Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

20. výročie DFS Hermanček

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu bolo motivovať, zaujať ďalšiu mladú generáciu, najmä deti a podnietiť ich k folklóru. Prešovský kraj, obec Hermanovce aj DFS Hermanček je hrdý na svoj bohatý folklór a ľudové tradície. Hlavnou projektovou aktivitou bolo usporiadanie podujatia, premiérový program pri príležitosti 20. výročia vzniku DFS Hermanček, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.6.2019 v kaštieli PÉCHY obci Hermanovce.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstupom projektu bolo 1-dňové kultúrne podujatie – oslava 20. výročia DFS Hermanček, . V rámci aktivít projektu boli výstupmi projektu nové doplnené krojové kostýmy, propagačný a upomienkový materiál pre budúcu prezentáciu DFS Hermanček.

Miesto konania / kraj
Hermanovce / Prešov

Termín konania
01.06.2019 - 30.09.2019

Popis projektu

Zámerom projektu je podporiť uchovávanie, rozvoj a prezentáciu ľudovej kultúry. Každý región Slovenska sa snaží udržať pri živote svoje kultúrne dedičstvo, lebo to, čo zostalo po našich predkoch, je potrebné chrániť aj pre generácie prichádzajúce po nás, a to sa jedinečne darí už krásnych 20 rokov DFS Hermanček. 

Cieľom projektu je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných.

Realizácia projektu je podpora budovania pevných základov ľudovej slovesnosti čo je najväčšou pýchou DFS Hermanček. Práve 50 detí, ktoré tvoria jeho pevné základy už 20 rokov prinášajú svojim tancom, spevom a hraním úsmev a radosť do života a robia tú najkrajšiu vec na svete, šíria to dobro a šťastie okolo seba tým, čo majú rady. Láska k tancu, spevu a hudbe, láska k folklóru vedie ich kroky na nácviky a vystúpenia. Budujú naše tradície, sú našou budúcnosťou. 

Názov prímateľa
obec Hermanovce

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €