Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Krátky opis
Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Ponúka desiatky scénických a nescénických programov v amfiteátri Trnovce a mestečku MY-A-VY, ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, ľudové rozprávania, zábavy či Jarmek pot myjafskú vežu. Festival má otvorené brány pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Všetci ste srdečne vítaní na Myjave!
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
19.06.2019 - 23.06.2019

Popis projektu

Medzinárodný folklórny festival Myjava sa zaradil k popredným podujatiam na Slovensku zameraným na prezentovanie tradičnej ľudovej kultúry a pre západné Slovensko je v tejto oblasti najväčším a najprestížnejším podujatím. Tento rok sa bude konať jeho jubilejný 60.ročník. MFF Myjava v roku 2018

získal medzinárodný štatút CIOFF festivalu, čím bola kvalita a prestíž tohto festivalu medzinárodne potvrdená.

Hlavnou ideou festivalu je prezentácia všetkých druhov tradičnej ľudovej kultúry celého Slovenska a zahraničia s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru západného Slovenska.

Cieľom MFF Myjava je prezentovať slovenské ľudové umenie západného Slovenska, hlavne hudobné a tanečné prejavy, zvyky, hry, slovesný folklór a ďalšie zložky ľudovej duchovnej a hmotnej kultúry scénickými formami. 

Festival bude prebiehať počas piatich dní a sú to dni naplnené tancom, hudbou, spevom a ľudovými tradíciami a ponúka desiatky scénických a nescénických programov v amfiteátri Trnovce a mestečku MY-A-VY, ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, ľudové rozprávania, zábavy či Jarmek pot myjafskú vežu. Programy festivalu sa prezentujú na viacerých scénach, počínajúc hlavnou scénou v amfiteátri Trnovce, až po rôzne menšie scény v areály PKO Trnovce, v meste Myjava, ako aj v mestskej časti Turá Lúka. Festival má otvorené brány pre návštevníkov všetkých vekových kategórii, od detí až po seniorov.

Názov prímateľa
Mesto Myjava

Celkový rozpočet:
189 990,00 €

Výška podpory:
90 000,00 €