Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Za hurami, za dolami

Krátky opis
Program detských folklórnych súborov Jazierko, Železiarik, mládežníckeho folklórneho súboru Želiezko, detskej a mládežníckej ľudovej hudby. Súbory prezentujú detské hry, tance, hudbu a piesne z regiónov východného Slovenska: Abov, Spiš a Šariš.
Fotogaléria
Názov podujatia
Za hurami, za dolami - Program detských folklórnych súborov Jazierko, Železiarik a mládežníckeho folklórneho súboru Želiezko

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
01.06.2019 - 30.06.2021

Popis projektu

Cieľom projektu je podporiť činnosť folklórnych súborov Jazierko, Železiarik a Želiezko, a tým vytvoriť priestor na prezentáciu a šírenie folklóru. Premiérový program sa zameriava na detský prejav, detské hry, piesne a tance východného Slovenska, z regiónov: Abov, Spiš a Šariš. Cieľom je oživiť staré zvyky a priblížiť ich pôvodnú funkciu dnešným ľudom v ich autentickej podobe, ako aj vyzdvihnúť a pripomenúť hodnoty tradičnej ľudovej kultúry.

Multimediálny nosič so školou tanca je rekonštrukciou tancov „Školy tanca podľa Vlada Urbana“, ktoré dopĺňajú zvukové stopy. Školy tanca boli vyrobené v roku 2002 z televíznej relácie Vandrovali hudci.

Ciele projektu: podporiť činnosť detských folklórnych súborov a prezentovať tvorbu. Vytvoriť priestor na prezentáciu tvorby, podporiť edukačnú činnosť. Projekt realizujú deti z folklórnych súborov Jazierko, Železiarik, Želiezko, Mládežnícka ľudová hudba Želiezko a Malí Muzikanti.

Názov prímateľa
Klub 3F

Celkový rozpočet:
20 750,00 €

Výška podpory:
18 500,00 €