Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stále mladí aj keď máme 50-ku...

Krátky opis
Cieľom projektu je príprava a realizácia 50. výročia folklórneho súboru Ekonóm. Podporením projektu - vytvorením nových choreografií, hudobných úprav, speváckych a hudobných sólových interpretácii sa zachovávajú naše tradície, ktoré prostredníctvom výročia FS budú odprezentované širokej verejnosti. Na výročí súboru budú účinkovať všetky zložky folklórneho súboru - tanečná, spevácka, hudobná.
Fotogaléria
Názov podujatia
50. výročie folklórneho súboru Ekonóm

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
31.05.2019 - 31.05.2020

Popis projektu

Cieľom projektu je príprava a realizácia 50. výročia folklórneho súboru Ekonóm. Samotná realizácia projektu prospieva pre

umeleckú oblasť, pretože pomáha udržiavať zachovávanie tradícií. Podporením projektu - vytvorením nových choreografií,

hudobných úprav, speváckych a hudobných sólových interpretácii sa zachovávajú naše tradície, ktoré prostredníctvom

výročia FS budú odprezentované širokej verejnosti. Uchovávanie tradícii prostredníctvom folklóru je odrazom našej kultúry,

čím sa stávame (Slovensko) v tomto smere jedinečným na mape sveta. Na výročí súboru budú účinkovať všetky zložky

folklórneho súboru - tanečná, spevácka, hudobná. Pre dokonalý priebeh výročia bude nevyhnutné zapojenie osvetľovačov,

zvukárov, pomocných pracovníkov. Na vydaní knižnej publikácie budú zapojení viacerí súčasní aj bývalí členovia folklórneho

súboru a osoba vybraná na jej spracovanie. 


Projekt bude rozvrhnutý na 3 fázy. Príprava výročia (ako prvá fáza projektu) bude zahŕňať prípravu nových choreografií, ich

hudobných úprav, spracovanie nových hudobných/speváckych čísiel, úpravu starších čísiel, prácu na knižnej publikácii,

natočenie videí, zabezpečenie propagačných materiálov, opravy krojových súčiastok. Priebeh prvej fázy sa predpokladá na

obdobie jún 2019 až prvá polka novembra 2019. Druhá fáza projektu bude samotná realizácia výročia - vystúpenie

(zabezpečenie priestorov, prenájom techniky, preprava hudobných nástrojov, krojových súčiastok, projekciu, občerstvenie,

vyhotovenie záznamu z večera, ocenenie významných osobností), ktorá bude prebiehať v novembri 2019. Po samotnom podujatí sa začne tretia fáza projektu počas ktorej bude veľmi dôležité uhradiť záväzky týkajúce sa produkcie takéhoto podujatia a príprava samotného zúčtovania. 

Názov prímateľa
UFS Ekonóm o.z

Celkový rozpočet:
21 750,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €