Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

"Gazdo náš, dajže nám oldomaš ..." - pripravované programy a činnosť DFSk Hertník

Krátky opis
Program - "Gazdo náš, dajže nám oldomaš..." - pripravované programy a činnosť DFSk Hertník Zakúpenie krojového vybavenia, technického vybavenia a rekvizít nevyhnutného pre realizáciu nového programu, ako aj ďalších vystúpení. Zabezpečenie bežných aktivít skupiny, vrátane bežných vystúpení - marketingové aktivity.
Fotogaléria
Názov podujatia
"Gazdo náš, dajže nám oldomáš..." - pripravované pogramy a činnosť DFSk Hertník

Miesto konania / kraj
Hertník / Bardejov

Termín konania
01.06.2019 - 31.12.2020

Popis projektu

Zámerom projektu bola podpora umeleckej činnosti a tvorby dedinskej folklórnej skupiny Hertník prostredníctvom zabezpečenia nevyhnutného materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia.

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie umeleckej činnosti a tvorby DFSk Hertník v oblasti tradičnej kultúry. Tento hlavný cieľ bol naplnený realizáciou čiastkových cieľov:

- Nový program "Gazdo náš, daje nám oldomaš..., ktorý prezentoval inscenáciu dožinkových slávnosti v obci Hertník, vrátane všetkých tradičných sprievodných podujatí, ako boli dožinkový sprievod, prezentácia tradičných žatevných prác, či veselica. Jednalo sa o demonštráciu kultúry, spoločenského života, duchovných hodnôt a tradícií.

- Zakúpenie krojového vybavenia nevyhnutného pre realizáciu nového programu, ako aj ďalších vystúpení DFSk Hertník - 5 ks dievčenských  krojových kompletov + čižmy, 14 detských krojov a 4 hune - kabanice pre chlapcov.

- Zakúpenie technického vybavenia a rekvizít pre realizáciu nového programu, ako aj ďalších vystúpení DFSk Hertník

- Zabezpečenie bežných aktivít skupiny, vrátane bežných vystúpení - marketingové služby.

Názov prímateľa
Obec Hertník

Celkový rozpočet:
6 145,00 €

Výška podpory:
5 500,00 €