Festival speváckych zborov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.12.2018

Festival speváckych zborov poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii speváckych zborov dospelých a speváckych zborov detí pôsobiacich v regióne Novohrad. Podujatie je pôsobivým kultúrnym obohatením pre obyvateľov regiónu, pomáha popularizovať a zachovávať tradíciu speváckych zborov.

viac o projekte


Od Ondreja do Vianoc

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 18.12.2018 - 19.12.2018

Prezentácia a uchovávanie ľudovej kultúry a zvykov prostredníctvom hudby, tanca a spevu s odkazom na uchovávanie tradícii našich otcov.

viac o projekte


Salve Musica Slovaca (SMS VI)

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 16.12.2018

Zámerom projektu je pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa Eugena Suchoňa prezentovať jeho diela v jeho rodisku, v meste Pezinok, ako aj premiérovo uviesť dielo "Magnificat" súčasného pezinského skladateľa Mareka Spustu. Pri tejto príležitosti do tretice zaznie aj dielo ďalšieho súčasného slovenského skladateľa Petra Zagara "Apocalypsis Iohannis". Týmto chceme naplniť poslanie cyklu koncertov SMS t.j. podporovať a šíriť slovenské kultúrne dedičstvo v oblasti chrámovej hudby.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.12.2018

Vianočné vinše, koledy a piesne v podaní folklórnych kolektívov z horného Gemera.

viac o projekte


Festival speváckych zborov

Miesto a termín konania: Divín, Slovenská republika / 08.12.2018

Festival speváckych zborov poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii speváckych zborov dospelých a speváckych zborov detí pôsobiacich v regióne Novohrad. Podujatie je pôsobivým kultúrnym obohatením pre obyvateľov regiónu, pomáha popularizovať a zachovávať tradíciu speváckych zborov.

viac o projekte


Prezentácia staroslovienskej hudby na medzinárodnom adventnom festivale v Nemecku

Miesto a termín konania: Nemecko / 08.12.2018

Dňa 8.12.2018 sa v rámci 8. ročníka festivalu Badenia Advent Music Festival uskutoční koncert speváckych zborov o 15.00 v meste Baden Baden v Nemecku v Kurhaus - Runder Saal . Na tomto koncerte vystúpi Gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou, ktorý reprezentuje Slovensko so staroslovienskymi koledami, ako aj ďalšie zbory z Poľska, Írska, Rumunska, Talianska a Spojeného Kráľovstva.

viac o projekte


35. výročie založenia DFS Hviezdička a 15 rokov od obnovenia jeho činnosti.

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 06.12.2018 - 15.12.2018

V roku 2018 v rámci kultúrnych podujatí mesta Hriňová- Deti pod Poľanou,Gazdovanie na hriňovských lazoch, Hriňovské Vianoce, by sme si radi pripomenuli bohatú históriu detských folklórnych súborov počnúc rokom 1949. Vrcholom celoročného úsilia bude scénický program+ spoločenské posedenie pri príležitosti 35. výročia založenia DFS Hviezdička a 15 rokov od obnovenia jeho činnosti.

viac o projekte


XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2018

XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy je platformou vytvorenou pre začínajúcich literárnych autorov.

viac o projekte


XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárdnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2018

Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medziárodnou účasťou Gorazdov literárny Prešov.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.11.2018

Nesúťažná prehliadka tvorby neprofesionálnych filmových tvorcov.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.11.2018

Tvorivá dielňa pre umelecký prednes v rámci projektu "Čaro slova" určená pre recitátorov a pedagógov základných aj stredných škôl pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 21.11.2018

Spevy spod Stromíša, folklórny večer v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave predstaví známe osobnosti ľudovej hudby pozoruhodné publikácie, v ktorých je zaznamená časť piesňového bohatstva horného Gemera a Vlachova.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.11.2018

5 hodinový workshop pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

viac o projekte


Antológia folklóru 2018

Miesto a termín konania: Svit, Slovenská republika / 17.11.2018

Antológia folklóru prispieva k zmapovaniu súčasného stavu jednotlivých tanečných druhov a tancov na Slovensku, ktoré patrí ku klenotom Slovenskej tradičnej kultúry.

viac o projekte


Dom tradičnej kultúry Gemera - dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.11.2018

Metodické stretnutie folkloristov spojené so školou tanca

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Kráľ, Slovenská republika / 11.11.2018

Tím roztratených zrniek, pod záštitou Gemersko -malohontského osvetového strediska, po deviatykrát po Gemeri – Malohonte hľadá posledné zrnká ľudovej kultúry. Tento rok zamierili do obce Klenovec. Čo všetko sme sa o živote predkov dozvedeli, si budete môcť vypočuť v našom komornom programe Roztratené zrnká,11.11.2018 o 16:00 v Kaštieli v Králi.

viac o projekte


Festival ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2018

Miesto a termín konania: Zohor, Slovenská republika / 10.11.2018 - 18.11.2018

Srdečne vás pozývame na 3.ročník festivalu, môžete sa tešiť na 5 predstavení a 3 ďalšie sme pripravili špeciálne pre deti z materskej a základnej školy. Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v sobotu 10. novembra o 19:00. Tešíme sa na všetkých divákov!

viac o projekte


Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 10.11.2018 - 11.11.2018

Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a zvyšovať úroveň kvalifikácie pre záujemcov zo strany širokej verejnosti. Účastníci tvorivých dielní si osvoja vedomosti a zručnosti o remeslách od kvalifikovaných lektorov. Tohto roku sme sa špecializovali na prehlbovanie vedomostí a schopností v oblasti drevorezby, hrnčiarstvo a košikárstva.

viac o projekte


XXVII. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 09.11.2018 - 11.11.2018

Festival začína v piatok 9. novembra slávnostnou svätou liturgiou sprevádzanou zborovým spevom. V sobotu 10. novembra o 14.00 hod. sa uskutoční festivalový koncert zúčastnených zborov. V nedeľu 11. novembra budú vybrané zbory spievať počas svätých liturgií v katedrálnom chráme a v ďalšch gréckokatolíckych chrámoch.

viac o projekte


Seminár oľudovej piesni

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.11.2018 - 30.11.-0001

Seminár o ľudovej piesni je tradičné podujatie Spolku hudobného folklóru, ktorý aktivizuje zberateľov a spracovávateľov ľudových zdrojov a ich uplatňovania v praxi (upravovanie pre spevákov, inštrumentálne a vokálne zoskupenia, vytváranie choreografií a ich šírenia. Cieľom je, aby zberatelia a upravovatelia nadobudli odborné znalosti a metodické prístupy pri získavaní nových zdrojov

viac o projekte


Detvianskym objektívom 2018

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 01.11.2018 - 30.11.2018

Výstava Fotoklubu Detva pri príležitosti mesiaca fotografie

viac o projekte


Kec som ja bul u Košici - CD FS Borievka a ĽH Radoslava Kertisa

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.11.2018 - 30.04.2019

Projekt, ktorý bol podporený z FPU prináša na slovenskú "folklórnu" scénu nové CD v podaní mladých muzikantov a speváčok z kolektívu FS Borievka z Košíc. CD obsahuje piesne z východného Slovenska. Piesne boli vyberané zo starých archívnych nahrávok a spracované do !novšieho" šatu s dôrazom na zachovanie tradičného prejavu.

viac o projekte


Gemerská podkovička 2018

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 29.10.2018 - 12.11.2018

Festival detských folklórnych súborov Gemera - Malohontu

viac o projekte


Zimné večery

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.10.2018 - 15.12.2018

Tvorivé dielne pre dospelých zameraných na staré textilné techniky tvorby a zdobenia ľudového odevu. Cieľom je ich zachovať a naučiť účastníkov ako si vyšiť časti ľudového odevu z pravnianskej doliny, urobiť tkanicu na karetkách, vyzdobiť party a vienky, vyrobiť grguľu – podložku do ženských účesov pod čepce, nariasiť biely kroj a vyrobiť modrotlač.

viac o projekte


Dom tradičnej kultúry Gemera - dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.10.2018

Metodické stretnutie folkloristov - vedúcich, choreografov a tanečných pedagógov detských folklórnych súborov

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2018 - 25.10.0218

Regionálna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v tvorbe literárneho textu na tému rozprávka (veršovanky, bájky, fantastické rozprávky) na počesť Pavla Emanuela Dobšinského, slávnej osobnosti regiónu, pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.10.2018

Folklórny večer s folklórnou skupinou Hrabina z Nižnej Slanej, folklórnym súborom Dubina a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča z Rožňavy

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.10.2018 - 27.10.2018

Cieľom projektu je realizovať školenie zamerané na hudobný folklór daného regiónu na interpretačné spevné prejavy v Novohrade. Ide o školenie, ktoré sa dotýka správnej interpretácie ľudovej piesne na scéne , technika spevu, možnosti hudobného sprievodu atď. Školenie je zamerané na ľudový spev a tradičné ľudové piesne z Novohradu.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.10.2018 - 28.10.2018

Školenie je zamerané hlavne na hudobný folklór, kde budeme rozoberať nasledujúce témy : Poukázať na dôležitosť čo sa týka štýlovosti a interpretácie ľudovej piesne v Novohrade, porovnanie ale inšpirácia z iných regiónov kde udržujú hudobný folklór s prihliadnutím na regionálne špecifiká , hudobné spracovanie a práca s archívnymi piesňovými materiálmi.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.10.2018

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pokračuje v organizovaní úspešného podujatia Tanečný dom. Tanečnými domami chceme spojiť tradičnú ľudovú zábavu a výuku tanca pomocou jedinečnej metódy tanečných domov.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.10.2018

5 hodinový výtvarný workshop pre seniorov

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.10.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 13.10.2018

Zachovanie a ochrana gemerských remesiel v rámci organizovania rôznych akcií ako je aj Jesenný gastro festival. Počas podujatia, ktorý sa uskutoční v areáli Remeselníckeho domu, bude súťaž vo varení, kde sa budú variť predovšetkým gemerské jedlá. Od rána remeselníci združenia budú predávať svoje výrobky, a k dobrému jedlu bude hrať dobra muzika. Gastro festival je spojenie gastronómie a remeselníckych trhov. Cieľom je zvýšiť úroveň remeselníckych trhov v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

viac o projekte